Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Akademia Leona Koźmińskiego (ALK) – polska niepubliczna uczelnia akademicka, specjalizująca się w zakresie nauk ekonomicznych, humanistycznych i prawnych. Akademia Leona Koźmińskiego posiada trzy akredytacje: AACSB, AMBA i EQUIS.

Akademia Leona Koźmińskiego
Kozminski University
Ilustracja
Fragment kampusu uczelni
Data założenia 1993
Typ niepubliczna[1]
Patron Leon Koźmiński
Państwo  Polska
Adres ul. Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa
Liczba studentów 8000 (2014)[1]
Rektor prof. ALK dr hab. Witold Bielecki
Członkostwo EQUIS, AACSB, AMBA, CEEMAN, Socrates-Erasmus, KRASP, European University Association, ELFA, IALS
Położenie na mapie Warszawy
Mapa lokalizacyjna Warszawy
Akademia Leona Koźmińskiego
Akademia Leona Koźmińskiego
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Akademia Leona Koźmińskiego
Akademia Leona Koźmińskiego
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa lokalizacyjna województwa mazowieckiego
Akademia Leona Koźmińskiego
Akademia Leona Koźmińskiego
Ziemia52°16′17,15″N 21°00′54,22″E/52,271430 21,015060
Strona internetowa
Atrium w budynku D
Pracownicy Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER działającego przy uczelni. Stoją od lewej: Jacek Tomkiewicz, Marcin Piątkowski, Grzegorz Kołodko, Małgorzata Runiewicz-Wardyn, Marta Postuła i Grzegorz Malinowski

Akademia Leona Koźmińskiego posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w pięciu dyscyplinach: zarządzanie, ekonomia, prawo, finanse i socjologia, ma uprawnienia do nadawania stopni doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, ekonomii i prawa[2].

Oferta edukacyjna studiów wyższych obejmuje: zarządzanie (w języku polskim i angielskim), zarządzanie w wirtualnym środowisku, zarządzanie – socjologia biznesu i mediów, psychologia w zarządzaniu, zarządzanie systemowe, finanse i rachunkowość (w języku polskim i angielskim), ekonomię – rynki zagraniczne oraz prawo i administrację. Na uczelni realizowany jest program studiów Prawo+. Ofertę kształcenia uzupełniają studia podyplomowe, w tym programy MBA oraz studia doktoranckie.

Historia i wydarzeniaEdytuj

W latach 1993–2008 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania (w sierpniu 2008 roku Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskała nazwę Akademia Leona Koźmińskiego)

