Ada (imię)

imię żeńskie

Adaimię żeńskie pochodzenia semickiego. W języku hebrajskim znaczy: upiększać się, stroić się. Imię Ada jest wymieniane w Biblii w pierwszej księdze Starego Testamentu, gdzie jest jedną z żon Lemecha i matką Jubala. W Biblii jest także mowa o Adzie, matce flecistów i grających na harfie (Rdz. 4, 21). Ada stanowi także zdrobnienie imienia Adrianna.

Ada imieniny obchodzi: 6 kwietnia, 28 lipca, 12 grudnia.

Znane osoby o imieniu Ada:

W innych językach: