Otwórz menu główne

Abonament radiowo-telewizyjny

Finansowanie europejskich nadawców publicznych:
Abonament

     Tylko abonament

     Abonament i reklamy

     Abonament, reklamy i dotacje rządowe

Brak abonamentu

     Tylko reklamy

     Tylko dotacje rządowe

     Dotacje rządowe oraz reklamy

     Brak danych

Abonament radiowo-telewizyjny – opłata mająca na celu umożliwienie realizacji misji publicznej telewizji i radia nałożony ustawą z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych[1]. Jest to jednak punkt widzenia zgodny z Dziennikiem Ustaw RP. Np. w innych krajach jak USA nie ma takiej opłaty[2], mimo że istnieją stacje realizujące misje publicznej telewizji[3] i radia[4]. Obok finansowania z budżetu państwa (inaczej dotacji rządowych) jest to najpowszechniejszy sposób finansowania mediów publicznych w Europie.

Najczęściej kryterium jego naliczania jest fakt posiadania odbiornika radiowego lub telewizyjnego. W polskim prawie opłaty abonamentowe pobiera się za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych, przy domniemaniu, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika.

Spis treści

LuksemburgEdytuj

W Luksemburgu nie ma i nie było abonamentu RTV. Uznano, że jest to nieuczciwy podatek, zwłaszcza w stosunku do istnienia wielu prywatnych stacji, w trzech językach używanych w tym kraju.

Mimo to istnieje telewizja uznawana za „misyjną” i narodową – jest to RTL (Radio Télévision Luxembourg, RTL Télé Lëtzebuerg), zasadniczo operuje ona w trzech językach używanych w tym kraju. Wbrew pozorom, mimo rangi państwowej i takiego traktowania (z racji misji krzewienia języka luksemburskiego oraz lokalnych problemów i sukcesów), jest to telewizja w pełni prywatna, bez ingerencji państwa[5][6].

PolskaEdytuj

W Polsce o wysokości abonamentu RTV decyduje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, zaś instytucją odpowiedzialną za jego ściąganie jest Poczta Polska. W ocenie niektórych prawników Poczta Polska w odniesieniu do wybranych abonentów często domaga się zapłaty bezprawnie, w związku z niedopełnieniem w latach 2007–2008 obowiązku poinformowania o nadaniu indywidualnych numerów identyfikacyjnych, a w konsekwencji wyrejestrowania urządzeń RTV[7].

Ściągalność abonamentu w Polsce wynosi ok. 45%, podczas gdy np. w Wielkiej Brytanii wskaźnik ten wynosi ok. 90%[potrzebny przypis]. Znaczący spadek nastąpił po tym jak Platforma Obywatelska ogłosiła jego ograniczenie[8], a w następnej kolejności likwidację[9]. Premier Donald Tusk określił go w 2008 jako „archaiczny” i nazwał „haraczem”[10]. O ile w 2001 roku terminowo wpłacane było ok. 2,1 mln zł, o tyle w 2012 roku było to już zaledwie 563 tys. zł. Rok ten był pierwszym rokiem nieznacznego, nominalnego wzrostu ściągalności, głównie ze względu na zwiększenie uprawnień Poczty Polskiej w zakresie jego egzekucji[11].

W przeprowadzonym w 2012 roku badaniu 73% ankietowanych Polaków wypowiedziało się za zniesieniem abonamentu[12].

