Aglomeracja kielecka

Aglomeracja kieleckaaglomeracja w środkowej części województwa świętokrzyskiego, którego miasto centralne stanowią Kielce. Pozostałymi miastami aglomeracji są Chęciny, Daleszyce, Morawica i Nowa Słupia.

Według projektu ESPON obszar funkcjonalny Kielc (FUA, ang. Functional Urban Area) w 2002 r. zamieszkiwało 319 tys. osób[1].

W 2005 r. Paweł Swianiewicz oraz Urszula Klimska wyznaczyli obszar aglomeracji kieleckiej obejmujący Kielce oraz 12 gmin z powiatu kieleckiego. Obszar ten w 2002 r. zamieszkiwało 348 tys. osób. Przy wyznaczaniu aglomeracji przeprowadzono delimitację obszarów przyległych, uwzględniając saldo migracji w latach 1998–2002, gęstość zaludnienia (w 2002 r.), współczynnik zatrudnienia związany z natężeniem dojazdów[2].

Gminy aglomeracji kieleckiej według P. Swianiewicza i U. Klimskiej[2]
Gmina Liczba ludności
(2010-12-31)[3] [osób]
Powierzchnia
(2010-01-01)[4] [km²]
Gęstość zaludnienia [osób/km²]
Kielce 203804 109,65 1858,68
Bieliny (gmina) 9991 88,22 113,25
Chęciny (gmina) 14853 127,39 116,59
Daleszyce (gmina) 15343 222,39 68,99
Górno (gmina) 13419 83,16 161,36
Masłów (gmina) 10002 85,55 116,91
Miedziana Góra (gmina) 10511 71,14 147,75
Morawica (gmina) 14347 140,38 102,2
Nowa Słupia (gmina) 9640 85,76 112,41
Piekoszów (gmina) 15840 102,97 153,83
Sitkówka-Nowiny (gmina) 7172 45,61 157,25
Strawczyn (gmina) 10109 85,86 117,74
Zagnańsk (gmina) 12843 124,87 102,85
Razem (aglomeracja) 347874 1372,95 253,38

Aglomeracja staropolskaEdytuj

W 2002 r. Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego przedstawiło kształtowanie się policentrycznej aglomeracji staropolskiej, wskazując koncentrację dużych miast w północnej części woj. świętokrzyskiego połączonych z miejskim obszarem funkcjonalnym Kielc, tj. tereny położone w pasie KońskieOżarów oraz KielceSkarżysko-Kamienna. Część takiej aglomeracji miałoby tworzyć równoleżnikowe pasmo od Końskich do Ożarowa, poprzez Stąporków, Skarżysko-Kamienna, Wąchock, Starachowice, Kunów, Ostrowiec Świętokrzyski i Ćmielów. Układ ten poprzez Suchedniów oraz zurbanizowane wsie: Ostojów, Łączną, Kajetanów i Wiśniówkę miałby łączyć się z Kielcami i obszarem ośrodka wojewódzkiego, tworząc na terenie woj. świętokrzyskiego układ aglomeracyjny w kształcie litery „T”, stanowiący kształtującą się aglomerację staropolską[5].

Koncepcja aglomeracji staropolskiej wywodzi się z lat 60. XX wieku z opracowania dotyczącego aglomeracji świętokrzyskiej (Zagłębie Staropolskie), która uzyskała wówczas kształt krzyża i obejmowała pas terenów od Radomia do Kielc. W latach 70. w wyniku podziału województwa kieleckiego rozważano tylko koncepcję aglomeracji staropolskiej, która w ówczesnym Planie Krajowym obejmowała obszar 1076 km² (12% obszaru województwa kieleckiego). W 1975 r. w strefie węzłowej, zurbanizowanej zamieszkiwało 450 tys. osób, z tego w miastach 329 tys. osób[6].

