Adherbal (zm 112 p.n.e.) – król i współrządca Numidii w latach 118 p.n.e. – 112 p.n.e.

Wraz z bratem Hiempsalem oraz Jugurtą odziedziczył władzę w Numidii po śmierci ojca, Micypsy. Ustalenie zakresu władzy każdego z pretendentów nie zostało dokonane przy udziale Rzymian, jak to miało miejsce w 148 p.n.e., nie powiodła się też próba pokojowego podziału państwa. Po pierwszym spotkaniu spadkobierców, zanim podjęto konkretne decyzje, Hiempsal został zamordowany z polecenia Jugurty. Skłoniło to Adherbala do zbrojnego wystąpienia przeciw mordercy brata, lecz konfrontacja z Jugurtą zakończyła się klęską. Zmuszony do opuszczenia państwa udał się do Rzymu i przedstawił swoje racje przed Senatem. Rzymianie powołali dziesięcioosobową komisję pod kierownictwem Lucjusza Opimiusza, która dokonała podziału państwa w sposób, mający zapobiec konfliktom. Bogatą część wschodnią i nadmorską (wraz z Cyrtą) przydzielono Adherbalowi, zaś urodzajną część zachodnią i południową Jugurcie[1].

Mimo tego podziału walki między współrządcami odżyły w 112 p.n.e. Gdy Jugurta rozpoczął oblężenie Cyrty, Rzymianie interweniowali po raz kolejny, choć bezskutecznie. Poselstwo, w którym udział brał Marek Emiliusz Skaurus, po spotkaniu z Jugurtą wróciło do Rzymu, nie osiągnąwszy porozumienia. Ostatecznie Adherbal poddał miasto za namową rezydujących w nim obywateli Rzymu, został pochwycony przez Jugurtę i zabity[2], a wraz z nim śmierć ponieśli wspierający go kupcy italscy. Wydarzenie to stało się dla Rzymu pretekstem do rozpoczęcia wojny jugurtyńskiej.

PrzypisyEdytuj

  1. Salustiusz, Wojna z Jugurtą, 12.
  2. Liwiusz, Od założenia Miasta, LXIV.

BibliografiaEdytuj

  • Salustiusz, Wojna z Jugurtą, 10-26.
  • Liwiusz, Od założenia Miasta, LXII, LXIV.
  • D.W. Roller, The world of Juba II and Kleopatra Selene: Royal Scholarship on Rome's African Frontier, Routledge, 2003, s. 21-22.
  • John D. Fage, Roland Olivier: The Cambridge History of Africa. T. 2. Cambridge University Press, 1979, s. 185-186.
  • Adherbal w: Brill's New Pauly, t. I.