Kwestia legalności abonamentu w Polsce budzi kontrowersje. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu z 25 września 2007[13] operator publiczny (wówczas Poczta Polska[14]) powinien był w ciągu roku od wejścia w życie rozporządzenia nadać i wysłać posiadaczom książeczek opłaty abonamentowej nowe numery[15]. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wymóg ten nakładał na operatora jedynie przesłanie, a nie doręczenie takowego zawiadomienia. Jeżeli abonent nie otrzymał zawiadomienia o nadaniu mu numeru identyfikacyjnego miał możliwość złożenia reklamacji bądź uzyskania informacji w placówce pocztowej. Zgodnie z rozporządzeniem po roku dotychczas wydane książeczki utraciły ważność jako dowody zarejestrowania odbiorników rtv – nie oznacza to jednak, że ważność straciły obowiązujące rejestracje rtv. Została tylko zamieniona forma płatności. W Internecie można natrafić na wiele sprzecznych informacji, w których rzekomo Poczta Polska nie jest w stanie się z tego obowiązku wywiązać i odstępuje od sprawy[16][14], jednak są to fałszywe informacje. Poczta Polska S.A. posiada duplikaty (komputerowe wydruki) wygenerowanych zawiadomień, które zostały wysłane w 2008 roku do wszystkich posiadaczy zarejestrowanych odbiorników rtv. Prawidłowość powyższego postępowania została potwierdzona wyrokami sądów, jak również wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 marca 2010 roku, sygn. akt K 24/08, w którym Trybunał Konstytucyjny orzekł o zgodności z Konstytucją przepisów art. 7 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy o opłatach abonamentowych[17].

Wielka BrytaniaEdytuj

W Wielkiej Brytanii abonament radiowy został zniesiony w lutym 1971. Mimo to, w ramach licencji telewizyjnej, pokrywane są koszty kilku stacji radiowych: sieć BBC, radia regionalne i lokalne, oraz koszty odbioru krajowego programu BBC poza granicami Wielkiej Brytanii[18].

Wysokość opłaty abonamentowej za posiadanie kolorowego odbiornika TV wynosi £145,50 rocznie, a czarno-białego – £49. TV można też odbierać lub nagrywać na innym sprzęcie, np. laptopie czy telefonie komórkowym, i wówczas obowiązuje taka sama opłata. Użytkownik, który posiada taki sprzęt, ale nie odbiera ani nie nagrywa programów TV, powinien zgłosić tę sytuację do urzędu TV Licensing. Urząd może dokonywać wyrywkowych kontroli takich użytkowników. Kara za brak licencji w razie stwierdzenia jej wymagalności wynosi do £1000[19].

Osoby ze znacznymi wadami wzroku oraz niewidome są uprawnione do 50% zniżki w opłacie licencyjnej[20].

Osoby powyżej 75 lat są zwolnione z opłaty licencyjnej. Otrzymują licencję bezpłatną, nawet jeśli mieszkają z młodszymi domownikami. Osoby w wieku 74 lat mogą aplikować o tymczasową licencję, tańszą, ważną do dnia ich 75. urodzin, kiedy to zostaną całkowicie zwolnieni z opłaty[21].

Jedna licencja obejmuje oglądanie i nagrywanie TV w jednym miejscu, np. w domu. W razie oglądania lub nagrywania programów TV także w innych miejscach, np. samochodzie lub w pracy, na te miejsca potrzebne są dodatkowe licencje[19].

USAEdytuj

W Stanach Zjednoczonych Ameryki nie ma ustawowego abonamentu radiowo-telewizyjnego oraz ustawowych opłat. Odpowiednikiem publicznego radia jest Voice of America (Głos Ameryki), a publicznej telewizji Public Broadcasting Service, m.in. znane z popularnej w USA oraz wielu innych krajach świata edukacji rozrywkowej (np. Ulica Sezamkowa)[2][3][4].

CzechyEdytuj

W Czechach abonament radiowo-telewizyjny płacą odbiorcy energii elektrycznej. Przepisy czeskie zobowiązują przedsiębiorstwo energetyczne, na żądanie wyrażone przez radio i telewizję publiczną, do poinformowania o przyłączonych odbiorcach energii elektrycznej. Przedsiębiorstwo energetyczne nie zajmuje się jednak pobieraniem abonamentu RTV, ani też zaległych należności z tego tytułu. [22]

FinlandiaEdytuj

W Finlandii wprowadzono powszechny podatek progresywny. Stawka wynosi w zależności od dochodów od 50 do 140 Euro dla gospodarstwa domowego. Wyższe stawki przewidziano dla firm[23].

