Akademia Sztuki Wojennej

polska uczelnia publiczna w Warszawie

Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj[1]) (historyczne nazwy: Szkoła Rycerska, Wyższa Szkoła Wojenna, Akademia Sztabu Generalnego im. gen. broni Karola Świerczewskiego, Akademia Obrony Narodowej) – polska publiczna uczelnia wojskowa zlokalizowana w Warszawie, w dzielnicy Rembertów, powstała 1 października 2016 na podstawie ustawy o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej (Dz.U. z 2016 r. poz. 906). Tradycja polskiej szkoły kształcącej kadry wojskowe oraz przyszły korpus służby państwowej sięga roku 1775. ASzWoj uznaje się za symboliczną kontynuację tych szkół.

Akademia Sztuki Wojennej
War Studies University[1]
Godło
Ilustracja
Akademia Sztuki Wojennej, budynek Biblioteki Głównej
Data założenia

1 października 2016[2]

Typ

wojskowa

Państwo

 Polska

Adres

al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103
00–910 Warszawa

Rektor–Komendant

gen. bryg. dr Robert Kosowski[3][4]

Drużyna sportowa

AZS ASzWoj

Położenie na mapie Warszawy
Mapa konturowa Warszawy, po prawej nieco u góry znajduje się punkt z opisem „Akademia Sztuki Wojennej”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, blisko centrum na prawo znajduje się punkt z opisem „Akademia Sztuki Wojennej”
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa konturowa województwa mazowieckiego, w centrum znajduje się punkt z opisem „Akademia Sztuki Wojennej”
Ziemia52°16′07,0″N 21°10′29,0″E/52,268611 21,174722
Strona internetowa

Poza zadaniem kształcenia studentów, na Uczelni funkcjonuje Centrum Badań nad Bezpieczeństwem – think-tank działający na potrzeby Sił Zbrojnych RP oraz instytucji państwowych.

Historia Edytuj

Szkoła Rycerska (1775–1794) Edytuj

Akademia Szlacheckiego Korpusu Jego Królewskiej Mości i Rzeczypospolitej została założona 15 marca 1765 roku w Warszawie przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, utrzymywana przez skarb państwa. Jej pierwszą, historyczna siedzibą był Pałac Kazimierzowski – obecnie zajmowany przez biuro rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

Zadaniem Szkoły było przygotowywanie młodzieży do służby wojskowej i cywilnych zadań publicznych. Idea przyświecająca jej powstaniu to „edukacja społeczeństwa poprzez edukację jednostki”, która odbywała się w procesie wychowywania młodzieży i wpajania jej szerokiej wiedzy ogólnej. Była w pewnej mierze odpowiednikiem pruskich szkół rycerskich, zakładanych przez Fryderyka II i współczesnych szkół administracyjnych (np. francuskiej École nationale d’administration).

Przez 30 lat swej działalności wychowała ok. 650 kadetów oraz ok. 300 eksternów. Została zamknięta 30 listopada 1794 roku decyzją władz rozbiorowych po upadku insurekcji kościuszkowskiej.

Wyższa Szkoła Wojenna (1919–1946) Edytuj

Pierwszą wyższą uczelnią wojskową w armii przedwrześniowej była utworzona w czerwcu 1919 Wojenna Szkoła Sztabu Generalnego. Powstała ona na podstawie Dodatku Tajnego nr 10 do Dziennika Rozkazów Wojskowych. Komendantem Szkoły został wyznaczony generał porucznik Stanisław Puchalski, a jego doradcą francuski generał Spire. Wykładowców dla Uczelni dostarczyła Francuska Misja Wojskowa. W 1919 Uczelnia wykształciła 65 oficerów na pięciomiesięcznych kursach. W 1920 działalność Uczelni została przerwana ze względu na wojnę polsko-bolszewicką. Naukę wznowiono w styczniu 1921. Rozpoczęło ją 65 oficerów. Jesienią 1921 naukę w szkole przedłużono do dwóch lat.

Wyższa Szkoła Wojenna powstała latem 1922 w Warszawie na podstawie przemianowania Wojennej Szkoły Sztabu Generalnego, zgodnie z Tajnym Rozkazem Szkolnym z 16.08.1922. Tymczasowy Statut Wyższej Szkoły Wojennej był zawarty w Dzienniku Rozkazów Wojskowych nr 28 z 11.08.1922. Szkoła zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów była uznana za wyższy zakład naukowy.

Akademia Sztabu Generalnego im. gen. broni Karola Świerczewskiego (1947–1990) Edytuj

Akademia Sztabu Generalnego, ASG była wojskową uczelnią dowódczo-sztabową Sił Zbrojnych PRL, która została ustanowiona w miejsce pielęgnującej polskie tradycje Wyższej Szkoły Wojennej. ASG kształciła kadry na potrzeby ludowego Wojska Polskiego.

