Akademia WSB

polska uczelnia niepubliczna z siedzibą główną w Dąbrowie Górniczej

Akademia WSB – WSB University (do 15 kwietnia 2018 r. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej[2]) – akademicka uczelnia wyższa powstała w 1995 roku[3], specjalizuje się w naukach ekonomicznych, społecznych, humanistycznych, technicznych i naukach o zdrowiu.

Akademia WSB
WSB University
Ilustracja
Budynek Akademii WSB przy ul. Cieplaka w Dąbrowie Górniczej
Dewiza

Kształcimy liderów!

Data założenia

1995

Typ

akademicka

Państwo

 Polska

Województwo

 śląskie

Adres

ul. Zygmunta Cieplaka 1c
41-300 Dąbrowa Górnicza

Liczba studentów

10 933[1] (2022)

Rektor

dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB

Położenie na mapie Dąbrowy Górniczej
Mapa konturowa Dąbrowy Górniczej, na dole po lewej znajduje się punkt z opisem „Akademia WSB”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, na dole znajduje się punkt z opisem „Akademia WSB”
Położenie na mapie województwa śląskiego
Mapa konturowa województwa śląskiego, blisko centrum na prawo znajduje się punkt z opisem „Akademia WSB”
Ziemia50°19′43″N 19°11′26″E/50,328611 19,190556
Strona internetowa

Charakterystyka

edytuj

Uczelnia prowadzi kształcenie w 7 lokalizacjach (w siedzibie w Dąbrowie Górniczej oraz w Wydziałach Zamiejscowych w Cieszynie, Żywcu, Olkuszu, Krakowie, Gliwicach i Tychach) na 26 kierunkach studiów[4] I stopnia i II stopnia, jednolitych studiach magisterskich, prowadzi studia dualne, realizuje studia Executive MBA oraz Master of Business Administration MBA (partner kierunku: EY Academy of Business), studia podyplomowe (oferta ponad 100 kierunków studiów podyplomowych)[5][6], prowadzi szkołę doktorską oraz seminaria doktorskie[7].

Akademia WSB posiada 7 uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego oraz 7 uprawnień do nadawania stopnia doktora w dyscyplinach naukowych[8]: nauki o zarządzaniu i jakości, pedagogika[9], nauki o bezpieczeństwie, inżynieria lądowa, geodezja i transport, nauki o rodzinie, stosunki międzynarodowe i inżynieria bezpieczeństwa[10][11].

Jedna z 30 polskich jednostek naukowych finansowanych ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”[12].

W Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2023 – Akademia WSB zajęła 3. miejsce w Polsce w Rankingu Uczelni Niepublicznych 2023[13][14].

W Rankingu Uczelni Akademickich Perspektywy 2023 – Akademia WSB znalazła się na 29. miejscu w Polsce wśród wszystkich Uczelni publicznych i niepublicznych posiadających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora[13][14]

W kryterium Umiędzynarodowienie[14], Akademia WSB zajęła 1. miejsce wśród wszystkich uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce. W tym kryterium oceniane są m.in. projekty partnerstw strategicznych, w które zaangażowana jest uczelnia, nauczyciele akademiccy z zagranicy, wymiana studencka, wymiana kadry akademickiej, wielokulturowość środowiska studenckiego, studiujący w językach obcych oraz studenci cudzoziemcy.

W 2023 r. Akademia WSB znalazła się w top 10 polskich uczelni rankingu Times Higher Education Impact Ranking 2023, który ocenia wpływ uczelni w zakresie zrównoważonego rozwoju. W tym roku wyróżniono blisko 1800 uczelni na całym świecie, w tym tylko 23 polskie. Akademia WSB uplasowała się na miejscach 600-800. W celu 10, dotyczącym przeciwdziałania nierównościom społecznym Akademia WSB zajęła pierwsze miejsce w Polsce i znalazła się w światowej czołówce, plasując się w przedziale 100-200 na świecie. W kategorii celu 5, związanego z równością płci, Akademia WSB zajęła czwarte miejsce w Polsce (200-300 na świecie)[15].

