Agresor (łac. aggressor od ad 'do', gradior 'iść' i -(t)or 'sprawca czynności') – napastnik; państwo działające lub posługujące się metodami agresji. Z punktu widzenia prawa międzynarodowego[1] agresorem jest państwo, które pierwsze:

Agresorem nie jest państwo napadnięte, które w swej obronie odpowie akcją zbrojną oraz państwo przychodzące z pomocą ofierze agresji, nawet jeśli nie zostało samo napadnięte (por. casus foederis).

Przypisy edytuj

  1. Konwencja o określeniu napaści z 1933, Stosunki międzynarodowe: Agresja, Słownik pojęć i organizacji międzynarodowych - agresja
  2. Rezolucja 3314 Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 14 grudnia 1974 i układ w Kampala z 11 czerwca 2010 przewidują też dodatkowe definicje. Układ jak dotąd zatwierdziło 37 państw (lista ratyfikacji (ang.)), zgodnie z uchwałą państw stron z 14 grudnia 2017 r. wszedł w życie 17 lipca 2018 r. (Amendments on the crime of aggression to the Rome Statute of the International Criminal Court). Przekład polski: Dz.U. 2018 poz. 1753

Linki zewnętrzne edytuj