Agoniści – członkowie ruchu religijno-społecznego, skupiającego głównie niewolników i kolonów, z terenu afrykańskich prowincji rzymskich.

Agoniści głosili niezawisłość Kościoła od państwa oraz zwracali się przeciwko właścicielom niewolników i latyfundystom; w połowie IV wieku wywołali duże powstanie.

Bibliografia edytuj

  • Kazimierz Kumaniecki, Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, PWN, Warszawa 1987