Absolutny czas i przestrzeń

Absolutna przestrzeń i czas – koncepcja w fizyce odnosząca się do właściwości Wszechświata. Według niej istnieje przestrzeń, która jest areną wszystkich zdarzeń oraz niezależny od niej absolutny czas. Dzięki temu zegary chodzą zawsze w takim samym tempie, niezależnie od tego, gdzie się znajdują i jaka jest ich prędkość.

Przed NewtonemEdytuj

Koncepcja absolutnej przestrzeni (w sensie układu preferowanego) może być zauważona w fizyce Arystotelesowskiej[1][2]. Pewną koncepcję absolutnej przestrzeni można zaobserwować również w De revolutionibus orbium coelestium Mikołaja Kopernika, gdzie wykorzystuje on pojęcie nieruchomej sfery gwiazd[3].

NewtonEdytuj

Pierwotnie wprowadzone przez Isaaca Newtona w Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica, pojęcia absolutnego czasu i przestrzeni stworzyły teoretyczny fundament pod mechanikę Newtona[4]. Zdaniem Newtona absolutna przestrzeń i czas są niezależnymi aspektami obiektywnej rzeczywistości[5]. Założeniem mechaniki newtonowskiej jest istnienie jednego czasu wspólnego dla wszystkich obserwatorów inercjalnych[6]. Płynie on w takim samym tempie dla każdego, a wraz z absolutną przestrzenią jest sceną, na której zachodzą wszystkie zdarzenia. Każde ciało musi być w spoczynku wobec tej absolutnej przestrzeni (istnieje spoczynek absolutny) lub poruszać się wobec niej z określoną prędkością (istnieje prędkość absolutna)[7]. Ze względu na istnienie jednego, uniwersalnego czasu, zdarzenia równoczesne w jednym układzie będą równoczesne w każdym innym[6][8]. Z matematycznego punktu widzenia mechanika Newtona postuluje względną przestrzeń (zgodnie z klasyczną zasadą względności) i absolutny czas[9].

Szczególna teoria względnościEdytuj

Pojęcia czasu i przestrzeni były od siebie niezależne przed pojawieniem się szczególnej teorii względności, w której podczas zmiany układu odniesienia czas i przestrzeń mieszają się ze sobą. Pojęcie absolutnej przestrzeni i czasu zostało zastąpione przez pojęcie czasoprzestrzeni (której podział na przestrzeń i czas zależy od wyboru układu inercjalnego) w szczególnej teorii względności i zakrzywionej czasoprzestrzeni w ogólnej teorii względności.

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj

Książki
Strony internetowe