Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

wyższa uczelnia medyczna we Wrocławiu

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiuszkoła wyższa o profilu medycznym z siedzibą we Wrocławiu, zajmująca się kształceniem lekarzy różnych specjalności oraz szeroko pojętego personelu medycznego (farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, ratowników medycznych, dietetyków, pielęgniarki, położne, fizjoterapeutów, menedżerów ochrony zdrowia i in.), prowadząca działalność dydaktyczną, naukową i kliniczną.

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Universitas Medicus Vratislaviensis
Wrocław Medical University
ilustracja
Data założenia 1811
1 stycznia 1950[1]
Państwo  Polska
Adres Wybrzeże Ludwika Pasteura 1, 50-367 Wrocław
Liczba pracowników
• naukowych
1910[2]
1116[2]
Liczba studentów 5 616[3]
Rektor p.o. prof. dr hab. Piotr Ponikowski
Członkostwo Socrates-Erasmus
Położenie na mapie Wrocławia
Mapa lokalizacyjna Wrocławia
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Położenie na mapie województwa dolnośląskiego
Mapa lokalizacyjna województwa dolnośląskiego
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Ziemia51°06′34,84″N 17°04′17,36″E/51,109678 17,071489
Strona internetowa

Mimo że w obecnym kształcie istnieje od 1950 roku, tradycje kształcenia medycznego sięgają aż po rok 1811, kiedy to z połączenia dwóch uczelni, wrocławskiej Akademii Leopoldyńskiej i frankfurckiej Viadriny powstał Uniwersytet Wrocławski, w skład którego wszedł m.in. Wydział Medycyny. Powołanie osobnej uczelni nastąpiło w roku 1950 po decyzji ówczesnych władz państwowych o rozdziale wydziałów medycznych od uniwersytetów.

Według Webometrycznego rankingu uniwersytetów świata ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpańskie Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów medycznych, a na świecie 1466. pośród wszystkich typów uczelni[4].

HistoriaEdytuj

W dniu 24 sierpnia 1945 roku utworzono we Wrocławiu Uniwersytet i Politechnikę. Jednym z 6 wydziałów Uniwersytetu był Wydział Lekarski. W roku 1945/46 Wydział Lekarski posiadał 26 katedr (w tym 3 na Oddziale Farmaceutycznym), którymi kierowało 21 profesorów i docentów, przybyłych głównie z Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Przyjęto 529 studentów, w tym 444 na pierwsze 3 lata nauczania medycyny i 85 na pierwszy rok nauczania farmacji.

W 1950 roku podzielono Uniwersytet i Politechnikę. Utworzono wówczas Akademię Medyczną, początkowo funkcjonującą pod nazwą Akademia Lekarska, która objęła Wydział Lekarski i Wydział Farmaceutyczny utworzony z dotychczasowego Oddziału Farmaceutycznego. W pierwszym roku swego istnienia Akademia posiadała 36 katedr i 3 zakłady zatrudniające 23 profesorów, 5 docentów i 8 zastępców profesora.

W latach 1970–1972 wprowadzono nową organizację szkół wyższych w Polsce. W Akademii Medycznej we Wrocławiu powołano 12 instytutów (10 na Wydziale Lekarskim i 2 na Wydziale Farmaceutycznym), które objęły dotychczasowe katedry. W roku 1979/80 Akademia miała 3 wydziały: Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej i nowo utworzony Wydział Pielęgniarski. W skład tych wydziałów wchodziło 13 instytutów obejmujących 43 zakłady, 37 klinik i 12 samodzielnych pracowni. Akademia zatrudniała 43 profesorów, 101 docentów i 844 pomocniczych pracowników naukowych. W 1981 roku rozwiązano instytuty, przywracając poprzednią strukturę opartą na katedrach.

W czerwcu 1992 w Uczelni utworzono Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego. W ramach tego Wydziału w styczniu 1994 roku powstał Zakład Medycyny Rodzinnej. W marcu 1994 Minister zdrowia i Opieki Społecznej powołał na bazie Zakładu Medycyny Rodzinnej Regionalny Ośrodek Kształcenia Lekarza Rodzinnego obejmujący zasięgiem województwa: jeleniogórskie, legnickie, wałbrzyskie, wrocławskie i zielonogórskie.

Równolegle z działalnością dydaktyczną AM rozwija działalność naukową i kliniczną. W wielu dziedzinach uzyskano znakomite wyniki. W dniu 12 lutego 1958 roku prof. Wiktor Bross wykonał pierwszą w Polsce operację na otwartym sercu, a 31 marca 1966 roku pierwszą operację przeszczepienia nerki od żywego dawcy. Były to wówczas osiągnięcia o znaczeniu europejskim. III Klinika Chirurgii, kierowana przez prof. Zdzisława Jeziorę, w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych wyspecjalizowała się w operacjach wytwórczych przełyku, uzyskując czołowe miejsce w kraju. Ponadto prace z zakresu mikrobiologii (Ludwik Hirszfeld), biochemii i enzymologii (Zygmunt Albert, Tadeusz Baranowski, Edward Szczeklik, M. Orłowski i A. Szewczuk), w ektrokardiografii przestrzennej (H. i Z. Kowarzykowie), bakteriologii (Stefan Ślopek), patologii ciąży i płodu (Hanna Hirszfeldowa), chirurgii doświadczalnej (Wiktor Bross), chemii leków (Bogusław Bobrański) zostały wyróżnione nagrodami państwowymi.

