Agroklimat

Agroklimat jest to całokształt stanów pogody w okresach długich na danym obszarze, oddziałujących na wzrost roślin i zwierząt. Agroklimat obok gleb jest czynnikiem determinującym rodzaj i efektywność produkcji roślinnej.

Główne czynniki kształtujące agroklimat: