Adam Łychowski

Adam Łychowski herbu Jasieńczyk (zm. 1649) – sędzia ziemski halicki w latach 1621-1639, pisarz ziemski halicki w latach 1607-1621.

ŻyciorysEdytuj

W 1607 roku był posłem na sejm z ziemi halickiej. Poseł na sejm 1631 roku[1]. Był członkiem konfederacji generalnej zawiązanej 16 lipca 1632 roku[2]. Poseł na sejm konwokacyjny 1632 roku z ziemi halickiej[3]. Jako poseł ziemi halickiej na sejm elekcyjny 1632 roku wszedł w skład komisji korektury prawa koronnego[4]. Podpisał pacta conventa Władysława IV Wazy w 1632 roku[5]. Poseł ziemi halickiej na sejm koronacyjny 1633 roku i poseł deputat na Trybunał Skarbowy Koronny w 1633 roku[6]. W 1634 roku wyznaczony na sejmie komisarzem z Koła Poselskiego do zapłaty wojsku[7] Poseł sejmiku halickiego na sejm ekstraordynaryjny 1647 roku[8].

BibliografiaEdytuj

  • Anna Filipczak-Kocur, Senatorowie i posłowie koronni na sejmie 1607 roku, w: Przegląd Historyczny 76/2, 1985, s. 296.
  • Urzędnicy województwa ruskiego XIV-XVIII wieku. (Ziemie halicka, lwowska, przemyska, sanocka). Spisy". Oprac. Kazimierz Przyboś. 1987, s. 363.

PrzypisyEdytuj

  1. Jan Seredyka, Parlamentarzyści drugiej połowy panowania Zygmunta III Wazy, Opole 1989, s. 99.
  2. Volumina Legum, t. III, Petersburg 1859, s. 352.
  3. Włodzimierz Kaczorowski, Sejmy konwokacyjny i elekcyjny w okresie bezkrólewia 1632 r., Opole 1986, s. 365.
  4. Włodzimierz Kaczorowski, Korektura prawa na sejmach okresu bezkrólewia 1632 roku oraz na sejmie koronacyjnym 1633 roku, w: Acta Universitatis Wratislaviensis No 3270. PRAWO CCCXI. Wrocław 2010, s. 165.
  5. Porządek Na Seymie Walnym Elekcyey, miedzy Warszawą a Wolą, Przez opisane Artykuły, do samego tylko Aktu Elekcyey należące, vchwalony y postanowiony. Roku Pańskiego, M. DC. XXXII. Dnia 27. Września, s. 18.
  6. Volumina Legum, t. III, Petersburg 1859, s. 377.
  7. Volumina Legum, t. III, Petersburg 1859, s. 397.
  8. Przemysław Paradowski, W obliczu "nagłych potrzeb Rzeczypospolitej". Sejmy ekstraordynaryjne za panowania Władysława IV Wazy, Toruń 2005, s. 251.