Aglomeracja rzeszowska

Aglomeracja rzeszowskaaglomeracja monocentryczna w środkowej części województwa podkarpackiego, która obejmuje miasto centralne Rzeszów oraz okoliczne zurbanizowane gminy. Pozostałymi miastami aglomeracji są: Boguchwała, Dynów, Głogów Małopolski, Łańcut, Tyczyn.

Według programu ESPON obszar funkcjonalny Rzeszowa (FUA, ang. Functional Urban Area) w 2002 r. zamieszkiwało 314 tys. osób[1].

Aglomeracja rzeszowska według P. Swianiewicza i U. KlimskiejEdytuj

W 2005 r. Paweł Swianiewicz oraz Urszula Klimska wyznaczyli obszar aglomeracji rzeszowskiej obejmujący Rzeszów oraz 14 okolicznych gmin. Obszar ten w 2002 r. zamieszkiwało 346 tys. osób. Przy wyznaczaniu aglomeracji przeprowadzono delimitację obszarów przyległych, uwzględniając saldo migracji w latach 1998–2002, gęstość zaludnienia (w 2002 r.), współczynnik zatrudnienia związany z natężeniem dojazdów[2].

Gminy aglomeracji rzeszowskiej według P. Swianiewicza i U. Klimskiej[2]
Gmina Liczba ludności (2013-06-30[3]) [osób] Powierzchnia (2010-01-01[4]) [km²] Gęstość zaludnienia [osób/km²]
Rzeszów 182 520 116,36 1568,58
gmina Białobrzegi 8 419 56,14 149,9
gmina Boguchwała 19 307 88,92 217,12
gmina Chmielnik 6 701 52,92 126,62
gmina Czarna 11 243 78,07 144,01
Dynów 6 190 24,55 252,14
gmina Głogów Małopolski 19 118 144,70 136,20
gmina Hyżne 6 982 51,26 136,20
gmina Krasne 10 566 39,10 270,23
Łańcut 18 096 19,42 931,82
gmina Łańcut 21 186 106,30 199,3
gmina Świlcza 16 169 112,23 144,07
gmina Trzebownisko 20 425 90,28 226,24
gmina Tyczyn 11 365 59,02 192,56
gmina Żołynia 6 905 56,71 121,75
Razem (aglomeracja) 365 192 1095,98 333,21

Współpraca samorządówEdytuj

21 maja 2008 powstało Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych "Aglomeracja Rzeszowska", które podjęło sobie za cel m.in. stwarzanie warunków do integracji całej aglomeracji w jeden organizm społeczno-gospodarczy[5].

Członkami stowarzyszenia jest 18 samorządów terytorialnych gmin: gm. Błażowa, gm. Boguchwała, gm. Chmielnik, gm. Czarna, gm. Czudec, miasto Dynów, gm. Dynów, gm. Głogów Małopolski, gm. Hyżne, gm. Kamień, gm. Krasne, gm. Lubenia, gm. Niebylec, Rzeszów, gm. Sokołów Małopolski, gm. Świlcza, gm. Trzebownisko, gm. Tyczyn oraz samorządy dwóch powiatów: powiat rzeszowski, powiat strzyżowski[6].

PrzypisyEdytuj

  1. ESPON project 1.4.3 Study on Urban Functions (Final Report). Luxembourg: The ESPON Monitoring Committee, 2007-03, s. 94. ISBN 2-9600467-2-2.
  2. a b Paweł Swianiewicz, Urszula Klimska. Społeczne i polityczne zróżnicowanie aglomeracji w Polsce – waniliowe centrum, mozaika przedmieść. „Prace i Studia Geograficzne”. 35, s. 51, 53-56, 2005. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. ISSN 0208-4589. 
  3. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_ludnosc_stan_struktura_30-06-2013.pdf
  4. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2013 r.. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2013-07-26. ISSN 1505-5507.
  5. Statut Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska”. SST „Aglomeracja Rzeszowska”. [dostęp 2011-06-21].
  6. Członkowie. SST „Aglomeracja Rzeszowska”. [dostęp 2011-06-21].