Adam Piotr Tarło

wojewoda lubelski

Adam Piotr Tarło herbu Topór (zm. przed 9 marca 1719 roku) – wojewoda lubelski w latach 1706–1719, stolnik koronny w latach 1703–1706, starosta stężycki w 1695 roku, starosta błoński, starosta janowski, lubelski, sołotwiński i nowiński[1], rotmistrz pospolitego ruszenia ziemi stężyckiej w 1696 roku[2].

Adam Piotr Tarło
Herb
Topór
Rodzina

Tarłowie herbu Topór

Data śmierci

przed 9 marca 1719

Ojciec

Karol Tarło (zm. 1702), wojewoda lubelski

Matka

Zofia z Babina Pszonka

Żona

Dorota Dunin-Borkowska
Marianna Potocka

Dzieci

z pierwszej żony: Karol Tarło (zm. 1749), kasztelan lubelski, generał wojsk koronnych

Poseł sejmiku województwa sandomierskiego na sejm konwokacyjny 1696 roku[3]. Po zerwanym sejmie konwokacyjnym 1696 roku przystąpił 28 września 1696 roku do konfederacji generalnej[4]. W 1697 roku był elektorem Augusta II Mocnego z województwa sandomierskiego[5], jako deputat z województwa sandomierskiego podpisał jego pacta conventa[6]. Poseł na sejm pacyfikacyjny 1699 roku z województwa podolskiego[7]. Poseł na sejm 1701 roku i sejm z limity 1701-1702 roku z województwa sandomierskiego[8]. W styczniu 1702 roku podpisał akt pacyfikacji Wielkiego Księstwa Litewskiego[9]. Był uczestnikiem Walnej Rady Warszawskiej 1710 roku[10].

Bibliografia edytuj

 • Urzędnicy województwa sandomierskiego XVI–XVIII wieku. Spisy". Oprac. Krzysztof Chłapowski i Alicja Falniowska-Grabowska. Kórnik 1993, s. 216.

Linki zewnętrzne edytuj

Przypisy edytuj

 1. Krzysztof Chłapowski, Starostowie niegrodowi w Koronie 1565-1795 Materiały źródłowe, Warszawa, Bellerive-sur-Allier 2017, s. 272.
 2. Dariusz Kupisz, Popis szlachty ziemi stężyckiej z 1696 roku, w: Res Historica 2004, zeszyt 17, s. 174.
 3. Ewa Gąsior, Sejm konwokacyjny po śmierci Jana III Sobieskiego, Warszawa 2017, s. 98.
 4. Konfederacya Generalna Ordinvm Regni & Magni Dvcatus Lithvaniæ Po niedoszłey Konwokacyey głowney Warszawskiey umowiona Roku Pańskiego 1696. dnia 29 Miesiąca Sierpnia, [1696], [b.n.s.]
 5. Suffragia województw i ziem koronnych i W. X. Litewskiego zgodnie na [...] Augusta II obranego króla polskiego [...] dnia 27 VI i przy poparciu wolnej elekcjej jego [...], s. 7.
 6. Actum in Curia Regia Varsaviensi, 1697 feriâ secundâ post festum Sanctae Margarethae Virginis [...] proximâ anno [...] 1697, s. 20.
 7. Bogusław Dybaś, Sejm pacyfikacyjny w 1699 r., Toruń 1991, s. 241.
 8. Diariusz Sejmu Walnego Warszawskiego 1701-1702, Warszawa 1962, s. 350.
 9. Diariusz Sejmu Walnego Warszawskiego 1701-1702, Warszawa 1962, s. 305.
 10. Volumina Legum, t. VI, Petersburg 1860, s. 99.