Achaz

król Judy

Achaz (hebr.: אחז, skrócona forma imienia Jehoachaz: [oby] Jahwe uchwycił − postać biblijna ze Starego Testamentu.

Achaz
Ilustracja
Portret Achaza w Promptuarii Iconum Insigniorum
Występowanie

2 Księga Królewska
2 Księga Kronik

Rodzina
Ojciec

Jotam

Dzieci

Ezechiasz

Król Judy w latach 734 p.n.e.-728 p.n.e. (daty sporne), współrządził od 735 lub wcześniej. Był synem Jotama. Po śmierci ojca został królem. Wprowadził kult pogański i nawet złożył w ofierze swojego własnego syna.

Achaz został pokonany, kiedy Izrael (państwo północne) i Syria podczas wojny syro-efraimskiej przeprowadziły wspólny atak na Judę. Odrzucając radę proroka Izajasza, zwrócił się o pomoc do króla asyryjskiego Tiglat-Pilesera III i tak stał się mu poddanym. Po jego śmierci rządy objął jego syn Ezechiasz. Pojawia się w 2 Krl 15,38 nn. i 2 Krn 27,9 nn. oraz Iz 7,1 nn.

Jego żoną była Abbijja.


BibliografiaEdytuj