Adam Jelonek

polski profesor, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego, socjolog, politolog, ambasador RP w Malezji

Adam Wacław Jelonek (ur. 14 września 1968 w Krakowie) – profesor, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego, socjolog, politolog, ambasador RP w Malezji (2010–2014).

Adam Jelonek
Ilustracja
Państwo działania

 Polska

Data i miejsce urodzenia

14 września 1968
Kraków

Profesor doktor habilitowany nauk
humanistycznych
Specjalność:
socjologia polityki, antropologia polityki
Alma Mater

Uniwersytet Warszawski

Doktorat

16 grudnia 1997 – socjologia
UW

Habilitacja

4 października 2005 – socjologia
UW

Profesura

18 października 2012

Wykładowca, naukowiec
Jednostka

Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego

Stanowisko

Dyrektor

Ambasador RP w Malezji
Okres spraw.

2010–2014

Poprzednik

Eugeniusz Sawicki

Następca

Marcin Kubiak

Odznaczenia
Srebrny Krzyż Zasługi Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

ŻyciorysEdytuj

Ukończył V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie (1988). Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1986 działacz podziemnej Federacji Młodzieży Walczącej. Uzyskał doktorat w zakresie nauk humanistycznych w Instytucie Socjologii UW w 1997. Habilitacja na Wydziale Filozofii i Socjologii UW w 2005. Uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych w 2012. Pracownik Instytutu Socjologii UW w latach 1993–2006 i Instytutu Studiów Politycznych PAN w latach 1999–2005. Od 2007 kierownik Katedry Bliskiego i Dalekiego Wschodu na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ Uniwersytetu Jagiellońskiego, która za czasów jego kierownictwa została przekształcona w Instytut. W latach 2007–2009 przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Studiów Regionalnych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Członek rady programowej Instytutu Konfucjusza w Krakowie. W latach 2010–2014 Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Malezji, akredytowany także w Brunei i na Filipinach. Od 2016 do 2020 dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ i Pełnomocnik Rektora ds. Międzynarodowych tego Uniwersytetu. Od 2019 członek Konferencji Ambasadorów RP.

Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i książek z zakresu teorii zmiany społecznej oraz problematyki politycznej, społecznej i relacji etnicznych w regionie Azji Południowo-Wschodniej.

Od chwili jego założenia w 2002 członek zespołu kwartalnika Krytyka Polityczna.

W roku 2020 odznaczony Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę[1], a w 2022 Srebrnym Krzyżem Zasługi[2]. Za pracę na rzecz umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego uhonorowany tytułem Gwiazda Internacjonalizacji przyznanym przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Publicznych[3]

PublikacjeEdytuj

 • Kibuc. Czy kryzys kolektywistycznego socjalizmu?, Warszawa 1994
 • Rewolucja Czerwonych Khmerów 1975-1979, Warszawa, 1998
 • Koncepcje rozwoju społecznego (współautor Krzysztof Tyszka), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2001, ss. 204, ISBN 83-88495-50-X
 • W stronę nieliberalnej demokracji, Warszawa 2002
 • Dylematy konsocjonalizmu. Przypadek Malezji, Warszawa 2004
 • Wietnamczycy-Systemy Wartości-Stereotypy Zachodu (red.), Warszawa 2004
 • Jednostka i społeczeństwo w Azji (red.), Toruń 2007
 • Historia Kambodży, Warszawa 2008
 • Confucianism. China Towards the New Century (współredaktor B. Zemanek), Kraków 2008
 • Historia Malezji (współautor E. Trojnar), Warszawa 2009
 • Zarządzanie międzykulturowe, (współredaktor B. Glinka), Kraków 2010
 • Nacjonalizm, etniczność i wielokulturowość na Bliskim i Dalekim Wschodzie, (red.), Kraków 2010
 • Separatyzm, wielokulturowość i budowa państwa narodowego w Tajlandii, Kraków 2011
 • Przedsiębiorczość imigrantów z Dalekiego Wschodu w Polsce, (współredaktor B.Glinka), Warszawa 2019
 • Immigrant Enterpreneurship. Cases from Contemporary Poland (współautor B.Glinka), London 2020
 • Problemy społeczno-polityczne Bliskiego i Dalekiego Wschodu. (współredaktor M.Lipa), Kraków 2021
 • Polska w świecie. Reaktywacja. (współredaktor R.Schnepf), Kraków 2022

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj