Adam Wielomski

polski politolog i publicysta, profesor

Adam Wielomski (ur. 25 grudnia[potrzebny przypis] 1972 w Warszawie[1]) – polski politolog i publicysta, historyk idei, profesor nauk społecznych oraz nauczyciel akademicki.

Adam Wielomski
Ilustracja
Adam Wielomski na Kongresie Nowej Prawicy (2011)
Data i miejsce urodzenia

25 grudnia 1972
Warszawa

Zawód, zajęcie

historyk idei, publicysta

Tytuł naukowy

profesor nauk społecznych

Uczelnia

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Stanowisko

prezes Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego (od 2004)

Wyznanie

rzymskokatolickie

Małżeństwo

Magdalena Ziętek-Wielomska

Życiorys

edytuj

Wykształcenie i kariera naukowa

edytuj

W 1995 ukończył studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. 2 lipca 1998 uzyskał stopień doktora w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk na podstawie pracy pt. Od grzechu do apokatastasis. Filozofia dziejów Josepha de Maistre'a. Promotorem jego pracy doktorskiej był prof. Ryszard Skarzyński[2][3].

Stopień doktora habilitowanego otrzymał 11 marca 2009 na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW na podstawie dorobku naukowego oraz pracy pt. Nacjonalizm francuski 1886–1940. Geneza, przemiany i istota filozofii politycznej[4]. W 2015 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk społecznych[5].

Wykładał i był zatrudniony m.in. w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, Szkole Wyższej Humanistyczno-Ekonomicznej w Sieradzu oraz w Warszawskiej Szkole Zarządzania[6]. Został także kierownikiem Zakładu Polityki i Systemów Bezpieczeństwa w Instytucie Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach[7][6].

Jest profesorem zwyczajnym i kierownikiem Katedry Teorii Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego[4][8].

Specjalizuje się w historycznej i współczesnej zachodnioeuropejskiej myśli politycznej, szczególnie francuskiej, niemieckiej i hiszpańskiej[8].

Działalność polityczna

edytuj

W latach 19992001 był doradcą prezesa Rady Ministrów ds. komunikacji społecznej[8]. W 2004 został prezesem Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego. Jest stałym współpracownikiem tygodnikówNajwyższy Czas!” i „Myśl Polska” oraz redaktorem naczelnym kwartalnikaPro Fide Rege et Lege”. Był również redaktorem naczelnym portalu konserwatyzm.pl. 1 kwietnia 2012 zrzekł się tej funkcji i został zastępcą redaktora naczelnego[9]. Sprawuje także funkcję prezesa zarządu Towarzystwa Naukowego Myśli Politycznej i Prawnej[10]. Jest członkiem władz Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie[6] oraz zasiada w zarządzie Fundacji Pro vita bona[11].

Należał do Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, a następnie do Przymierza Prawicy, jako którego członek bez powodzenia kandydował do Sejmu w wyborach parlamentarnych w 2001 z listy Prawa i Sprawiedliwości (uzyskał 126 głosów)[12]. Następnie związał się z Unią Polityki Realnej. Z listy UPR bezskutecznie w 2004 kandydował do Parlamentu Europejskiego (zdobył 269 głosów)[13]. W 2005 był przez miesiąc sekretarzem generalnym UPR[14]. Później wystąpił z partii.

W 2014 udzielił poparcia Kongresowi Nowej Prawicy[15]. W czerwcu 2018 jako gość wystąpił na IV kongresie Ruchu Narodowego[16].

Życie prywatne i poglądy

edytuj

Jest tradycjonalistą i monarchistą, choć wątpi w możliwość przywrócenia monarchii, dlatego też popiera wprowadzenie dyktatury podobnej do tej Franco i Pinocheta. Uważa się za przedstawiciela cywilizacji łacińskiej.

Jego konfesją jest rzymski katolicyzm[17]. Uznaje absolutną nieomylność Kościoła w sprawach doktrynalno-teologicznych i dodaje że: „Ultramontanizm umarł. Reakcjonista może być dziś katolikiem rzymskim, jednak po wycofaniu się na pozycje gallikańskie, uznając nieomylność papieską tylko w kwestiach wiary i moralności, gdyż Rzym począł używać obcego nam – uczniom de Maistre'a i Bonalda – języka”.

