Paul Ranson, Paul Sérusier i Marie-France Ranson, ok. 1900

Académie Ranson – prywatna szkoła malarska założona w 1908 roku w Paryżu przez francuskiego artystę Paula Ransona i jego żonę Marie-France.

Założyciel szkoły pragnął wykorzystać placówkę do utrwalenia i rozpropagowania doświadczeń nabistów szczególnie w zakresie malarstwa dekoracyjnego. Po przedwczesnej śmierci Ransona w 1909 szkołę prowadziła jego żona. Pierwszymi nauczycielami byli Maurice Denis i Paul Sérusier oraz kilku innych awangardowych artystów. Académie Ranson odznaczała się liberalnymi metodami nauczania i wspierała swoich wychowanków organizując m.in. wystawy.

Akademia przetrwała niemal do końca II wojny światowej, gdy działała w ograniczonym zakresie. Zamknięto ją dopiero w 1944 roku, ponownie otworzona w 1951 funkcjonowała już tylko cztery lata i ze względu na brak funduszy zakończyła działalność w 1955.

Profesorowie Académie RansonEdytuj

UczniowieEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Andrzej Dulewicz: Słownik sztuki francuskiej. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1986, s. 13. ISBN 83-214-0048-5.
  • Od Maneta do Pollocka. Słownik malarstwa nowoczesnego. Warszawa: Arkady, 1973, s. 5.