Acenaften

związek chemiczny

Acenaftenorganiczny związek chemiczny, policykliczny węglowodór aromatyczny, składnik smoły węglowej.

Acenaften
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny C12H10
Masa molowa 154,21 g/mol
Wygląd biały lub jasnożółty proszek
Identyfikacja
Numer CAS 83-32-9
PubChem 6734
Podobne związki
Podobne związki fluoren
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

Jest to bezbarwny, krystaliczny trójpierścieniowy węglowodór aromatyczny. Pochodne acenaftenu są stosowane do syntez organicznych m.in. leków, barwników, tworzyw sztucznych, środków grzybobójczych i owadobójczych.

PrzypisyEdytuj

  1. a b c d e f Acenaften (ZVG: 23000) (ang. • niem.) w bazie GESTIS, Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA). [dostęp 2012-01-24].
  2. Acenaften (nr 05426) (ang.) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Stanów Zjednoczonych. [dostęp 2015-03-17]. (przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)