Odrzuca ideowe reperkusje rewolucji francuskiej, jest przeciwnikiem egalitaryzmu i praw człowieka. Odtrąca je na rzecz praw naturalnych. Jest zwolennikiem deregulacji rynku i zmniejszenia opodatkowania, cechuje go sceptycyzm wobec obecności Polski w Unii Europejskiej[18]. Zalicza się do krytyków Juwala Noacha Harariego, któremu poświęcił jedną ze swoich książek pt. Yuval Noah Harari. Grabarz człowieczeństwa[19].

Przed 2022 wielokrotnie wypowiadał się pozytywnie na temat Władimira Putina[20].

Od 2014 żonaty z Magdaleną Ziętek-Wielomską (ur. 1978)[21].

Publikacje książkowe

edytuj
 • Od grzechu do apokatastasis. Historiozofia Josepha de Maistre, Instytut Liberalno-Konserwatywny, Lublin 1999, ISBN 978-83-902282-8-0[22].
 • Filozofia polityczna francuskiego tradycjonalizmu 1796-1830, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2003, ISBN 83-89243-70-9[23].
 • Hiszpania Franco: źródła i istota doktryny politycznej, Wydawnictwo ARTE, Biała Podlaska 2006, ISBN 978-83-60673-08-9[24].
 • Dekalog konserwatysty, Wydawnictwo Megas, Warszawa 2006, ISBN 978-83-901413-5-0[25].
 • Encyklopedia polityczna, tom 1 (współautorzy Jacek Bartyzel i Bogdan Szlachta), Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2007, ISBN 83-89862-95-6[26].
 • Kontrrewolucja, której nie było, Wydawnictwo Megas, Warszawa 2007, ISBN 978-83-901413-9-8[27].
 • Konserwatyzm: główne idee, nurty i postacie, Fijorr Publishing, Warszawa 2007, ISBN 978-83-89812-43-8[28].
 • Nacjonalizm francuski 1886-1940: geneza, przemiany i istota filozofii politycznej, Von Borowiecky, Warszawa 2007, ISBN 978-83-87689-93-3[29].
 • Lech Kaczyński w Tbilisi (współautor Jan Engelgard), Wydawnictwo Prasy Lokalnej, Warszawa 2008, ISBN 978-83-925284-1-8[30].
 • Prawa człowieka i ich krytyka: przyczynek do studiów o ideologii czasów ponowożytnych (współautor Paweł Bała), Fijorr Publishing, Warszawa 2008, ISBN 978-83-89812-13-1[31].
 • Carl Schmitt a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej: studium przypadku ratyfikacji Traktatu lizbońskiego - rola Prezydenta RP (współautor Paweł Bała), Klub Zachowawczo-Monarchistyczny, Warszawa 2008, ISBN 978-83-60745-11-3[32].
 • Kościół w cieniu gilotyny: Katolicyzm francuski wobec rewolucji, Von Borowiecky, Warszawa 2009, ISBN 978-83-60748-15-2[33].
 • Krytyce demokracji (współautor Cezary Kalita), Wydawnictwo ARTE, Warszawa 2009, ISBN 978-83-61938-12-5[34].
 • Konserwatyzmmiędzy Atenami a Jerozolimą. Szkice post-awerroistyczne, Fijorr Publishing, Warszawa 2009, ISBN 978-83-89812-57-5[35].
 • Wstęp do nauki o państwie, prawie i polityce (współautor Paweł Bała), Wydawnictwo ARTE, Warszawa 2010, ISBN 978-83-619-3840-8[36].
 • Faszyzmy łacińskie. Sen o rewolucji innej niż w Rosji i w Niemczech, Wydawnictwo ARTE, Warszawa 2011, ISBN 978-83-61938-37-8[37].
 • Teokracja papieska 1073-1378. Myśl polityczna papieży, papalistów i ich przeciwników, Von Borowiecky, Warszawa 2011, ISBN 978-83-60748-23-7[38].