Akademia Obrony Narodowej (1991–2016) Edytuj

Akademia Obrony Narodowej (AON) była działającą w latach 1990–2016 państwową, cywilno-wojskową uczelnią wyższą w Warszawie, kształcąca wyższe kadry dowódcze Sił Zbrojnych RP oraz cywilnych specjalistów w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie i obronności. W połowie lat 90. AON w działalności dydaktycznej wyraźnie wykroczyła poza sferę obronności otwierając dla studentów cywilnych nowe kierunki w postaci studiów: ekonomicznych, historycznych i zarządzania. Doprowadziło to do sytuacji, w której liczba studentów cywilnych wyraźnie przewyższała liczbę studentów wojskowych. W 2016 w jej miejsce utworzono Akademię Sztuki Wojennej, która kończąc z pielęgnowaniem tradycji ASG, kontynuuje kształcenie studentów cywilnych przygotowanych do służby państwowej oraz żołnierzy zawodowych, w tym oficerów dyplomowanych Sił Zbrojnych RP.

Akademia Sztuki Wojennej (od 2016) Edytuj

Ustawa o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej[5] wskazała na potrzebę kontynuowania dorobku polskich szkół wojskowych i elitotwórczych, tj. Szkoły Rycerskiej i Wyższej Szkoły Wojennej, do tych dwóch uczelni nawiązuje w swojej działalności ASzWoj. W 2016 roku otworzona została w Sali Tradycji Akademii Sztuki Wojennej stała wystawa muzealna poświęcona poprzedniczkom ideowym uczelni. W październiku 2017 r. na terenie Akademii Sztuki Wojennej – przed budynkiem Komendy (bud. nr 101), odsłonięte zostało oryginalne popiersie cesarza Napoleona Bonaparte, które w czasach funkcjonowania Wyższej Szkoły Wojennej znajdowało się na dziedzińcu szkoły. Pomnik został wypożyczony czasowo z Muzeum Wojska Polskiego.

Akademia Sztuki Wojennej, w ramach potrzeb dowódczych i sztabowych Sił Zbrojnych RP, kształci żołnierzy zawodowych na studiach podyplomowych i kursach doskonalących. Warunkiem podjęcia kształcenia w tej placówce jest co najmniej kilkuletni staż służby wojskowej. W roku 2017 decyzją MON, przywrócono tytuł zawodowy „Oficera Dyplomowanego w Siłach Zbrojnych”[6], który jest przyznawany wyłącznie absolwentom dwuletnich Podyplomowych Studiów Operacyjno-Taktycznych (PSOT)[7]. Akademia Sztuki Wojennej, jako jedyna uczelnia wojskowa o charakterze dowódczo-sztabowym w Polsce, realizuje tzw. „kursy generalskie”, tj. Podyplomowe Studia Polityki Obronnej[7], przeznaczone dla kandydatów do uzyskania stopnia generalskiego.

Akademia realizuje także publiczne kształcenie cywilne na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz na studiach podyplomowych. Proces dydaktyczny prowadzony jest przez trzy wydziały akademickie: Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Wydział Zarządzania i Dowodzenia oraz Wydział Wojskowy.

W strukturach Akademii znajduje się jedyne w Polsce Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych, specjalistyczne Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia w Siłach Zbrojnych, a także Centrum Badań nad Bezpieczeństwem, stanowiące ośrodek analiz i ekspertyz na potrzeby organów władzy publicznej.

Statystyki Edytuj

Akademia Sztuki Wojennej jest największą społeczną uczelnią cywilno-wojskową w Polsce. Uczelnia do wejścia w życie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (2018 r.) posiadała uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w zakresie dwóch dyscyplin naukowych: nauk o bezpieczeństwie oraz nauk o obronności w dziedzinie nauk społecznych.

