Uniwersytet Pomorski w Słupsku

uniwersytet państwowy w Słupsku

Uniwersytet Pomorski w Słupsku (UP w Słupsku) – państwowa szkoła wyższa w Polsce z siedzibą w Słupsku, kształcąca na kierunkach humanistycznych, społecznych, medycznych, technicznych i ścisłych[4]. Powstała w 1969 roku jako Wyższa Szkoła Nauczycielska, dla której bazą było Studium Nauczycielskie istniejące od 1957 roku. Jest jedyną publiczną i najstarszą uczelnią w Słupsku, na której studiuje 3301 studentów[5].

Uniwersytet Pomorski w Słupsku
Academia Pomeraniensis
Pomeranian University in Slupsk
Ilustracja
Dewiza

Dubium scientiae initium
(Zwątpienie początkiem nauki)

Data założenia

27 czerwca 1969[1]

Państwo

 Polska

Województwo

 pomorskie

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64
76-200 Słupsk

Liczba pracowników
• naukowych


ok. 400[2]

Liczba studentów

3 551[3] (12.2023)

Rektor

dr hab. inż. Zbigniew Osadowski

Położenie na mapie Słupska
Mapa konturowa Słupska, blisko centrum na dole znajduje się punkt z opisem „Uniwersytet Pomorski w Słupsku”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, u góry nieco na lewo znajduje się punkt z opisem „Uniwersytet Pomorski w Słupsku”
Położenie na mapie województwa pomorskiego
Mapa konturowa województwa pomorskiego, po lewej nieco u góry znajduje się punkt z opisem „Uniwersytet Pomorski w Słupsku”
Ziemia54°27′09,14″N 17°02′32,89″E/54,452540 17,042470
Strona internetowa

W wyniku ustawy Sejmu RP, 1 czerwca 2023 dawna Akademia Pomorska została przekształcona w Uniwersytet Pomorski[6].

Charakterystyka

edytuj

Uczelnia kształci studentów na dwudziestu siedmiu podstawowych kierunkach oraz ponad stu specjalnościach, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Od kilkunastu lat Uniwersytet Pomorski jest uczelnią interdyscyplinarną z przewagą kierunków humanistycznych[7]. W jej ramach znajdują się dziewięć instytutów dydaktycznych i jednostki ogólnouczelniane[8].

Aktualnie zatrudnionych jest ok. 400 pracowników naukowo-dydaktycznych. Pod względem uzyskanych stopni naukowych na uczelni pracuje: 118 profesorów, 166 doktorów i 90 magistrów. Zajęcia prowadzone są również przez profesorów wizytujących z innych naukowych instytucji krajowych oraz zagranicznych. Uczelnia ponadto współpracuje z emerytowanymi profesorami, których autorytet wspiera zarówno proces dydaktyczny, jak i przede wszystkim wymianę międzynarodową[9].

Historia

edytuj

Zalążkiem Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku było Studium Nauczycielskie w Słupsku, które działało od 1957. W 1969 ukształtowały się struktury uczelni – powstała Wyższa Szkoła Nauczycielska w Słupsku. Rozwój szkoły sprawił, że w 1974 możliwe stało się przekształcenie jej w wyższą szkołę pedagogiczną. Podejmowane od tamtego momentu działania, ostatecznie pozwoliły spełnić wszystkie wymogi ustawowe, co w 2000 roku zaowocowało otrzymaniem statusu akademickiego, a WSP stało się Pomorską Akademię Pedagogiczną[10].

Senat PAP podjął starania dotyczące zmiany nazwy na obecnie istniejącą w 2006 roku. Celem tej decyzji było podkreślenie różnorodnych kierunków i specjalności kształcenia. Studia bowiem nauczycielskie są obecnie jedynie częścią przedkładanej oferty edukacyjnej. Obecnie na uczelni istnieją trzy wydziały: Filologiczno-Historyczny, Edukacyjno-Filozoficzny i Matematyczno-Przyrodniczy. W 2007 roku powstała Katedra Bezpieczeństwa Narodowego, a Katedra Pielęgniarstwa została przekształcona w Katedrę Nauk o Zdrowiu, co jest krokiem do utworzenia kolejnego wydziału. Dodatkowo, współpraca z naukowymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, m.in. z Belgii, Niemiec, Rosji, Szwecji, Ukrainy czy Węgier pozwala uczelni na stałą wymianę studentów i wykładowców[10].

