Agnosfityz

Agnosfityz (Agnosphitys cromhallensis) – dinozaur z podrzędu teropodów (Theropoda) o bliżej niesprecyzowanej pozycji systematycznej

Agnosfityz
Agnosphitys cromhallensis
Fraser, Padian, Walkden & Davis 2002
Okres istnienia: 220–200 mln lat temu
Ilustracja
Systematyka
Domena eukarionty
Królestwo zwierzęta
Typ strunowce
Podtyp kręgowce
Gromada zauropsydy
Podgromada diapsydy
Nadrząd dinozaury
Rząd dinozaury gadziomiedniczne
Podrząd teropody
Rodzaj agnosfityz
Gatunek Agnosphitys cromhallensis

Żył w epoce późnego triasu (czyli ok. 220-200 mln lat temu) na terenach współczesnej Europy. Długość ciała ok. 3 m, wysokość ok. 1,2 m, masa ok. 40 kg. Jego szczątki znaleziono w Anglii.

Opisany na podstawie kilku fragmentów szkieletu. Uważany za bazalnego teropoda lub nawet bliskiego wspólnemu przodkowi wszystkich dinozaurów.