Kielecki Obszar MetropolitalnyEdytuj

26 sierpnia 2005 r. prezydent Kielc oraz władze 10 sąsiadujących gmin podpisały „Deklarację współpracy na rzecz Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego”[7]. W grudniu 2007 r. deklarację podpisał także wójt gminy Kije, a 24 maja 2011 wójtowie gmin: Mniów i Chmielnik[8][9].

Sygnatariusze deklaracji: Kielce oraz gminy: Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Kije, Masłów, Miedziana Góra, Mniów, Morawica, Piekoszów, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk[10].

Sygnatariusze uznają konieczność współpracy na rzecz jego rozwoju, w szczególności w zakresie wspólnych przedsięwzięć infrastrukturalnych oraz wskazują na konieczność zapisywania takich przedsięwzięć w strategiach gminnych[7].

Według publikacji zamieszczonej na stronach Głównego Urzędu Statystycznego, dotyczącej Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego, w 2009 roku obszar ten obejmował 1299 km2 i był zamieszkany przez 332 756 osób. W szkołach wyższych na obszarze KOM studiowało ponad 50 tysięcy studentów w roku akademickim 2008/9[11].

Według programu ESPON – Kielce stanowią duże miasto[1] o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym (ang. Transnational/National Functional Urban Area)[12], ale nie zostały wymienione na liście obszarów metropolitalnych o znaczeniu ogólnoeuropejskim MEGA (ang. Metropolitan European Growth Areas)[12].

Według przyjętej "Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030" z 2011 r. Kielce były przedstawione jako ośrodek wojewódzki o znaczeniu krajowym, w którym następuje systematyczna koncentracja funkcji metropolitalnych. Kielce w tej koncepcji nie są wymieniane jako ośrodek metropolitalny[13].

W 2009 r. miasto Kielce otrzymało dofinansowanie 85% projektu "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym" o kwocie 303,3 mln zł jako projekt kluczowy dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Projekt w latach 2007–2013 objął m.in. budowę 4 pętli (2 z dworcami), 14 zatok autobusowych, kupno 40 autobusów dla Kielc[14][15].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. a b ESPON project 1.4.3 Study on Urban Functions (Final Report). Luxembourg: ESPON, 2007-03, s. 94. ISBN 2-9600467-2-2.
 2. a b Paweł Swianiewicz, Urszula Klimska: Społeczne i polityczne zróżnicowanie aglomeracji w Polsce – waniliowe centrum, mozaika przedmieść. Warszawa: Prace i Studia Geograficzne, 2005, s. 51, 53-56.
 3. Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym (Stan w dniu 31 XII 2010 r.). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2011-06-10. ISSN 1734-6118.
 4. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2013 r.. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2013-07-26. ISSN 1505-5507.
 5. Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego. Kielce: Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, 2002-04, s. 53, 90 (Załącznik nr 1 do Uchwały NR XXIX/399/02 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2002 r.)
 6. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego Kielc w aspekcie rozwoju metropolizacji (projekt). Kielce: Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego. 2007-04, s. 23-24
 7. a b Archiwum aktualności - maj 2011. Urząd Miasta Kielce. [dostęp 2011-06-16].
 8. Powiększa się nasza metropolia. kielce.gazeta.pl/, 2011-05-24. [dostęp 2011-06-10].
 9. Kielecki Obszar Metropolitalny powiększył się o dwie gminy. Media Regionalne sp. z o.o., 2011-05-25. [dostęp 2011-06-16].
 10. Gminy KOM. Urząd Miasta Kielce. [dostęp 2011-06-16].
 11. Kielecki Obszar Metropolitalny.
 12. a b Interim Territorial Cohesion Report. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2004, s. 18-19, 98-101. ISSN 92-894-0000-0.
 13. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2012, s. 41, 192. ISBN 978-83-7610-359-4.
 14. Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. [dostęp 2011-06-16].
 15. Informacje o projekcie. W: Rozwój Systemu Komunikacji Publicznej [on-line]. Urząd Miasta Kielce. [dostęp 2011-06-16].