Strategia rozwoju uczelni w XXI wieku była nakierowana na zdobycie statusu uniwersytetu, a pierwszym krokiem na tej drodze była zmiana samego procesu dydaktycznego – wprowadzenie na wszystkich kierunkach podziału na trzyletnie studia zawodowe (licencjackie) i dwuletnie uzupełniające (magisterskie)[7].

Kalendarium

edytuj
 • 1957–1969: Studium Nauczycielskie
 • 1969–1974: Wyższa Szkoła Nauczycielska
 • 1974–2000: Wyższa Szkoła Pedagogiczna
 • 2000–2006: Pomorska Akademia Pedagogiczna
 • 2006–2023: Akademia Pomorska
 • od 2023 r. Uniwersytet Pomorski

Władze uczelni

edytuj

W kadencji 2020–2024[11]:

Stanowisko Imię i nazwisko
Rektor dr hab. inż. Zbigniew Osadowski
Prorektor ds. Studentów dr hab. Danuta Gierczyńska
Prorektor ds. Kształcenia dr hab. Andrzej Urbanek
Prorektor ds. Nauki dr hab. Dariusz Ficek
Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy dr hab. Marek Łukasik

Poczet rektorów

edytuj
 1. prof. dr hab. Bogusław Drewniak (1969–1971)
 2. prof. dr hab. Zbigniew Antoni Żechowski (1971–1978)
 3. prof. dr hab. Andrzej Czarnik (1978–1987)
 4. prof. dr hab. Hieronim Rybicki (1987–1990)
 5. dr hab. Andrzej Ewert (1990–1993)
 6. dr hab. Stanisław Łach (1993–1994)
 7. dr hab. Stefan Rudnik (1994–1996)
 8. prof. dr hab. Zdzisław Bogucki (1997–1997)
 9. prof. dr hab. Jerzy Hauziński (1997–2002)
 10. dr hab. Danuta Gierczyńska (2002–2008)
 11. prof. dr hab. Roman Drozd (2008–2016)
 12. dr hab. inż. Zbigniew Osadowski (od 2016)

Wykładowcy

edytuj
Z tym tematem związana jest kategoria: Wykładowcy Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Administracja

edytuj
 • Rektor[12]
  • Biuro Rektora
  • Archiwum Uczelniane
  • Audytor Wewnętrzny
  • Inspektor ds. BHP i PPOŻ.
  • Pion ochrony
  • Radca Prawny
  • Sekcja Kadr i Spraw Socjalnych
  • Sekcja ds. Promocji Uczelni
 • Kanclerz
  • Kancelaria Ogólna
  • Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych
  • Biuro Gospodarowania Majątkiem
  • Sekcja ds. Zamówień Publicznych
  • Sekcja Informatyki
  • Kwestor (zastępca Kanclerza)
   • Sekcja Finansowo-Księgowa
   • Sekcja Płac
 • Prorektor ds. Kształcenia i Studentów
  • Biuro ds. Kształcenia i Studentów
  • Osiedle Akademickie
  • Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne
  • Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
 • Prorektor ds. Nauki
  • Biuro ds. Nauki
  • Biblioteka Uczelniana
  • Wydawnictwo Naukowe
 • Prorektor ds. Programów Europejskich i Współpracy z Gospodarką
  • Biuro ds. Karier i Współpracy z Gospodarką
  • Akademickie Centrum Czystej Energii
  • Centrum Doskonalenia i Kształcenia Kompetencji

