Acta Poloniae Historica

czasopismo naukowe

{{Czasopismo infobox}} Nieznane pola: "email". Acta Poloniae Historica – czasopismo naukowe poświęcone tematyce historycznej, wydawane od 1958 roku w Warszawie przez Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN. Czasopismo prezentuje badania i dorobek polskich historyków w szerokim przekroju od średniowiecza po historię współczesną oraz odbicie w polskiej historiografii najważniejszych nurtów historiografii światowej. Rejestruje także studia historyków obcych, zajmujących się Polską i regionem Europy Środkowo-Wschodniej. Jest wydawane w języku angielskim (wcześniej także w języku francuskim i niemieckim).

Acta Poloniae Historica
Ilustracja
APH okładka nr 115
Częstotliwość półrocznik
Państwo  Polska
Adres Rynek Starego Miasta 29/31 00-272 Warszawa
Wydawca Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Rodzaj czasopisma historia Polski i powszechna
Język angielski
Pierwszy numer 1958
Redaktor naczelny Maciej Górny
Średni nakład 150 egz.
Format A5
Liczba stron 250
ISSN 0001-6829
Strona internetowa

Każdy zeszyt posiada określoną strukturę: artykuły (studies), recenzje (reviews), noty (short notes) z nowości wydawniczych ułożone chronologicznie od średniowiecza po czasy najnowsze, sprawozdania z godnego zarejestrowania wydarzenia naukowego (chronicle), archiwum (archive) zawierający (w każdym zeszycie jeden) opublikowany przed kilkudziesięciu laty artykuł wybitnego polskiego historyka, który odegrał ważną rolę w rozwoju badań historycznych i nie był dotąd dostępny w języku angielskim.

Pierwszym redaktorem pisma był Marian Małowist, który sprawował tę funkcję do 1971 roku. Do tomu 99. redaktorką czasopisma była Maria Bogucka, od tomu 100 Halina Manikowska. Aktualnie redaktorem naczelnym jest Maciej Górny.

Czasopismo znajduje się na Master Journal List (bez IF) oraz na liście ERIH PLUS.

Aktualnie APH wydawane jest w otwartym dostępie na licencji CC BY-ND.

Linki zewnętrzneEdytuj