Akademia Spraw Wewnętrznych

Akademia Spraw Wewnętrznych (ASW) – działająca w latach 1972–1990 szkoła wyższa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o statusie akademii.

Akademia Spraw Wewnętrznych
ilustracja
Data założenia

1972

Data likwidacji

1990

Typ

państwowa szkoła wyższa

Państwo

 Polska

Województwo

 mazowieckie

Adres

Warszawa, ul. Ksawerów 13

Rektor

Tadeusz Walichnowski (1980–1990)

Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa konturowa województwa mazowieckiego, w centrum znajduje się punkt z opisem „Akademia Spraw Wewnętrznych”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, blisko centrum na prawo znajduje się punkt z opisem „Akademia Spraw Wewnętrznych”
Ziemia52°08′11,4151″N 21°15′56,6395″E/52,136504 21,265733

Historia ASW

edytuj

Główna siedziba mieściła się w pałacu przy ulicy Ksawerów 13 w Warszawie przejętym po Szkole Departamentu I MSW, do uczelni należał również budynek przy alei Niepodległości 22 w Warszawie oraz kompleks budynków w Świdrze. Na zasadzie użyczenia uczelnia korzystała z części budynków Szkoły Ruchu Drogowego MO w Piasecznie. Część studiów ASW odbywała się w filii w Ośrodku Doskonalenia Kadr Kierowniczych MSW w Łodzi. Epizodycznie takie studia zorganizowano również w Szkole Ruchu Drogowego MO w Piasecznie oraz w Szkole MO w Pile.

Akademia Spraw Wewnętrznych prowadziła studia magisterskie o kierunku prawno-administracyjnym oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz studia podyplomowe, kursy doskonalenia zawodowego oraz studia i kursy specjalne w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, jak również studia doktoranckie na stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa.

W dniu 30 września 1989 do struktur ASW włączona została kształcąca kadrę SB MSW Wyższa Szkoła Oficerska im. Feliksa Dzierżyńskiego w Legionowie (zamiejscowy „Wydział Bezpieczeństwa Państwa”) oraz Wyższa Szkoła Oficerska im. Franciszka Witolda-Jóźwiaka w Szczytnie (zamiejscowy „Wydział Porządku Publicznego”). W Warszawie funkcjonował nadal Wydział Polityczno-Prawny.

W 1990 pracownicy ASW zostali poddani weryfikacji, co budziło kontrowersje, ponieważ zgodnie z postanowieniem Zarządzenia nr 51/90 Ministra Spraw Wewnętrznych z 25 czerwca 1990 w sprawie oceny byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa nigdy takimi funkcjonariuszami nie byli, a Instrukcja Przewodniczącego Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej z 25 czerwca 1990 za funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa uznawała – w przypadku ASW – wyłącznie osoby zatrudnione w zamiejscowym Wydziale Bezpieczeństwa Państwa w Legionowie (pkt. 2 lit. „n” cytowanej instrukcji).

Obecnie na mocy ustawy o IPN ASW jest zaliczana do organów bezpieczeństwa państwa Polski Ludowej.

Komendanci ASW

edytuj

Komendantami (rektorami) Akademii Spraw Wewnętrznych byli kolejno:

Wykładowcy

edytuj
Z tym tematem związana jest kategoria: Wykładowcy Akademii Spraw Wewnętrznych.

Absolwenci

edytuj
Z tym tematem związana jest kategoria: Absolwenci Akademii Spraw Wewnętrznych.

Struktura organizacyjna ASW

edytuj

Struktura organizacyjna ASW w dniu 1 października 1989 r.[1]

Komendant (rektor) Akademii Spraw Wewnętrznych

 • Biblioteka Główna
 • Zakład Wydawnictw i Pomocy Naukowych
 • Oddział Kadr
 • Oddział Finansowy
 • Samodzielna Sekcja Administracyjno-Gospodarcza
 • Grupa Starszych Inspektorów i Dyżurnych
 • Sekretariat Ogólny

Komendant (dziekan) Wydziału Polityczno-Prawnego ASW w Warszawie

 • Instytut Prawa
  • Zakład Prawa Karnego
  • Zakład Prawa Administracyjnego
  • Zakład Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Prawodawstwa
  • Zakład Prawa Cywilnego
 • Instytut Kryminologii i Kryminalistyki
  • Zakład Medycyny Sądowej
  • Zakład Taktyki Kryminalistycznej
  • Zakład Techniki Kryminalistycznej
  • Zakład Kryminologii
  • Zakład Ochrony Interesów Politycznych i Gospodarczych Państwa
 • Instytut Nauk Społeczno-Politycznych
  • Zakład Nauki o Polityce
  • Zakład Nauk Społecznych
  • Zakład Pedagogiki i Wychowania
  • Zakład Historii
 • Instytut Organizacji i Dowodzenia
  • Zakład Organizacji
  • Zakład Metod i Techniki Dowodzenia
  • Zakład Dowodzenia
 • Studium Języków Obcych
 • Oddział Planowania i Ewidencji

Komendant (dziekan) Wydziału Bezpieczeństwa Państwa ASW w Legionowie

 • Katedra Techniki Kryminalistycznej i Kryminologii
 • Katedra Organizacji i Informatyzacji
 • Katedra Taktyki Kryminalistycznej
 • Katedra Prawa
 • Katedra Nauk Społeczno-Politycznych
 • Katedra Prewencji i Wyszkolenia Wojskowego
 • Studium Języków Obcych
 • Biblioteka Wydziałowa
 • Studium Zaoczne
 • Oddział Polityczno-Wychowawczy
 • Samodzielna Sekcja Ogólna
 • Obsługa kadrowa, administracyjno-gospodarcza, finansowa i zdrowia

Komendant (dziekan) Wydziału Porządku Publicznego ASW w Szczytnie

 • Katedra Techniki Kryminalistycznej i Kryminologii
 • Katedra Prawa
 • Katedra Taktyki Kryminalistycznej
 • Katedra Prewencji i Ruchu Drogowego
 • Katedra Nauk Społeczno-Politycznych
 • Katedra Organizacji i Wyszkolenia Wojskowego
 • Samodzielna Sekcja Informatyki
 • Biblioteka Wydziałowa
 • Studium Języków Obcych
 • Studium Wychowania Fizycznego
 • Oddział Polityczno-Wychowawczy
 • Sekcja Ogólna
 • pododdziały szkolne
 • Obsługa kadrowa, administracyjno-gospodarcza, finansowa i zdrowia

Przypisy

edytuj
 1. Szymon Hermański, Adrian Jusupović, Tomasz Wróblewski, Cywilne organy bezpieczeństwa państwa 1956–1990 [w:] Historyczno-prawna analiza struktur organów bezpieczeństwa państwa w Polsce Ludowej (1944–1990). Zbiór studiów, red. Adrian Jusupović, Rafał Leśkiewicz, Warszawa 2013, s. 112–113.

Bibliografia

edytuj