Struktura

edytuj

Instytut Bezpieczeństwa i Socjologii

edytuj
Dyrektor: prof. dr hab. Janusz Gierszewski[13]
 • Katedra Bezpieczeństwa Narodowego
 • Katedra Socjologii

Instytut Zarządzania

edytuj
Dyrektor: dr Ewa Matuska
 • Zakład Organizacji i Zarządzania
 • Zakład Logistyki i Innowacji
 • Zakład Ekonomii i Zarządzania Finansami
 • Zakład Marketingu i Zarządzania Kapitałem Społecznym

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi

edytuj
Dyrektor: dr hab. inż. Anna Jarosiewicz[14]
 • Katedra Biologii
 • Katedra Nauk o Ziemi i Środowisku

Instytut Filologii

edytuj
Dyrektor: dr hab. Krystyna Krawiec-Złotkowska[15]
 • Katedra Filologii Polskiej
 • Katedra Neofilologii
 • Katedra Filologii Angielskiej

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki

edytuj
Dyrektor: dr hab. Iwona Jażewicz[16]
 • Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Studiów Regionalnych
 • Zakład Turystyki i Rekreacji

Instytut Historii

edytuj
Dyrektor: prof. dr hab. Wojciech Skóra[17]
 • Pracownia Historii Starożytnej
 • Zakład Historii Średniowiecznej
 • Zakład Historii Nowożytnej i XIX wieku
 • Zakład Historii XX wieku
 • Zakład Historii Pomorza Archiwistyki
 • Zakład Studiów Wschodnich

Instytut Nauk Ścisłych i Technicznych

edytuj
Dyrektor: dr Stanisław Kowalczyk[18]
 • Zakład Fizyki
 • Zakład Informatyki
 • Zakład Matematyki
 • Pracownia Dydaktyki

Instytut Nauk o Zdrowiu

edytuj
Dyrektor: dr Monika Waśkow[19]
 • Katedra Pielęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego
 • Katedra Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej

Instytut Pedagogiki

edytuj
Dyrektor: dr hab. Anna Babicka-Wirkus[20]
 • Zakład Pedagogiki Ogólnej i Podstaw Edukacji
 • Zakład Edukacji Wczesnej i Systemów Dydaktycznych
 • Zakład Psychologii
 • Zakład Pedagogiki Społecznej
 • Zakład Pracy Socjalnej

Instytut Prawa i Administracji

edytuj
Dyrektor: prof. dr hab. Dariusz Szpoper[21]
 • Zakład Prawa
 • Zakład Administracji

Katedra Sztuki Muzycznej

edytuj
Kierownik: dr Jarosław Chaciński[22]
 • Zakład Dydaktyki Muzyki
 • Zakład Dyrygentury Chóralnej i Aranżacji Muzyki
 • Zakład Praktyki Instrumentalnej i Wokalnej

Jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane

edytuj
Jednostka Kierownik
Biblioteka Uczelniana dr Beata Taraszkiewicz
Wydawnictwo Naukowe mgr Szczepan Kolada
Archiwum Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku mgr Eugenia Rybak[23]
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych mgr Bożena Sypiańska
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu dr Robert Bąk[24]

Pozostałe jednostki organizacyjne

edytuj
Jednostka Kierownik
Akademickie Centrum Czystej Energii dr Robert Jaworski
Centrum Doskonalenia i Kształcenia Kompetencji mgr Mateusz Nitka

Kierunki kształcenia

edytuj

Aktualnie Uniwersytet Pomorski w Słupsku oferuje możliwość kształcenia na następujących kierunkach studiów[25]:

Posiadane uprawnienia

edytuj

Uniwersytet Pomorski w Słupsku posiada następujące uprawnienia jako uczelnia publiczna do:

 • nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie[26]:
  • historii
  • literaturoznawstwa
 • nadawania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych w zakresie[27]:
  • biologii
 • nadawania stopnia naukowego doktora nauk o bezpieczeństwie w zakresie[28]:
  • nauk o bezpieczeństwie

