Aberracja chromatyczna wzdłużna

Aberracja chromatyczna wzdłużna, chromatyzm wzdłużny – cecha soczewki lub układu optycznego powodująca rozszczepienie na osi optycznej światła padającego do niej równolegle. Wynika ona ze zjawiska dyspersji – zależności współczynnika załamania ośrodka od częstotliwości fali świetlnej.