Administracja niezespolona

część terenowej administracji rządowej

Administracja niezespolona – w Polsce część administracji rządowej w terenie. W przeciwieństwie do administracji zespolonej nie jest podległa wojewodzie.

Organami administracji niezespolonej są terenowe organy administracji rządowej podporządkowane właściwemu ministrowi lub centralnemu organowi administracji rządowej, a także kierownicy państwowych osób prawnych i kierownicy innych państwowych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej na obszarze województwa.

Ustanowienie tych organów może następować wyłącznie w drodze ustawy, jeżeli jest to uzasadnione ogólnopaństwowym charakterem wykonywanych zadań lub terytorialnym zasięgiem działania przekraczającym obszar jednego województwa. Mogą one wydawać akty prawa miejscowego (obowiązujące na terenie województwa lub jego części).

Wykaz organów edytuj

Wykaz organów administracji niezespolonej znajduje się w ustawie o wojewodzie i administracji rządowej w województwie[1]. Są to:

Przypisy edytuj

  1. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 190)

Bibliografia edytuj

  • Niezespolona administracja rządowa, M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec (red.), Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2011, s. 274.

  Artykuł uwzględnia ograniczony pod względem terytorialnym stan prawny na 19 maja 2010. Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.