Acetylooctan etylu

związek chemiczny

Acetylooctan etyluorganiczny związek chemiczny, ester etanolu i kwasu acetylooctowego, stosowany jako rozpuszczalnik i reagent w chemii organicznej, a także jako związek zapachowy.

Acetylooctan etylu
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny C6H10O3
Inne wzory CH3COCH2COOC2H5
Masa molowa 130,14 g/mol
Wygląd bezbarwna ciecz
Identyfikacja
Numer CAS 141-97-9
39169-78-3 (3-14C)
41410-21-3 (2,4-14C)
57159-71-4 (4-14C)
57159-72-5 (1,3-14C)
57159-73-6 (1,2-14C)
66157-63-9 (2-14C)
PubChem 8868
Podobne związki
Pochodne octan etylu
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

SyntezaEdytuj

Związek ten w warunkach laboratoryjnych otrzymuje w wyniku kondensacji Claisena z octanu etylu, którą można katalizować sodem lub etanolanem sodu:

 

ChemiaEdytuj

Związek ten istnieje w dwóch formach tautomerycznych, ketonowej (93%) i enolowej (7%), dzięki może w różnych warunkach reagować albo jako alkohol albo jako kwas. protony w pozycji α do grupy estrowej łatwo odszczepiają się z wytworzeniem karboanionów, dzięki czemu miejsce te jest łatwo podatne do podstawienia nukleofilowego. Stosunkowo łatwo można też przeprowadzić termiczną dekarboksylację produktów przejściowych tego związku.

ZastosowaniaEdytuj

Związek ten jest stosowany jako jeden z rozpuszczalników organicznych oraz jako substrat lub półprodukt przy otrzymywaniu licznych aminokwasów, antybiotyków, antypiryny i witaminy B1 i fruktonu. W wolnej postaci bywa stosowany jako związek zapachowy posiadający, zależnie od stężenia woń owocową lub rumową.

PrzypisyEdytuj

  1. a b c d e Haynes 2016 ↓, s. 3-250.
  2. Haynes 2016 ↓, s. 5-91.
  3. Haynes 2016 ↓, s. 5-150.
  4. a b c d Haynes 2016 ↓, s. 16-23.
  5. Acetylooctan etylu (nr 00410) (ang.) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Stanów Zjednoczonych. [dostęp 2018-07-30]. (przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)

BibliografiaEdytuj