 • Marzec 1993 – Minister Edukacji Narodowej wpisał Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania do rejestru niepaństwowych szkół wyższych.
 • Październik 1993 – uprawnienia do kształcenia na studiach licencjackich na kierunku zarządzanie i marketing.
 • 1996 – uprawnienia do prowadzenia jednolitych i uzupełniających studiów magisterskich na kierunku zarządzanie i marketing.
 • 1997 – uprawnienia do prowadzenia studiów licencjackich na kierunku finanse i bankowość.
 • 1998 – decyzja o uruchomieniu nowego kierunku studiów: administracja. Centralna Komisja do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych przyznała uczelni uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.
 • 1999 – Europejska Fundacja Rozwoju Zarządzania (EFMD) przyznała Uczelni Koźmińskiego akredytację EQUIS – European Quality Improvement (Europejski System Doskonalenia Jakości).
 • 2000 – decyzją Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich szkoła uzyskała status uczelni członkowskiej KRASP, jako jedynej niepublicznej w tym gronie.
 • 2001 – uprawnienia do prowadzenia pięcioletnich studiów magisterskich na kierunku prawo oraz do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku finanse i bankowość.
 • 2001 – przyznanie akredytacji oceniającej profesjonalizm instytucji przez Central and East European Management Development Association (IQA CEEMAN).
 • 2002 – uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku administracja.
 • 2003 – uprawnienia do prowadzenia wyższych studiów zawodowych na kierunku socjologia. Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu.
 • 2004 – na kierunku zarządzanie i marketing uruchomiono nowa specjalność: psychologia w zarządzaniu. Uczelnia Koźmińskiego uruchamia studia doktoranckie w zakresie zarządzania. Ruszył nowy kierunek: europeistyka. Odbyło się pierwsze kolokwium habilitacyjne w historii uczelni.
 • 2005 – uczelnia uzyskała potwierdzenie bezwarunkowego nadania akredytacji EQUIS – Europejskiego Systemu Doskonalenia Jakości.
 • 2006 – uroczystość nadania prof. Witoldowi Kieżunowi doktoratu honoris causa Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego (pierwszy w Polsce doktorat honoris causa nadany przez uczelnię niepubliczną).
 • 2007 – uczelnia przystąpiła do Global Compact – programu Organizacji Narodów Zjednoczonych.
 • 2008 – Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów podjęła decyzję o przyznaniu Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk w dyscyplinie ekonomia. Uczelnia uzyskała akredytację AMBA dla programów MBA. Minister nauki i szkolnictwa wyższego nadał uczelni uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku socjologia oraz zmienił nazwę uczelni na Akademię Leona Koźmińskiego (ALK).
 • 2009 – ALK uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów I i II stopnia na kierunku ekonomia. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów podjęła decyzję o przyznaniu Akademii Leona Koźmińskiego uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo.
 • 2010 – rektor, prof. Andrzej Koźmiński otrzymał od minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbary Kudryckiej statuetkę "Oskara" jako wyraz uznania za wybitne osiągnięcia uczelni. Akademia ponownie otrzymała ocenę wyróżniającą Państwowej Komisji Akredytacyjnej za kształcenie na kierunku zarządzanie.
 • 2011 – rektorem uczelni został dr hab. Witold T. Bielecki  Prof. Andrzej K. Koźmiński, założyciel i długoletni rektor uczelni, objął stanowisko prezydenta ALK. W rankingu najlepszych na świecie programów magisterskich z finansów, publikowanego przez „Financial Times”, akademia zajęła 22. miejsce jako jedyna w rankingu uczelnia z Europy Środkowo-Wschodniej oraz zajęła 35. miejsce w światowym rankingu kierunków magisterskich z zarządzania, publikowanym przez „Financial Times”, wyprzedzając ponownie wszystkie uczelnie biznesowe z Polski i z Europy Środkowo-Wschodniej. ALK otrzymała uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie ekonomia.
 • 2013 – uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie finanse.
 • 2014 – Akademia Leona Koźmińskiego otrzymała wyróżnienie za program wymiany akademickiej Erasmus w kategorii instytucjonalnej w konkursie EDUinspiracje.
 • 2015 – Uniwersytet Szczeciński nadał tytuł doktora honoris causa profesorowi Andrzejowi K. Koźmińskiemu, prezydentowi Akademii Leona Koźmińskiego. Akademia Leona Koźmińskiego nawiązała strategiczną współpracę z najstarszą na świecie szkołą biznesu ESCP Europe z Paryża, wysoko notowaną w rankingach „Financial Times” (12 miejsce). W rankingu programów MBA opublikowanym przez tygodnik "Wprost", zwyciężył Executive MBA Akademii Leona Koźmińskiego. Prof. Dariusz Jemielniak wszedł w skład rady powierniczej fundacji Wikimedia.

Program dydaktycznyEdytuj

Pierwsza szkoła wyższa w Europie Środkowo-Wschodniej, która uzyskała akredytację EQUIS[3][4]. Od 2008 roku jako jedna ze 170 szkół biznesu na świecie posiada także akredytację AMBA, a od 2011 roku akredytację AACSB[a]. Od 2001 roku uczelnia posiada także akredytację Central and East European Management Development Association (IQUA). W 2004 roku, jako jedyna uczelnia w Polsce, otrzymała ocenę wyróżniającą od Państwowej Komisji Akredytacyjnej za kształcenie na kierunku zarządzanie i marketing, wyprzedzając uniwersytety państwowe i akademie ekonomiczne. Jako jedyna w Polsce uczelnia niepubliczna ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. W 2009 roku, jako jedyna polska szkoła wyższa, znalazła się w trzech rankingach edukacyjnych „Financial Times”.