 • Antologia Zbrodni Smoleńskiej (współautorzy Jan Engelgard i Maciej Motas), Wydawnictwo ARTE, Warszawa 2011, ISBN 978-83-61938-32-3[39].
 • Prawica w XX wieku, tom I, Von Borowiecky, Warszawa 2013, ISBN 978-83-60748-41-1[40].
 • System Polityczny, prawo i konstytucja Królestwa Polskiego 1815-1830 (współautorzy Lech Mażewski i Jacek Bartyzel), Von Borowiecky, Warszawa 2013, ISBN 978-83-60748-42-8[41].
 • Myśl polityczna Reformacji i Kontrreformacji. Tom I. Rewolucja protestancka, Von Borowiecky, Warszawa 2013, ISBN 978-83-60748-37-4[42].
 • Stepan Bandera w Kijowie. Kulisy rewolucji na Ukrainie (współautorzy Jan Engelgard i Arkadiusz Meller), Oficyna Wydawnicza Capital, Warszawa 2014, ISBN 978-83-64037-85-6[43].
 • Od Christianitas do Unii Europejskiej. Historia idei zjednoczenia Europy (współautor Łukasz Święcicki), Towarzystwo Naukowe Myśli Politycznej i Prawnej, Warszawa 2015, ISBN 978-83-927166-9-3[44].
 • Niemiecka myśl polityczna wobec narodowego socjalizmu (współautorzy Łukasz Święcicki i Jaromir Ćwikła), Klub Zachowawczo-Monarchistyczny, Warszawa 2016, ISBN 978-83-927166-8-6[45].
 • W poszukiwaniu Katechona. Teologia polityczna Carla Schmitta, Von Borowiecky, Warszawa 2016, ISBN 978-83-60748-92-3[46].
 • Prawica w XX wieku, tom 2, Von Borowiecky, Radzymin 2017, ISBN 978-83-65806-13-0[47].
 • Nowoczesność, nacjonalizm, naród europejski: dylematy samoidentyfikacji Europejczyków (współautor Magdalena Ziętek-Wielomska), Towarzystwo Naukowe Myśli Politycznej i Prawnej, Warszawa 2017, ISBN 978-83-949371-1-9[48].
 • The Europe of Nations and Its Future: Nationalism, Euroscepticism, Natiocratism (współautor Magdalena Ziętek-Wielomska), Towarzystwo Naukowe Myśli Politycznej i Prawnej, Warszawa 2017, ISBN 83-927166-6-3[49].
 • Chrześcijaństwo i Europa wobec sekularyzacji. Religia w niemieckiej myśli politycznej XX wieku (współautor Łukasz Święcicki), Towarzystwo Naukowe Myśli Politycznej i Prawnej, Warszawa 2018, ISBN 978-83-949371-2-6[50].
 • Nacjonalizm wobec problemu Europy, Klub Zachowawczo-Monarchistyczny, Warszawa 2018, ISBN 978-83-949371-3-3[51].
 • Katolik – Prusak – nazista. Sekularyzacja w biografii politycznej Carla Schmitta, Von Borowiecky, Warszawa 2019, ISBN 978-83-658-0644-4[52].
 • Państwo narodowe i jego wrogowie (współautor Magdalena Ziętek-Wielomska), Fundacja Pro Vita Bona, Warszawa 2020[53].
 • Sojusz ekstremów w epoce globalizacji. Jak neoliberałowie i neomarksiści budują nam nowy świat, Fundacja Pro Vita Bona, Warszawa 2021.
 • Zabójcy Zachodu. Prawica i lewica nietzscheańsko-heideggerystyczna, Fundacja Pro Vita Bona, Warszawa 2022.
 • Demokracja nieliberalna, Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2022.
 • Praworządność, Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2022 (współautor: A. Barut).
 • Yuval Noah Harari. Grabarz człowieczeństwa, Fundacja Pro Vita Bona, Warszawa 2022.
 • Imperialna Europa. Niemieckie plany podboju i reorganizacji Europy 1871-1945. Fundacja Pro Vita Bona, Warszawa 2024[54]