FrancjaEdytuj

We Francji najważniejszym źródłem dochodów mediów publicznych jest corocznie rewaloryzowany i powszechny abonament radiowo-telewizyjny, zwany również opłatą audiowizualną. Oprócz tego istnieje jeszcze podatek audiowizualny w wysokości 1,5% lub 3% od wpływów z reklam pochodzących od największych nadawców komercyjnych oraz podatek od obrotów operatorów telekomunikacyjnych w wysokości 0,9%.[24]

NiemcyEdytuj

W Niemczech na każde mieszkanie przypada jednolita opłata radiowo-telewizyjna w wysokości 17,50 Euro – niezależnie od tego, ile znajduje się w nim odbiorników i czy w ogóle jakieś są.[25]

PrzypisyEdytuj

 1. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1204).
 2. a b Jacek Łuczak, Piotr Andrzejewski. Abonament, czyli haracz. „Wprost” (pol.). [dostęp 23 lutego 2013]. 
 3. a b PBS: Public Broadcasting Service.
 4. a b VOA – Voice of America English News – VOA News.
 5. Television in Luxembourg - Luxembourg - Angloinfo
 6. http://www.rtl.lu/home/.
 7. l, Poczta Polska przysłała upomnienie ws. abonamentu RTV? Bezprawnie, Bezprawnik [dostęp 2016-04-22] (pol.).
 8. tvn24.pl.
 9. Platforma Obywatelska zlikwiduje abonament RTV. 2008.
 10. pap, ss: Tusk: abonament rtv to haracz. Wprost, 29 kwietnia 2008. [dostęp 23 lutego 2013].  Cytat: Abonament radiowo-telewizyjny jest archaicznym sposobem finansowania mediów publicznych, haraczem ściąganym z ludzi, dlatego rząd będzie zabiegał o poparcie prezydenta i opozycji dla jego zniesienia.
 11. Zbigniew Bartuś: Potwornie bolesne skutki niepłacenia abonamentu RTV (pol.). Dziennik Polski, 22 lutego 2013. [dostęp 23 lutego 2013].
 12. Polacy za zniesieniem abonamentu. Kalkulator Polityczny, 2012.
 13. Rozporządzenie Ministra Transportu z 25 września 2007 w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, art. 5.
 14. a b Anna Rymsza: Abonament RTV – płacić czy nie? Przepisy są niejasne (pol.). Dobreprogramy.pl. [dostęp 2014-01-09].
 15. Sylwia Czubkowska: Abonament RTV: RPO daje nadzieję ściganym abonentom (pol.). Gazeta Prawna. [dostęp 2014-01-09].
 16. Sławomir Cichy: Abonamentu RTV nie trzeba płacić? Jest na to sposób., Dziennik Zachodni, 2014-03-26.
 17. Abonament RTV: Poczta Polska może karać za uchylanie się od rejestracji i opłat, Dziennik Internautów [dostęp 2016-02-29].
 18. 1970s – The history of the UK radio license (ang.). Radio Licensing. [dostęp 2012-01-01].
 19. a b Why you need a TV Licence (ang.). TV Licensing. [dostęp 2012-01-01].
 20. Half price licence for the blind or severly sight impaired (ang.). TV Licensing. [dostęp 2012-01-01].
 21. Free licence for the over 75s (ang.). TV Licensing. [dostęp 2012-01-01].
 22. Opłacanie abonamentu RTV w Czechach. [dostęp 2017-05-02].
 23. Jak z abonamentem rtv radzą sobie kraje UE?. [dostęp 2017-05-02].
 24. Jak się płaci abonament RTV w państwach Unii Europejskiej. [dostęp 2017-05-02].
 25. Opłata radiowo-telewizyjna w Niemczech – kto musi ją płacić, a kto może zostać z niej zwolniony?. [dostęp 2017-05-02].