Obecnie Uniwersytet Medyczny uczestniczy w wielu badaniach dotyczących najważniejszych potrzeb kraju i regionu w zakresie ochrony zdrowia i ochrony środowiska. Jest największym ośrodkiem specjalistycznego leczenia chorych z Dolnego Śląska, Opolszczyzny i Ziemi Lubuskiej. Od wielu lat uczelnia współpracuje też z przemysłem dolnośląskim, szczególnie istotne są badania dotyczące stanu zdrowia populacji zagłębia węglowego w województwie wałbrzyskim i zagłębia miedziowego w województwie legnickim. Prace te mają istotne znaczenie w profilaktyce chorób zawodowych i popularyzacji ochrony środowiska[5]. W dniu 10 sierpnia 2012 Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o nadaniu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nazwy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu z datą wejścia w życie 25 sierpnia 2012 roku[6].

WładzeEdytuj

Władze uczelni w kadencji 2020–2024[7]:

Poczet rektorówEdytuj

WykładowcyEdytuj

Z tym tematem związana jest kategoria: Wykładowcy Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

AbsolwenciEdytuj

Z tym tematem związana jest kategoria: Absolwenci Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Wydziały i kierunki kształceniaEdytuj

Obecnie uczelnia daje możliwość podjęcia nauki na dziesięciu kierunkach I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w ramach trzech wydziałów:

Wydział posiada uprawnienia do nadawana stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny i w zakresie biologii medycznej[12] oraz do nadawana stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie stomatologii.

Wydział posiada uprawnienia do nadawana stopnia doktora i doktora habilitowanego w zakresie nauk farmaceutycznych.

Wydział posiada uprawnienia do nadawana stopnia doktora w zakresie medycyny.

Do 30 września 2019 roku Uniwersytet posiadał strukturę pięciowydziałową. W ramach reformy struktur 1 października dotychczasowe dwie jednostki, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny oraz Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego zostały włączone do Wydziału Lekarskiego.

KlinikiEdytuj

 
Collegium Anatomicum
 
Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku oraz Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami przy ul. Pasteura 4

Po likwidacji 1 grudnia 2017 roku Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 wszystkie kliniki zostały włączone w struktury Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego pozostając jednak w dotychczasowej lokalizacji do czasu rozbudowy szpitala przy ul. Borowskiej.

Kliniki[13]:

 • Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii
 • Centrum Chorób Serca
  • Klinika Chirurgii Serca
  • Klinika Kardiologii
  • Klinika Chorób Serca
 • Zakład Obrazowania Chorób Serca
 • Zakład Badań Klinicznych Chorób Układu Krążenia
 • Chirurgii Małoinwazyjnej i Proktologicznej
 • Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej
 • Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
 • Chirurgii Serca
 • Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
 • Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki
 • Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego
 • Gastroenterologii i Hepatologii
 • Ginekologii, Położnictwa II
 • Kardiologii
 • Medycyny Ratunkowej – SOR
 • Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej
 • Nefrologii Pediatrycznej
 • Neonatologii
 • Neurochirurgii
 • Neurologii
 • Okulistyki
 • Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
 • Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi
 • Reumatologii i Chorób Wewnętrznych
 • Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej
 • Urologii i Onkologii Urologicznej
 • II Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Oddział Intensywnej Terapii Dziecięcej i Anestezjologii
 • Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej
 • Chirurgii Przewodu Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej
 • Chirurgii i Urologii Dziecięcej
 • Chorób Wewnętrznych i Alergologii
 • Geriatrii
 • Dermatologii, Wenerologii i Alergologii
 • Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami
 • Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego
 • Ginekologii, Położnictwa I
 • Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku
 • Pediatrii, Alergologii i Kardiologii
 • Pediatrii i Chorób Infekcyjnych
 • Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia
 • Psychiatrii
 • Zakład Radiologii Ogólnej i Pediatrycznej
 • Akademicka Poliklinika Stomatologiczna.

Organizacje studenckieEdytuj

Studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w ramach różnych organizacji studenckich. Są to, między innymi:

PrzypisyEdytuj

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 1949 r. w sprawie założenia Akademii Lekarskich w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Lublinie, Łodzi i Wrocławiu (Dz.U. z 1949 r. nr 58, poz. 450).
 2. a b stan w roku akademickim 2010/2011.
 3. „Szkoły wyższe i ich finanse w 2011 r.”, s. 108, 2012. Główny Urząd Statystyczny. ISSN 1506-2163 (pol.). 
 4. Ogólnoświatowy ranking uczelni CSIC.
 5. Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich.
 6. Rządowe Centrum Legislacji > Dziennik > Akt prawny.
 7. Władze Rektorskie, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 27 października 2020 [dostęp 2020-10-27] [zarchiwizowane z adresu 2020-10-27].
 8. a b Judyta Watoła: Błyskawiczna nowelizacja ustawy 2.0. Cel? Stanowisko rektora dla wpływowego profesora (pol.). W: Gazeta Wyborcza [on-line]. Agora SA, 2019-02-08. [dostęp 2019-02-08].
 9. Krystian Lurka: Piotr Ponikowski zastąpił Halinę Grajetę (pol.). 2019-02-13. [dostęp 2019-02-21].
 10. a b Uwzględniono zażalenie prof. Ziętka na zawieszenie go w obowiązkach rektora UM we Wrocławiu (pol.). W: Rynek Zdrowia [on-line]. Grupa PTWP SA, 2019-03-15. [dostęp 2019-03-18].
 11. a b Prof. Ziętek rezygnuje z funkcji rektora Uniwersytetu Medycznego. Oświadczenie: walka o dobre imię doprowadziła mnie do skraju wyczerpania... (pol.). W: Rynek Zdrowia [on-line]. Grupa PTWP SA, 2019-08-26. [dostęp 2019-08-26].
 12. Decyzja Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.. 2012-10-30. [dostęp 2012-11-02].
 13. Kliniki. [dostęp 2019-10-05].

Linki zewnętrzneEdytuj