Badawczo-dydaktyczne jednostki organizacyjne Edytuj

Akademia Sztuki Wojennej składa się z czterech wydziałów i samodzielnego insytutu:

Pion Doskonalenia Kursowego Edytuj

W skład Pionu Doskonalenia Kursowego wchodzą:

Think-tanki Edytuj

W Akademii funkcjonują trzy think-tanki:

Jednostki ogólnouczelniane i międzywydziałowe Edytuj

Kampus i budynki uczelniane Edytuj

Kampus Akademii Sztuki Wojennej mieści się w Rembertowie na terenie otoczonym przez tereny zielone pozostałe m.in. po dawnym Centrum Wyszkolenia Piechoty. teren ten obejmuje także poligon wojskowy i zajmuje łącznie ok. 60 ha. Najstarsze zabudowania pochodzą z okresu międzywojennego i związane są bezpośrednio z burzliwą historią Polski. Z budynku będącego siedzibą Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Józef Piłsudski dokonał odprawy pułkowników w przededniu przewrotu majowego[potrzebny przypis]. Przez teren kampusu biegnie trasa turystyczno-historyczna „Rembertów-Kolebka Orła Białego”, przygotowana przez Stowarzyszenie Lepszy Rembertów[23]. W większości, budynki znajdujące się na tym terenie (zarówno akademickie, jak i wille prywatne) są objęte ochroną Mazowieckiego Konserwatora Zabytków.

Na terenie kampusu znajdują się wszystkie jednostki organizacyjne wchodzące w skład ASzWoj oraz:

 • domy studenckie;
 • hotele akademickie;
 • budynki administracji ogólnouczelnianej;
 • biblioteka;
 • obiekty sportowe: basen, hale sportowe, siłownia, boiska.

Kampus z racji oddalenia od miasta oraz zwartej struktury jest unikalny na skalę krajową: łączy potrzeby nowoczesnej uczelni (bliskość akademików i mieszkań pracowniczych, hoteli akademickich, budynków dydaktycznych i biblioteki) oraz walory historyczne (siedziba Wyższej Szkoły Wojskowej). Powierzchnia niezabudowanych działek pozwala na dalszy rozwój bez potrzeby zakupu ziemi na rzecz uczelni.

Władze rektorskie Edytuj

Kadencja 2020-

Kadencja 2016–2020

Wykładowcy Edytuj

Z tym tematem związana jest kategoria: Wykładowcy Akademii Sztuki Wojennej.

Przypisy Edytuj

 1. a b Statut Akademii Sztuki Wojennej. s. 5. [dostęp 2017-06-27].
 2. Dz.U. z 2016 r. poz. 906.
 3. Nowy rektor-komendant ASzWoj, polska-zbrojna.pl [dostęp 2020-08-04].
 4. a b Gen. bryg. dr Robert Kosowski nowym rektorem-komendantem ASzWoj, Wojsko-Polskie.pl [dostęp 2020-08-04] (pol.).
 5. Aktualnosci, www.akademia.mil.pl [dostęp 2018-10-11] (pol.).
 6. Dz.U. z 2017 r. poz. 480.
 7. a b Akademia Sztuki Wojennej, www.akademia.mil.pl [dostęp 2018-10-11] (pol.).
 8. Struktura – Akademia Sztuki Wojennej, www.akademia.mil.pl [dostęp 2023-01-03] (pol.).
 9. Struktura – Akademia Sztuki Wojennej, www.akademia.mil.pl [dostęp 2023-01-03] (pol.).
 10. Struktura – Akademia Sztuki Wojennej, www.akademia.mil.pl [dostęp 2023-01-03] (pol.).
 11. Struktura – Akademia Sztuki Wojennej, www.akademia.mil.pl [dostęp 2023-01-03] (pol.).
 12. Struktura – Akademia Sztuki Wojennej, www.akademia.mil.pl [dostęp 2023-01-03] (pol.).
 13. a b Struktura – Akademia Sztuki Wojennej, www.akademia.mil.pl [dostęp 2023-01-03] (pol.).
 14. Struktura – Akademia Sztuki Wojennej, www.akademia.mil.pl [dostęp 2023-01-03] (pol.).
 15. Struktura – Akademia Sztuki Wojennej, www.akademia.mil.pl [dostęp 2023-01-03] (pol.).
 16. Struktura – Akademia Sztuki Wojennej, www.akademia.mil.pl [dostęp 2023-01-03] (pol.).
 17. Struktura – Akademia Sztuki Wojennej, www.akademia.mil.pl [dostęp 2023-01-03] (pol.).
 18. Biblioteka Główna ASzWoj, www.akademia.mil.pl [dostęp 2018-10-11] (pol.).
 19. Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych, www.akademia.mil.pl [dostęp 2018-10-11] (pol.).
 20. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu ASzWoj, www.akademia.mil.pl [dostęp 2018-10-11] (pol.).
 21. Studium Języków Obcych ASzWoj, www.akademia.mil.pl [dostęp 2018-10-11] (pol.).
 22. Klub ASzWoj, www.akademia.mil.pl [dostęp 2018-10-11] (pol.).
 23. REMBERTÓW – KOLEBKA ORŁA BIAŁEGO, www.lepszyrembertow.pl [dostęp 2018-10-11] (pol.).

Linki zewnętrzne Edytuj