Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie

Akademia Rolniczo-Techniczna im. Michała Oczapowskiego w Olsztynie – olsztyńska uczelnia działająca w latach 1950–1999, jedna z trzech placówek, na bazie których powstał 1 września 1999 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; w 1989 szkole nadano imię Michała Oczapowskiego.

Akademia Rolniczo-Techniczna im. Michała Oczapowskiego w Olsztynie
Data założenia

31 maja 1950

Data likwidacji

1 września 1999

Typ

uczelnia publiczna

Państwo

 Polska

Województwo

 warmińsko-mazurskie

Historia edytuj

Szkoła została utworzona 31 maja 1950 jako Wyższa Szkoła Rolnicza w Olsztynie (WSR). Szkoła powstała na bazie dwóch zlikwidowanych wcześniej szkół gospodarstwa wiejskiego – w Łodzi (Wyższa Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego w Łodzi) oraz w Cieszynie (Wyższa Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie)[1].

Występujące katedry na wydziałach[2]:

 • wydział rolny - fizjologii roślin, uprawy łąk i pastwisk, hodowli roślin i nasiennictwa, meteorologii, statystyki matematycznej, język obcych,
 • wydział zootechniczny – anatomii zwierząt, fizjologii zwierząt, zoohigieny,
 • wydział mleczarski – nauka o mleku, chemia mleka i przetworów mleczarskich, mikrobiologia,
 • wydział rybacki- hydrobiologii, ichtiologii, rybactwa śródlądowego, biologii morza i rybołówstwa morskiego,

Na wszystkich wydziałach studia trwały 3,5 lat i kończyły się uzyskaniem tytułem inżyniera.

W celu prowadzenia badań naukowych i praktyk studenckich szkoła otrzymała majątek ziemski Posorty oraz Stary Dwór o łącznym obszarze 550 ha użytków rolnych i 100 ha jezior[3]. W 1954 r. powstał drugi rolniczy zakład doświadczalny na terenie trzech gospodarstwa - Łężany, Wola i Samławki o łącznej powierzchni 1000 ha oraz 600 ha jezior. Trzeci rolniczy zakład doświadczalny powstał w 1957 r.  i składał się z trzech gospodarstw: Bałcyny – 585 ha, Lipowa – 600 ha i Zajączek – 745 ha.  

Początkowo w szkole funkcjonowały trzy wydziały: rolniczy, zootechniczny i mleczarski[4], a w nich poszczególne katedry wraz z połączonymi z nimi zakładami naukowymi[2]. W 1951 r. utworzony został wydział rybacki, a wydział rolniczy przemianowano na wydział rolny[5]. 4 października 1972 r. awansowana została do rangi akademii i przemianowana na Akademię Rolniczo-Techniczną w Olsztynie (ART)[6]. 6 czerwca 1989 r. przemianowana na Akademię Rolniczo-Techniczną imienia Michała Oczapowskiego w Olsztynie[7].

Studenci i absolwenci WSR edytuj

W 1950 r. pierwsze indeksy odebrało 1152 studentów. 1952 r. ustanowione zostały limity przyjęć na 1 rok studiów w następujący sposób:

 • 230 osób na wydział rolniczy,
 • 40 osób na wydział zootechniczny,
 • 80 osób na wydział rybacki,
 • 80 osób na wydział mleczarski.

W latach 1960-1965 liczba studentów i absolwentów przestawiała się następująco:

Rodzaj studiów 1960/1961 1961/1962 1962/1963 1963/1964 1964/1965 1965/1966
Liczba studentów
Dzienne 1454 1775 2170 2474 2701 2924
Zaoczne 197 276 573 757 906 1143
Eksternistyczne 159 212 232 233 230 244
Liczba absolwentów
Dzienne 172 220 192 189 295 379
Zaoczne 55 57 6 27 43 36
Eksternistyczne 17 25 14 43 30 21

Pierwsi absolwenci  w liczbie 210 osób, rozpoczynający studia jeszcze w Cieszynie i w Łodzi, otrzymali dyplomy inżyniera na wydziale rolnym w 1952 r[3]. Natomiast  pierwsi inżynierowie z wydziałów rolnego, mleczarskiego i zootechnicznego WSR w Olsztynie otrzymali dyplomy w 1954 r., natomiast z wydziału rybackiego w 1955 r.

W 1950 r. zostało zatrudnionych 22 samodzielnych pracowników nauki i 98 pomocniczych pracowników nauki.

W 1955 r. zatrudniano 25 samodzielnych pracowników nauki oraz 15 zastępców profesora, 39 adiunktów (w tym 3 osoby ze stopniem doktora), 116 asystentów i 65 pracowników technicznych.

W 1959 r. zatrudniano 36 samodzielnych pracowników nauki, w tym 1 profesora zwyczajnego, 17 profesorów nadzwyczajnych, 18 docentów.

Ponadto zatrudniono 12 zastępców profesora, 57 adiunktów (w tym 13 ze stopniem doktora), 125 asystentów, 103 pracowników technicznych i laborantów.

Poczet rektorów edytuj

Przypisy edytuj

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1950 r. w sprawie zwinięcia Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie i Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Łodzi oraz założenia Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. (Dz.U. z 1950 r. nr 24, poz. 216).
 2. a b Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 27 listopada 1950 r. w sprawie utworzenia katedr w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie. (Dz.U. z 1950 r. nr 57, poz. 517).
 3. a b Ludwik Pomorski, Dominik Wanic, Z życia Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, Komunikaty Warmińsko-Mazurskie, nr 4 , Olsztyn 1960.
 4. Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 7 sierpnia 1950 r. w sprawie utworzenia wydziałów w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie. (Dz.U. z 1950 r. nr 42, poz. 380).
 5. Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 23 listopada 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie. (Dz.U. z 1951 r. nr 61, poz. 422).
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1972 r. w sprawie zmiany nazwy wyższych szkół rolniczych. (Dz.U. z 1972 r. nr 41, poz. 267).
 7. Ustawa z dnia 29 maja 1989 r. o nadaniu Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie imienia Michała Oczapowskiego. (Dz.U. z 1989 r. nr 34, poz. 185).