Rodzaje i kierunki studiówEdytuj

Studenci uczą się języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego i chińskiego.

Władze uczelniEdytuj

 • Rektor: dr hab. Witold T. Bielecki prof. ALK
 • Prezydent: prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński
 • Zastępca Rektora, Prorektor ds. Badań Naukowych i Rozwoju Kadry: dr hab. Robert Rządca prof. ALK
 • Prorektor ds. Dydaktycznych: prof. dr hab. Kazimierz Przybysz
 • Prorektor ds. Studiów Ekonomiczno-Społecznych, Dyrektor Kolegium Zarządzania i Finansów: dr hab. Bartłomiej Nowak prof. ALK
 • Prorektor ds. Studiów Prawniczych, Dyrektor Kolegium Prawa: dr hab. Monika Całkiewicz prof. ALK
 • Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą: dr hab. Grzegorz Mazurek prof. ALK[5]

StrukturaEdytuj

Uczelnia jest bezwydziałowa i prowadzi swą działalność w ramach następujących katedr:

Przy uczelni afiliowane jest Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER, którego założycielem i dyrektorem jest prof. Grzegorz Kołodko[6]. Jego pracownikami są w większości pracownicy Katedry Ekonomii ALK[7].

WykładowcyEdytuj

Z tym tematem związana jest kategoria: Wykładowcy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Akredytacje i rankingiEdytuj

Od 2009 roku Akademia Leona Koźmińskiego znajduje się wśród się najlepszych uczelni biznesowych na świecie, uwzględnionych w rankingach Financial Times[8]. Uczelnia posiada najważniejsze akredytacje międzynarodowe AACSB, AMBA i EQUIS i CEEMAN.

Ranking "Financial Times"Edytuj

 • 43 miejsce wśród European Business Schools w 2018
 • 17 miejsce w rankingu Masters in Finance w 2018[9]
 • 20 miejsce w rankingu Master in Management w 2018
 • 74 w rankingu studiów Executive MBA w 2018

Rankingi polskieEdytuj

Uczelnia od lat zajmuje pierwsze miejsce w rankingach polskich niepublicznych szkół wyższych. „Wprost”, „Polityka”, „Perspektywy”, „Rzeczpospolita” i „Home&Market” wielokrotnie przyznawały jej tytuł najlepszej niepublicznej uczelni w Polsce[10]. OD 2000 roku Akademia corocznie zajmuje 1 miejsce w rankingu 100 najlepszych niepublicznych uczelni magisterskich[11]. W 2012 roku w rankingu uczelni akademickich „Perspektyw” Akademia Leona Koźmińskiego uzyskała najwyższą pozycję w Polsce wśród uczelni ekonomicznych, wyprzedając wszystkie uczelnie publiczne[12]. W 2018 roku po raz dziewiętnasty "Perspektywy" przyznały Akademii Leona Koźmińskiego I miejsce wśród uczelni niepublicznych i pierwsze miejsce wśród uczelni ekonomicznych. ALK została także liderem umiędzynarodowienia wśród wszystkich szkół wyższych w Polsce. Studiuje tu 1500 cudzoziemców z 70 krajów, którzy stanowią jedną trzecią wszystkich studentów stacjonarnych[13].

WspółpracaEdytuj

Akademia Leona Koźmińskiego podpisała z zagranicznymi partnerami ponad 200 umów. Dotyczą one współpracy w zakresie wspólnych programów i projektów, badań, wymiany doświadczeń i publikacji oraz wymiany wykładowców i studentów[14].

Są to m.in. BI Norwegian Business School, Norwegia; European Business School, Niemcy; Grenoble Graduate School of Business, Francja; Hong Kong University of Science and Technology (HKUST), Hongkong; Nagoya University of Commerce and Business, Japonia; Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Brazylia; Skema, Francja; Stockholm Business School, Szwecja; University College London, Wielka Brytania; University of Exeter, Wielka Brytania; University of Bradford, Wielka Brytania; Universität Mannheim, Niemcy; University of Michigan – Flint, USA; Universität Zürich, Szwajcaria; Wirtschaftsuniversität Wien, Austria, oraz wiele innych[15].

