Adam Baryłka

Adam Baryłka (ur. 20 lipca 1978 w Warszawie) – polski inżynier budownictwa lądowego, doktor habilitowany nauk technicznych, biegły sądowy i rzeczoznawca, biegły skarbowy, twórca Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej nt. Problemów Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych[1] [2]oraz Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych[3], działacz w dziedzinach naukowo-technicznych, redaktor czasopism naukowo-technicznych.

Adam Baryłka
Data i miejsce urodzenia

20 lipca 1978
Warszawa

Zawód, zajęcie

inżynier budowlany, architekt

Tytuł naukowy

dr hab. inż. bud. arch.

Stanowisko

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych

Odznaczenia
Srebrny Medal „Za zasługi dla obronności kraju”

Brązowy Krzyż Zasługi

Odznaka Honorowa Za zasługi dla budownictwa

Złota i Srebrna Odznaka Honorowa NOT

Złota i Srebrna Odznaka Honorowa SIMP

Złota i Srebrna Odznaka Honorowa SITPMB

Srebrna Odznaka Honorowa PIIB

Życiorys i działalność zawodowaEdytuj

W 2003 ukończył studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej uzyskując tytuł inżyniera budownictwa lądowego (w specjalności inżynieria produkcji budowlanej), a w 2005 na Wydziale Inżynierii Chemii i Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie uzyskując tytuł magistra inżyniera budownictwa (w specjalności organizacja i zarządzanie w budownictwie), a w 2017 Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie uzyskując tytuł magistra inżyniera architekta.

W 2006 założył Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego[4] i pełni w nim funkcję dyrektora generalnego i prokurenta.

Jednocześnie pracuje przy Sądach Okręgowych w Warszawie, w Warszawie-Pradze i we Włocławku jako biegły sądowy z zakresu budownictwa ogólnego oraz wyceny maszyn, urządzeń i pojazdów oraz jako biegły skarbowy i rzeczoznawca ds. jakości produktów lub usług.

Jest również rzeczoznawcą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich[5] w specjalności maszyn i urządzeń dźwigowych oraz wyceny maszyn, urządzeń i pojazdów. Jest rzeczoznawcą budowlanym w specjalności konstrukcyjno-budowlanej obejmującej wykonawstwo i projektowanie bez ograniczeń i projektantem w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej i instalacyjnej bez ograniczeń.

Przy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju pełni funkcję eksperta w zakresie inżynierii lądowej.

Od 27 kwietnia 2021 r. pełni funkcję dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii[6][7].

Działalność stowarzyszeniowaEdytuj

W 2017 powołał do życia Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych[3] i zostaje jego prezesem.

Od 2018 jest prezesem Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich[8]. Funkcję wiceprezesa ds. naukowych Oddziału Warszawskiego SIMP[8] pełnił w latach 2014-2018. Aktualnie jest przewodniczącym Komisji Kwalifikacyjnej przy SIMP do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem i eksploatacją.

W 2019 został wiceprezesem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej.

Od 2020 pełni funkcję prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych[9] W latach 2018-2020 był wiceprezesem ZG SITPMB, w latach 2016-2017 pełnił funkcję sekretarza Oddziału przy ZG SITPMB.

Działalność dziennikarskaEdytuj

Jest redaktorem naczelnym czasopisma naukowo-technicznego „Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych"[10].

W latach 2015 – 2016 był redaktorem naczelnym czasopisma „Biegły Sądowy"[11].

Popularyzuje wiedzę naukowo-techniczną i przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa w budownictwie krajowym pełniąc funkcję członka Rady Naukowej i Programowej czasopism naukowo-technicznych „Przegląd Techniczny”, „Budownictwo i Prawo”, „Aparatura Badawcza i Dydaktyczna”, „Modern engineering”, „Safety & Defense"[12] oraz „Rzeczoznawca"[13], „Dozór Techniczny".

Działalność organizacyjnaEdytuj

Propaguje rozwój polskiej myśli technologicznej i inżynieryjnej w kraju i za granicą. W 2015 był pomysłodawcą i organizatorem pierwszej Ogólnopolskiej Konferencji naukowo-technicznej nt. Problemów Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych, pełniąc funkcję Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego. Dwa lata później rozszerzył zakres konferencji na arenę międzynarodową i był organizatorem czterech kolejnych edycji Międzynarodowej Konferencji naukowo-technicznej pt. Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych[1] [14](2015, 2017, 2019, 2021).

Rozwija działalność na Mazowszu w celu poprawy świadomości inżynieryjnej w zakresie nauk technicznych działając w Komitecie Organizacyjnym Warszawskich Dni Techniki oraz Mazowieckich Dni Techniki. W 2017 był Przewodniczącym Komitetu Mazowieckiego Olimpiady Wiedzy Technicznej. Był członkiem Kapituły Konkursu Laur Innowacyjności 2018 oraz członkiem Komitetu Organizacyjnego konferencji EKOMILITARIS[15] (2018, 2019).

Odznaczenia i wyróżnieniaEdytuj

PublikacjeEdytuj

Jest autorem 20 samodzielnych publikacji książkowych z zakresu budownictwa[17]. Jest także współautorem książki pt. „Funkcje techniczne w budownictwie”[18] oraz „Poradnika dla zarządców nieruchomości” i czterech kolejnych monografii naukowych Jest również autorem i współautorem kilkuset artykułów i referatów techniczno-prawnych nt. utrzymania obiektów budowlanych oraz inżynierii bezpieczeństwa obiektów budowlanych – publikowanych w czasopismach naukowo – technicznych oraz prezentowanych na seminariach i konferencjach naukowo-technicznych w kraju i za granicą.

PrzypisyEdytuj

 1. a b III Konferencja PIBOA | PSRiBS [dostęp 2020-01-27] (pol.).
 2. IV Międzynarodowa Konferencja N-T Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych 2021 | PSRiBS [dostęp 2022-07-01] (pol.).
 3. a b Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych [dostęp 2020-01-27] (pol.).
 4. Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego [dostęp 2020-01-27] (pol.).
 5. Strona główna, SIMP [dostęp 2020-01-27] (pol.).
 6. Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji – Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii – Portal Gov.pl, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii [dostęp 2021-05-17] (pol.).
 7. Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji – Dyrektor DABiG MRPiT, www.wig.wat.edu.pl [dostęp 2021-05-17].
 8. a b ODDZIAŁ WARSZAWSKI STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH > SIMP, SIMP [dostęp 2020-01-27] (pol.).
 9. SITPMB Sowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych, www.sitpmb.pl [dostęp 2020-01-27] [zarchiwizowane z adresu 2020-01-05].
 10. Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych, www.inzynieriabezpieczenstwa.com.pl [dostęp 2020-01-27].
 11. Biegły sądowy – Biegły Sądowy Czasopismo Naukowo Techniczne [dostęp 2020-01-27] (pol.).
 12. Safety & Defense, sd-magazine.eu [dostęp 2020-01-27] (ang.).
 13. RZECZOZNAWCA – CZASOPISMO NAUKOWO-TECHNICZNE, RZECZOZNAWCA [dostęp 2020-01-27] (pol.).
 14. IV Międzynarodowa Konferencja N-T Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych 2021 | PSRiBS [dostęp 2022-07-20] (pol.).
 15. Ekomilitaris 2019 – Ekomilitaris, ekomilitaris.wat.edu.pl [dostęp 2020-01-27].
 16. Wojewoda Mazowiecki wręczył odznaczenia państwowe - Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie - Portal Gov.pl, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie [dostęp 2022-07-01] (pol.).
 17. wykaz publikacji w katalogu Biblioteki narodowej w Warszawie – dostęp 28 stycznia 2020
 18. Funkcje techniczne w budownictwie. Przewodnik po procesie budowlanym 2015, www.ksiegarniatechniczna.com.pl [dostęp 2020-01-27] [zarchiwizowane z adresu 2019-12-10] (pol.).