W Rankingu Programów MBA Perspektywy 2024 Akademia WSB znalazła się w „Złotej Piętnastce” zestawienia. Studia Executive MBA uplasowane zostały na 4. miejscu, studia Master of Business Administration (partner EY) na 6. Miejscu, a studia MBA w Ochronie Zdrowia na 12. Miejscu.[1] Ranking MBA Fundacji Edukacyjnej Perspektywy uznawany jest za jeden z najbardziej prestiżowych i obiektywnych rankingów programów MBA w Polsce. Ranking opiera się na pięciu rygorystycznie ocenianych kryteriach (Słuchacze programu, Kadra dydaktyczna programu, Merytoryczne cechy programu, Wsparcie kariery absolwentów oraz Ranga i prestiż programu), zawierających łącznie 28 wskaźników. W zestawieniu ogólnym oraz w każdej z kategorii znalazły się wszystkie oferowane przez Akademię WSB programy MBA.

Akademia WSB posiada międzynarodowe akredytacje oraz członkostwa[16]:

 • CEEMAN IQA – w obszarze edukacji menedżerskiej przyznaną przez International Association for Management Development in Dynamic Societies CEEMAN[17],
 • dwie akredytacje EUR-ACE label[18][19] dla studiów I stopnia na kierunku Informatyka oraz dla studiów I i II stopnia na kierunku Transport, przyznaną przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych(inne języki) (KAUT)[20],
 • akredytację ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), która uprawnia absolwentów kierunku Zarządzanie finansami i rachunkowość do zwolnień z wybranych egzaminów w przypadku ubiegania się o indywidualną certyfikację w zakresie kompetencji z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania potwierdzanych przez ACCA,
 • akredytację IPMA (International Project Management Associacion) dla 11 programów kształcenia we wszystkich wydziałach, uprawniającą do przygotowania studentów do międzynarodowych egzaminów w zakresie zarządzania projektami – IPMA-Student,
 • Certyfikat Responsible Management Education Partner wydany przez GPM Global – w uznaniu ciągłego zaangażowania w rozwój doskonałości akademickiej we wspieraniu liderów, którzy są zaangażowani w tworzenie wartości społecznej, ekonomicznej i środowiskowej poprzez praktykę zrównoważonego zarządzania projektami,
 • Excellence in Research (LOGO HR) przyznawane jest przez Komisję Europejską[16] jednostkom naukowym, które wdrażają w swojej działalności Strategię na rzecz zwiększania atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery pracowników naukowych (The Human Resources Strategy for Researchers – HRS4R) oraz przestrzegają zasad i wytycznych zawartych w Europejskiej Karcie Naukowca[21],
 • członkostwo w The European University Association (EUA)[22],
 • członkostwo w międzynarodowym stowarzyszeniu European Foundation for Management Development (EFMD)(inne języki)[23], które promuje i wzmacnia doskonałość w rozwoju zarządzania[24].

Władze uczelni

edytuj

Stan na kwiecień 2024[25]:

 • Rektor – dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB
 • Prezydent – prof. dr hab. Łukasz Sułkowski
 • Prorektor ds. Nauki i Kształcenia, Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych – dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB
 • Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem – dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB
 • Prorektor ds. Rozwoju, Dyrektor Centrum Jakości i Innowacji – dr Sabina Ratajczak
 • Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą – dr Rafał Rębilas
 • Dziekan Collegium Medicum - Wydziału Medycznego – dr Bernadeta Kuraszewska
 • Prodziekan Wydziału Nauk Stosowanych – dr Patrycja Mickiewicz
 • Prodziekan Wydziału Nauk Stosowanych – dr Edyta Antoniak-Kiedos
 • Prodziekan Wydziału Nauk Stosowanych – dr Aleksandra Klimek-Lakomy
 • Prodziekan Wydziału Nauk Stosowanych - Karolina Prażmowska-Marcinowska
 • Prodziekan ds. Rozwoju - Bożena Garbocz
 • Prodziekan ds. Rozwoju - Dominik Penar
 • Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia - Paweł Urgacz
 • Prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą - Iwona Błaut
 • Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Żywcu – dr Bogusław Wyleciał
 • Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie – dr Edyta Nowak-Żółty
 • Prodziekan Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie – dr Adam Żabka
 • Prodziekan Wydziału Zamiejscowego w Krakowie – mgr Anna Kosiorowska
 • Prodziekan Wydziału Zamiejscowego w Krakowie – mgr Michał Koziołek
 • Prodziekan Wydziału Zamiejscowego w Krakowie – mgr Edyta Zbyrowska

Kierunki studiów

edytuj

Według stanu na lipiec 2023 uczelnia prowadziła kształcenie na 25 kierunkach studiów I stopnia i II stopnia, jednolitych studiach magisterskich[26], prowadzi studia dualne, realizuje studia Executive MBA oraz Master of Business Administration MBA (partner kierunku: EY Academy of Business)[27], studia podyplomowe, prowadzi szkołę doktorską oraz seminaria doktorskie w 6 lokalizacjach (w siedzibie w Dąbrowie Górniczej oraz w Wydziałach Zamiejscowych w Gliwicach, Tychach, Cieszynie, Żywcu, Olkuszu i Krakowie)[28].