Przypisy

edytuj
 1. Adam Wielomski [online], www.facebook.com [dostęp 2020-06-19] (pol.).
 2. Wielomski: Carl Schmitt mnie fascynuje! [online], konserwatyzm.pl, 6 marca 2019 [dostęp 2020-04-20] (pol.).
 3. Zakończone postępowania awansowe przewody doktorskie
 4. a b Prof. Adam Wielomski, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI PIB) [dostęp 2018-02-02].
 5. M.P. z 2015 r. poz. 798
 6. a b c Rada Naukowa [online], Rocznik Tomistyczny [dostęp 2020-05-06] (pol.).
 7. WYKAZ PLANOWANYCH KONFERENCJI NAUKOWYCH W ROKU 2014 [online], Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach [dostęp 2020-05-06] [zarchiwizowane z adresu 2014-08-16] (pol.).
 8. a b c Prof. dr hab. Adami Wielomski - kierownik Katedry. [dostęp 2020-05-06]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-01-26)].
 9. Nowy naczelny konserwatyzm.pl [online], Konserwatyzm.pl, 1 kwietnia 2012 [dostęp 2012-11-25] [zarchiwizowane z adresu 2016-04-08].
 10. Towarzystwo Naukowe Myśli Politycznej i Prawnej [online], mysl-polityczna.pl [dostęp 2020-05-06].
 11. Kim jesteśmy – Pro vita bona [online] [dostęp 2021-01-27] (pol.).
 12. Serwis PKW – Wybory 2001
 13. Obwieszczenie PKW o wynikach wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
 14. KoLibrowe refleksje po Kongresie Nowej Prawicy [online], Stowarzyszenie KoLiber, 19 kwietnia 2011 [dostęp 2020-04-16] (pol.).
 15. Przemówienie prof. Adama Wielomskiego podczas II Kongresu Nowej Prawicy [online], Konserwatyzm.pl, 24 marca 2014 [dostęp 2020-04-16] (pol.).
 16. Robert Winnicki [online], www.facebook.com [dostęp 2020-09-19] (pol.).
 17. Adam Wielomski: Yuval Noah Harari. Warszawa: Fundacja Pro Vita Bona, 2022, s. 36. ISBN 978-83-959357-7-0.
 18. Adam Wielomski: Dekalog konserwatysty. Warszawa: Wydawnictwo "Megas", 2006-. ISBN 83-901413-5-3. OCLC 500337990.
 19. Wojciech Golonka, Harari obnażony [online], Do Rzeczy, 18 października 2022 [dostęp 2024-03-12] (pol.).
 20. Wielomski: Putin sojusznikiem prawdziwej prawicy [online], Nasze Miasto, 16 listopada 2015 [dostęp 2023-08-06] (pol.).
 21. Życzenia redakcji dla Magdaleny Ziętek i prof. Adama Wielomskiego [online], Konserwatyzm.pl [dostęp 2017-12-19] [zarchiwizowane z adresu 2016-03-06].
 22. Od grzechu do apokatastasis. Historiozofia Josepha de Maistre [online], Lubimyczytać.pl [dostęp 2020-07-21].
 23. Filozofia Polityczna Francuskiego Tradycjonalizmu [online], Lubimyczytać.pl [dostęp 2020-07-21].
 24. Hiszpania Franco. Źródła i istota doktryny politycznej [online], Prawe książki [dostęp 2020-07-21] [zarchiwizowane z adresu 2020-07-22] (pol.).
 25. Dekalog Konserwatysty [online], Lubimyczytać.pl [dostęp 2020-07-21].
 26. Encyklopedia polityczna Tom 1 [online], Lubimyczytać.pl [dostęp 2020-07-21].
 27. Kontrrewolucja, której nie było [online], Lubimyczytać.pl [dostęp 2020-07-21].
 28. Konserwatyzm. Główne idee, nurty i postacie [online], Lubimyczytać.pl [dostęp 2020-07-21].