Akademia stowarzyszona jest również w: CEEMAN, Socrates-Erasmus, KRASP, European University Association (EUA), The Global Compact, PRIME, AIDA, European Law Faculties Association i IALS.

Kampus i budynki uniwersyteckieEdytuj

Uczelnia mieści się przy ul. Jagiellońskiej 57/59 na warszawskiej Pradze-Północ, w rozbudowanym kompleksie budynków dawnego Zakładu Opracowań i Produkcji Aparatury Naukowej „Zopan”[16].

Uczelnia obejmuje kompleks 4 budynków (A, B, C, D) o łącznej powierzchni ok. 21 000 m². Szkoła posiada 6 dużych audytoriów (od 100 do 200 osób), a także 26 sal lekcyjnych (od 50 do 100 osób) oraz 24 sal warsztatowych (do 50 osób) wyposażonych w sprzęt audio-wideo. W budynku znajduje się dwupoziomowa biblioteka o powierzchni 1600 m², z otwartym dostępem do księgozbioru i stanowiskami komputerowymi do pracy własnej oraz pomieszczeniami do pracy indywidualnej i zespołowej, wyposażonymi również w komputery oraz sprzęt audiowizualny do prezentacji zbiorów biblioteki multimedialnej.

Uczelnia jest właścicielem obiektów sportowych: 3 boisk, 2 sal sportowych (o powierzchni 223 m² oraz 285 m²) oraz siłowni. Na terenie uczelni znajdują się 3 bary i 2 kawiarnie dostępne dla wykładowców i studentów, księgarnia, 2 punkty ksero, 3 bankomaty, poczta.

WydawnictwaEdytuj

Uczelnia jest wydawcą i współwydawcą siedmiu czasopism naukowych, m.in. kwartalników Journal of Management and Business Administration. Central Europe i Krytyka Prawa oraz półrocznika Decyzje[17].

UwagiEdytuj

 1. Na świecie jest jedynie ok. 60 szkół biznesu posiadających wszystkie trzy akredytacje, tzw. triple crown, czyli „potrójną koronę”.

PrzypisyEdytuj

 1. a b Akademia Leona Koźmińskiego doceniona w światowym rankingu uczelni. [dostęp 2014-12-18].
 2. Uprawnienia habilitacyjne. kozminski.edu.pl. [dostęp 2016-06-24].
 3. EQUIS Accredited Schools. efmd.org. [dostęp 2014-12-18].
 4. EUROPEAN MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA - EURO MBA CONSORTIUM, THE NETHERLANDS, FRANCE, SPAIN, GERMANY, POLAND, IRELAND. www.ceebd.co.uk. [dostęp 2015-06-15].
 5. Struktura organizacyjna. kozminski.edu.pl. [dostęp 2017-07-22].
 6. O nas. W: Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER [on-line]. tiger.edu.pl. [dostęp 2019-01-31].
 7. Jednostki organizacyjne uczelni. W: Akademia Leona Koźmińskiego [on-line]. kozminski.edu.pl. [dostęp 2019-01-31].
 8. Akademia Leona Koźmińskiego doceniona przez „Financial Times”. Serwis Nauka w Polsce. [dostęp 2009-10-16].
 9. http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/masters-in-finance-pre-experience-2018 20.05.2019
 10. ALK w rankingach. [dostęp 2009-10-19].
 11. Profil uczelni - Ranking Szkół Wyższych PERSPEKTYWY 2015. www.perspektywy.pl. [dostęp 2015-06-15].Sprawdź autora:1.
 12. Ranking uczelni akademickich 2012, Perspektywy.pl.
 13. Po raz szesnasty na pierwszym miejscu. [dostęp 2015-06-15].
 14. Współpraca międzynarodowa. [dostęp 2015-06-15].
 15. Uczelnie partnerskie. [dostęp 2015-06-15].
 16. Akademia Leona Koźmińskiego. fotopolska.eu. [dostęp 2016-07-03].
 17. Czasopisma. W: Akademia Leona Koźmińskiego [on-line]. kozminski.pl. [dostęp 2019-01-23].