 
Hol główny budynku Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej

Studia pierwszego stopnia – licencjackie i inżynierskie na kierunkach[29][5]:

Studia jednolite magisterskie na kierunkach[5]:

Studia drugiego stopnia – magisterskie uzupełniające na kierunkach[30][5]:

Studia w języku angielskim na kierunkach:

Studia w języku rosyjskim na kierunkach:

Studia w języku ukraińskim na kierunkach:

Szkoła doktorska i seminaria doktorskie w dyscyplinach:

Nagrody i wyróżnienia

edytuj
 • 2023.06.01 - Akademia WSB w top 10 polskich uczelni prestiżowego rankingu Times Higher Education Impact Ranking 2023[31]
 • 2023.05.26 - dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB – Rektor Akademii WSB uhonorowana tytułem i statuetką "Spolegliwy Przyjaciel Rzemiosła" nadanym przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości[32]
 • 2023.04.21 – dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB – Rektor Akademii WSB wyróżniona nagrodą Orły 2023 Tygodnika WPROST, w kategorii “Nauka”[33]
 • 2022.11.22 – Akademia WSB wyróżniona przez Times Higher Education (THE) Worls University Rankings[34]
 • 2022.11.20 – Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji dla Akademia WSB[35]
 • 2022.09.16 - Akademia WSB sygnatariuszem dokumentu Magna Charta Universitatum[36]
 • 2022.06.07 – Biblioteka Akademicka im. prof. J. Altkorna AWSB decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego włączona do Ogólnokrajowej Sieci Bibliotecznej[37]
 • 2022.04.26 – dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB – Rektor Akademii WSB z tytułem „Promotor Polski” przyznawanym przez Zarząd Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska[38]
 • 2022.01.21 – Złoty Laur im. Adama Piwowara dla dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB – Rektor Akademii WSB[39]
 • 2021.06.23 – Akademia WSB wyróżniona HR Excellence in Research[40]

Działalność studencka

edytuj
 

Koła naukowe

edytuj
 1. Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
 2. Koło Naukowe Profesjonalnego Zarządzania
 3. Koło Naukowe Komunikacji Społecznej
 4. Koło Naukowe Grupa PoPrzezMedia
 5. Koło Naukowe „Pedagogica”
 6. Naukowe Koło „Obieżyświat”
 7. Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych
 8. Informatyczne Koło Naukowe
 9. Studenckie Koło Naukowe ITLogis
 10. Interdyscyplinarne Koło Naukowe Zarządzania Wiedzą i Informacją
 11. Koło Naukowe „Operatio”
 12. Koło Naukowe Fizjoterapii
 13. Międzynarodowe Koło Naukowe Transportu Szynowego „Interrail”
 14. Koło Naukowe „Climat Changes”
 15. Koło Naukowe „Ingeniatus”
 16. Koło Naukowe „Energia”
 17. Studenckie Koło Naukowe Biologii molekularnej
 18. Studenckie Koło Naukowe Anatomii

Samorząd[41]

edytuj

W Uczelni funkcjonuje Samorząd Studencki reprezentujący społeczność studencką.

 • Przewodnicząca Samorządu Studenckiego – Justyna Haberka,
 • I Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studenckiego – Wiktoria Kolano,
 • II Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studenckiego – Konstancja Przymus.

Akademicki Związek Sportowy[42]

edytuj

Akademicki Związek Sportowy działający przy Uczelni stwarza możliwość realizacji pasji sportowych w 27 dostępnych sekcjach sportowych, zarówno w grach zespołowych, jak również sportach indywidualnych. Oprócz sportu AZS WSB zajmuje się również krzewieniem turystyki i rekreacji ruchowej w środowisku studenckim oraz wśród uczniów szkół średnich Dąbrowy Górniczej, organizując wyjazdy narciarskie, piesze wycieczki górskie, turnieje gier zespołowych oraz imprezy kulturalne. Do dyspozycji studentów pozostaje w pełni wyposażony klub fitness wraz z siłownią.