 29. Nacjonalizm francuski 1886-1940 : geneza, przemiany i istota filozofii politycznej [online], Lubimyczytać.pl [dostęp 2020-07-21].
 30. Lech Kaczyński w Tbilisi [online], Lubimyczytać.pl [dostęp 2020-07-21].
 31. Prawa człowieka i ich krytyka. Przyczynek do studiów o ideologii czasów ponowożytnych [online], Lubimyczytać.pl [dostęp 2020-07-21].
 32. Paweł Bała, Adam Wielomski, Carl Schmitt a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej: studium przypadku ratyfikacji Traktatu lizbońskiego - rola Prezydenta RP, Biblioteka Konserwatyzm.pl, Warszawa: Klub Zachowawczo-Monarchistyczny, 2008, ISBN 978-83-60745-11-3 [dostęp 2020-07-21].
 33. Kościół w cieniu gilotyny [online], Lubimyczytać.pl [dostęp 2020-07-21].
 34. Krytycy demokracji [online], Lubimyczytać.pl [dostęp 2020-07-21].
 35. Konserwatyzm miedzy Atenami a Jerozolimą. Szkice post-awerroistyczne. [online], Lubimyczytać.pl [dostęp 2020-07-21].
 36. Wstęp do nauki o państwie, prawie i polityce [online], www.gandalf.com.pl [dostęp 2020-07-21].
 37. Faszyzmy łacińskie. Sen o rewolucji innej niż w Rosji i w Niemczech [online], Lubimyczytać.pl [dostęp 2020-07-21].
 38. Teokracja papieska 1073-1378. Myśl polityczna papieży, papalistów i ich przeciwników [online], Lubimyczytać.pl [dostęp 2020-07-21].
 39. Antologia Zbrodni Smoleńskiej [online], Lubimyczytać.pl [dostęp 2020-07-21].
 40. Prawica w XX wieku [online], Lubimyczytać.pl [dostęp 2020-07-21].
 41. System Polityczny, prawo i konstytucja Królestwa Polskiego 1815-1830 [online], Lubimyczytać.pl [dostęp 2020-07-21].
 42. Myśl polityczna Reformacji i Kontrreformacji. Tom I. Rewolucja protestancka [online], Lubimyczytać.pl [dostęp 2020-07-21].
 43. Stepan Bandera w Kijowie. Kulisy rewolucji na Ukrainie. [online], Lubimyczytać.pl [dostęp 2020-07-21].
 44. Od Christianitas do Unii Europejskiej. Historia idei zjednoczenia Europy [online], Lubimyczytać.pl [dostęp 2020-07-21].
 45. Niemiecka myśl polityczna wobec narodowego socjalizmu [online], Lubimyczytać.pl [dostęp 2020-07-21].
 46. W poszukiwaniu Katechona. Teologia polityczna Carla Schmitta [online], Lubimyczytać.pl [dostęp 2020-07-21].
 47. Prawica w XX wieku (tom 2) [online], Lubimyczytać.pl [dostęp 2020-07-21].
 48. Nowoczesność, Nacjonalizm, Naród Europejski [online], Lubimyczytać.pl [dostęp 2020-07-21].
 49. The Europe of Nations and its Future [online], Lubimyczytać.pl [dostęp 2020-07-21].
 50. Chrześcijaństwo i Europa wobec sekularyzacji. Religia w niemieckiej myśli politycznej XX wieku [online], Lubimyczytać.pl [dostęp 2020-07-21].
 51. Nacjonalizm wobec problemu Europy [online], Lubimyczytać.pl [dostęp 2020-07-21].
 52. Katolik - Prusak - Nazista. Sekularyzacja w biografii ideowej Carla Schmitta [online], Lubimyczytać.pl [dostęp 2020-04-21].
 53. Państwo narodowe i jego wrogowie [online], Lubimyczytać.pl [dostęp 2021-03-03].
 54. Imperialna Europa. Niemieckie plany podboju i reorganizacji Europy 1871-1945 - Adam Wielomski [online], Capitalbook [dostęp 2024-06-20] (pol.).

Bibliografia

edytuj

Linki zewnętrzne

edytuj