Przypisy

edytuj
 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1969 r. w sprawie utworzenia Wyższych Szkół Nauczycielskich w Bydgoszczy, Kielcach, Olsztynie i Słupsku (Dz.U. z 1969 r. nr 18, poz. 134).
 2. Kadra i baza – Wykładowcy oraz infrastruktura Akademii Pomorskiej [online], rekrutacja.apsl.edu.pl [dostęp 2019-07-01] (pol.).
 3. Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2023/2024 [online], Główny Urząd Statystyczny [dostęp 2024-07-01].
 4. Rekrutacja na studia [online], rekrutacja.apsl.edu.pl [dostęp 2022-07-10] (pol.).
 5. GUS, Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2021/2022 (wyniki wstępne) [online], stat.gov.pl [dostęp 2022-07-10] (pol.).
 6. Mamy Uniwersytet Pomorski w Słupsku! [online], Akademia Pomorska w Słupsku [dostęp 2023-10-03].
 7. a b Misja AP w Słupsku na stronie uczelni. apsl.edu.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-06-28)]. [on-line] [dostęp 2014-07-13].
 8. Jednostki dydaktyczne [online], Akademia Pomorska w Słupsku [dostęp 2022-07-10] (pol.).
 9. Kadra naukowo-dydaktyczna AP w Słupsku na stronie uczelni [on-line] [dostęp 2014-07-13].
 10. a b Historia AP w Słupsku na stronie uczelni. apsl.edu.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-06-28)]. [on-line] [dostęp 2014-07-13].
 11. UP w Słupsku – Władze. [dostęp 2023-06-28].
 12. Struktura organizacyjno-administracyjna AP w Słupsku. apsl.edu.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-07-08)]. [on-line] [dostęp 2014-07-13].
 13. Struktura | Akademia Pomorska Słupsk - Instytut Bezpieczeństwa Narodowego [online], Akademia Pomorska w Słupsku [dostęp 2020-04-03] [zarchiwizowane z adresu 2020-10-25] (pol.).
 14. Struktura | Akademia Pomorska Słupsk - Instytut Biologii i Nauk o Ziemi [online], Akademia Pomorska w Słupsku [dostęp 2020-04-03] (pol.).
 15. Instytut Filologii | Akademia Pomorska Słupsk - Instytut Filologii [online], Akademia Pomorska w Słupsku [dostęp 2020-04-03] (pol.).
 16. Struktura organizacyjna Instytutu | Akademia Pomorska Słupsk - Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej [online], Akademia Pomorska w Słupsku [dostęp 2020-04-03] [zarchiwizowane z adresu 2022-09-26] (pol.).
 17. Struktura i Pracownicy Instytutu | Akademia Pomorska Słupsk - Instytut Historii [online], Akademia Pomorska w Słupsku [dostęp 2020-04-03] (pol.).
 18. Struktura | Akademia Pomorska Słupsk - Instytut Nauk Ścisłych i Technicznych [online], Akademia Pomorska w Słupsku [dostęp 2020-04-03] (pol.).
 19. Struktura | Akademia Pomorska Słupsk - Instytut Nauk o Zdrowiu [online], Akademia Pomorska w Słupsku [dostęp 2020-04-03] (pol.).
 20. IP UP w Słupsku – Dyrekcja. [dostęp 2023-07-17].
 21. Struktura | Akademia Pomorska Słupsk - Instytut Prawa i Administracji [online], Akademia Pomorska w Słupsku [dostęp 2020-04-03] (pol.).
 22. KSM UP w Słupsku – Struktura. [dostęp 2023-07-17].
 23. Archiwum Uczelniane. [dostęp 2018-07-02].
 24. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. [dostęp 2018-07-02]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-07-02)].
 25. Studia pierwszego stopnia. apsl.edu.pl. [dostęp 2015-06-07]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-09-18)].
 26. Wydział Filologiczno-Historyczny w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2014-07-14].
 27. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2014-07-14].
 28. POLON [online], polon.nauka.gov.pl [dostęp 2019-06-27].

Linki zewnętrzne

edytuj