Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie

Akademia Rolniczo-Techniczna im. Michała Oczapowskiego w Olsztynie – olsztyńska uczelnia działająca w latach 1950–1999, jedna z trzech placówek, na bazie których powstał 1 września 1999 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; w 1989 szkole nadano imię Michała Oczapowskiego.

Akademia Rolniczo-Techniczna im. Michała Oczapowskiego w Olsztynie
Data założenia

31 maja 1950

Data likwidacji

1 września 1999

Typ

uczelnia publiczna

Państwo

 Polska

Szkoła została utworzona 31 maja 1950 jako Wyższa Szkoła Rolnicza w Olsztynie (WSR). Szkoła powstała na bazie dwóch zlikwidowanych wcześniej szkół gospodarstwa wiejskiego – w Łodzi (Wyższa Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego w Łodzi) oraz w Cieszynie (Wyższa Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie)[1].

Początkowo w szkole funkcjonowały trzy wydziały: Rolniczy, Zootechniczny i Mleczarski[2], a w nich poszczególne katedry wraz z połączonymi z nimi zakładami naukowymi[3]. W 1951 r. utworzony został Wydział Rybacki, a Wydział Rolniczy przemianowano na Wydział Rolny[4]. 4 października 1972 r. awansowana została do rangi akademii i przemianowana na Akademię Rolniczo-Techniczną w Olsztynie (ART)[5]. 6 czerwca 1989 r. przemianowana na Akademię Rolniczo-Techniczną imienia Michała Oczapowskiego w Olsztynie[6].

Poczet rektorówEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1950 r. w sprawie zwinięcia Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie i Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Łodzi oraz założenia Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. (Dz.U. z 1950 r. nr 24, poz. 216).
  2. Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 7 sierpnia 1950 r. w sprawie utworzenia wydziałów w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie. (Dz.U. z 1950 r. nr 42, poz. 380).
  3. Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 27 listopada 1950 r. w sprawie utworzenia katedr w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie. (Dz.U. z 1950 r. nr 57, poz. 517).
  4. Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 23 listopada 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie. (Dz.U. z 1951 r. nr 61, poz. 422).
  5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1972 r. w sprawie zmiany nazwy wyższych szkół rolniczych. (Dz.U. z 1972 r. nr 41, poz. 267).
  6. Ustawa z dnia 29 maja 1989 r. o nadaniu Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie imienia Michała Oczapowskiego. (Dz.U. z 1989 r. nr 34, poz. 185).