Agencja Nieruchomości Rolnych

Agencja Nieruchomości Rolnych – agencja państwowa utworzona w lipcu 2003[1] w miejsce Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, istniejąca do 1 września 2017. ANR była państwową osobą prawną z siedzibą w Warszawie.

Agencja Nieruchomości Rolnych
Logo
Logo ANR
Państwo

 Polska

Data utworzenia

15 lipca 2003

Data likwidacji

1 września 2017

Prezes

Irena Maria Błaszczyk

Wiceprezes

Hanna Myjak
Andrzej Sutkowski
Witold Strobel

Adres
ul. Inflancka 4
00-189 Warszawa
Położenie na mapie Warszawy
Mapa konturowa Warszawy, blisko centrum na lewo znajduje się punkt z opisem „Agencja Nieruchomości Rolnych”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, blisko centrum na prawo znajduje się punkt z opisem „Agencja Nieruchomości Rolnych”
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa konturowa województwa mazowieckiego, w centrum znajduje się punkt z opisem „Agencja Nieruchomości Rolnych”
Ziemia52°15′17″N 20°59′31″E/52,254722 20,991944
Strona internetowa

Podstawy działania edytuj

1 stycznia 1992 została powołana Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa (po zmianie nazwy w 2003 – Agencja Nieruchomości Rolnych), której zadaniem było przejęcie państwowych gruntów rolnych i gospodarowanie zasobami na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 października 1991 roku (Dz.U. z 1991 r. nr 107, poz. 464). Przekazany majątek stanowił wydzieloną część mienia Skarbu Państwa, która tworzy Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa[2]. Podstawami działania Agencji Nieruchomości Rolnych były ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z 19 października 1991 roku i statut, nadawany przez ministra do spraw rozwoju wsi w drodze rozporządzenia. Ten sam minister sprawował nadzór nad Agencją.

Zgodnie z art. 9 ust. 16 ustawy minister składa Sejmowi roczny raport z działalności ANR. Raport był publikowany na stronach internetowych Sejmu w postaci druku sejmowego.

Organy edytuj

Prezes ANR edytuj

Agencja była kierowana i reprezentowana na zewnątrz przez prezesa. Prezes był powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Prezes ANR kierował jej działalnością za pomocą wiceprezesów, dyrektorów zespołów Biura Prezesa i dyrektorów 11 oddziałów terenowych, reprezentował ją na zewnątrz i ponosił odpowiedzialność za realizację jej zadań.

Prezes ANR powoływał i odwoływał:

 • dyrektorów zespołów w Biurze Prezesa,
 • głównego księgowego,
 • dyrektorów oddziałów terenowych,
 • zastępców dyrektorów oddziałów terenowych i głównych księgowych w oddziałach terenowych – na wniosek dyrektorów tych ostatnich.

Prezes ANR także:

 • miał możliwość zastrzec rozstrzygnięcie każdej sprawy do swojej wyłącznej decyzji,
 • tworzył i znosił filie oddziałów terenowych – na wniosek dyrektorów tych ostatnich,
 • miał możliwość powierzenia w formie pisemnej prowadzenia każdej sprawy należącej do zakresu działania jednego oddziału terenowego innemu albo Biuru Prezesa,
 • udzielał pełnomocnictw dyrektorom oddziałów terenowych do dokonywania wszelkich czynności prawnych[3],
 • zawierał z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych umowy o nieodpłatnym przekazaniu wydzielonych geodezyjnie lasów i gruntów nadających się do zalesienia.

Prezesami ANR byli kolejno:

Kierownictwo

 • Irena Maria Błaszczyk – prezes od 14 czerwca 2017 do 31 sierpnia 2017
 • Hanna Myjak – wiceprezes od 2 lutego 2016 do 31 sierpnia 2017
 • Andrzej Sutkowski – wiceprezes od 7 września 2016 do 31 sierpnia 2017
 • Witold Strobel – wiceprezes od 12 kwietnia 2017 do 31 sierpnia 2017

Zadania edytuj

ANR nie posiadała własnych zadań. Realizowała zadania wynikające z polityki państwa. ANR zajmowała się:

 • tworzeniem i poprawą struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych,
 • wykonywaniem prawa własności i innych praw rzeczowych w stosunku do nieruchomości rolnych Skarbu Państwa – w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, w szczególności są to:
  • obrót tymi nieruchomościami,
  • restrukturyzacja w stosunku do tych nieruchomości,
  • racjonalne wykorzystanie tych nieruchomości,
  • administrowanie tymi nieruchomościami,
  • sprzedawanie tych nieruchomości za zgodą prezesa.

Od 1 września 2017 roku edytuj

Na podstawie ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa i ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa Agencja 1 września 2017 roku została połączona z Agencją Rynku Rolnego i przekształcona w Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa[7][8].

Przypisy edytuj

 1. Art. 18 ust. 2 Ustawy z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 423).
 2. Sergiusz Prokurat, Ekonomiczne i prawne aspekty obrotu ziemią w Polsce na tle rynku europejskiego, „Ekonomia – Wroclaw Economic Review, 23/3, Strony 135 – 158.”, 2017.
 3. Wyjątkiem były czynności, dla których wymagane było szczególne pełnomocnictwo. Prezes ANR mógł dyrektorom oddziałów terenowych udzielić także szczególnego pełnomocnictwa.
 4. Komunikat o zmianach personalnych. premier.gov.pl, 2012-02-15. [dostęp 2012-02-17].
 5. Zmiana na stanowisku Prezesa ANR – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. www.minrol.gov.pl. [dostęp 2017-11-21].
 6. Strona główna – Agencja Nieruchomości Rolnych. www.anr.gov.pl. [dostęp 2017-11-21].
 7. Dz.U. z 2024 r. poz. 700.
 8. Dz.U. z 2017 r. poz. 624.

Bibliografia edytuj

 • Jarosiewicz M., Agencja Nieruchomości Rolnych, [w:] Prawo rolne pod red. M. Jarosiewicza i K. Kozikowskiej, Kraków 2007, s. 123–126.

Linki zewnętrzne edytuj