Abraham Socha herbu Nałęcz[1] z Długiego, Szczytna i Borkowa (ur. najprawdopodobniej ok. 1350[2], zm. 12 lub 16[3] sierpnia 1399) – mazowiecki krzyżowiec, zginął w bitwie nad Worsklą, syn Sędziwoja.

Dziedzic na Kraykowie, skąd ma pochodzić rodzina Kraykowskich h. Zagłoba, w roku 1382 otrzymał od księcia Siemowita IV wsie Borkowo i Sniedzanowo. Razem z Krzyżakami brał udział w wyprawach na Litwę.

W roku 1383 został mianowany przez Ziemowita, wojewodą płockim, prawdopodobnie wcześniej nie sprawował żadnego urzędu ziemskiego. Pomagał księciu w walkach zbrojnych o tron Polski. W roku 1383 zdobył na rzecz Ziemowita miasto i zamek w Kowalu. W roku 1389 został wysłany przez księcia, na rozkaz króla Władysława Jagiełły, do spustoszenia wsi arcybiskupstwa gnieźnieńskiego. Został razem z księciem obłożony ekskomuniką, którą zdjął z nich biskup kujawski Henryk. Następnie dowodził wojskami, które zajęły Brześć, Kruszwicę, po czym poddały się całe Kujawy, został mianowany starostą kruszwickim.

PrzypisyEdytuj

  1. S.M. Kuczyński, Przynależność rodowa Abrahama Sochy wojewody płockiego, „Miesięcznik Heraldyczny” 1938 nr 7-8, s. 117-120; H. Polaczkówna, Do artykułu S.M. Kuczyńskiego, Przynależność rodowa Abrahama Sochy, „Miesięcznik Heraldyczny” 1938 nr 9, s. 139; A. Supruniuk, Wojewoda płocki Abraham Socha. Przyczynek do genealogii Nałęczów mazowieckich, [w:] A. Supruniuk, Szkice o rycerstwie mazowieckim XIV/XV wieku, Toruń 2008, ​ISBN 978-83-89376-69-5​, s. 7-22. U Bielskiego i zależnych od niego: Okolskiego i Niesieckiego: Zagłoba. S.M. Kuczyński, Przynależność rodowa Abrahama Sochy wojewody płockiego, s. 118: [...] „Kronika” Bielskiego co do w. XIV-go nie ma wartości naukowej.
  2. A. Supruniuk, Wojewoda płocki Abraham Socha. Przyczynek do genealogii Nałęczów mazowieckich, [w:] A. Supruniuk, Szkice o rycerstwie mazowieckim XIV/XV wieku, Toruń 2008, ​ISBN 978-83-89376-69-5​, s. 8.
  3. A. Supruniuk, Wojewoda płocki Abraham Socha. Przyczynek do genealogii Nałęczów mazowieckich, [w:] A. Supruniuk, Szkice o rycerstwie mazowieckim XIV/XV wieku, Toruń 2008, ​ISBN 978-83-89376-69-5​, s. 7-8.