Historia

edytuj
 
Założyciel Uczelni – Zbigniew Pikiewicz, Dyrektor PPU Viton Sp. z o.o. w latach 1995–2014

Wydarzenia[43][44]:

 • Lipiec 1995: Minister Edukacji Narodowej wydał pozwolenie na utworzenie uczelni niepaństwowej pod nazwą Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej i przyznał uprawnienie do prowadzenia studiów zawodowych na kierunku zarządzanie i marketing[45].
 • 2001: WSB uzyskała uprawnienie do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku zarządzanie i marketing.
 • 2002-2017: Został powołany Wydział Zarządzania i Informatyki Gospodarczej przekształcony następnie na Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych, a następnie w Wydział Nauk Stosowanych, który uzyskał kolejne uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunkach: socjologia, informatyka (2002), ekonomia (2003), stosunki międzynarodowe (2004), pedagogika (2005), informatyka (studia magisterskie, 2006), logistyka, administracja (2009), filologia oraz studia magisterskie na kierunku pedagogika (2011), fizjoterapia, bezpieczeństwo narodowe (2012), studiów magisterskich na kierunku bezpieczeństwo narodowe (2014), studia inżynierskie i magisterskie na kierunku transport (2015), ratownictwo medyczne; finanse, rachunkowość i podatki oraz jednolite studia magisterskie na kierunku fizjoterapia (2017),
 • 2006: Uczelnia – decyzją KBN, jako jedna z trzech uczelni niepublicznych – uzyskuje kategorię naukową II.
 • 2008: Powstał Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Cieszynie, przekształcony następnie w Wydział Zamiejscowy, który uzyskał kolejne uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunkach: zarządzanie (2008), studiów inżynierskich na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji (2009), studiów magisterskich na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji (2012), informatyka (2012), bezpieczeństwo narodowe (2016), studia menedżerskie (2017).
 • 2010: Powstał Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Olkuszu przekształcony następnie w Wydział Zamiejscowy mający uprawnienie do prowadzenia studiów licencjackich na kierunku zarządzanie.
 • 2010: Powstał Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Żywcu przekształcony następnie w Wydział Zamiejscowy, uzyskujący uprawnienie do prowadzenia studiów na kierunkach zarządzanie (2010) oraz pedagogika (2013).
 • 2012: Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów przyznała Wydziałowi Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych uprawnienie do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu[45].
 • 2014: Uczelnia uruchomiła Seminarium Doktorskie z zakresu nauk o zarządzaniu.
 • 2014: Powstał Wydział Zamiejscowy w Krakowie, który uzyskał uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunkach inżynieria zarządzania oraz bezpieczeństwo narodowe.
 • 2016: Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przyznała Wydziałowi Nauk Społecznych uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.
 • 2017: Uczelnia uruchomiła studia doktoranckie w dyscyplinie nauk o zarządzaniu[46].
 • 2017: Wydział Nauk Stosowanych otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika oraz uruchamiała seminarium doktorskie w tej dyscyplinie[46].
 • 2018: Uczelnia otrzymała status akademii i zmieniała nazwę na Akademia WSB[46].
 • 2018: Uczelnia nadała pierwszy tytuł doktora honoris causa, który otrzymał prof. Wiesław Banyś[47].
 • 2018: Uczelnia znalazła się w gronie 30 polskich jednostek naukowych finansowanych ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”[12][48].
 • 2019: uruchomienie kształcenia doktorantów w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. Doktorat wdrożeniowy[potrzebny przypis].
 • 2020: uzyskanie międzynarodowej akredytacji CEEMAN IQA – w obszarze edukacji menedżerskiej przyznanej przez International Association for Management Development in Dynamic Societies CEEMAN[17].
 • 2020: uzyskanie międzynarodowej akredytacji EUR-ACE label[18][19] dla studiów I stopnia na kierunku informatyka przyznanej przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych (KAUT)[20].
 • 2020: Uczelnia nadała tytuł doktora honoris causa, który otrzymał prof. Michał Kleiber[49].
 • 2021: Uczelnia zajmuje 3 miejsce wśród wszystkich uczelni niepublicznych w Polsce w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2021[50].
 • 2021: Uczelnia staje się członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów[51] – organizacji reprezentującej ponad 800 uniwersytetów i konferencji rektorów w 48 krajach europejskich, działającej na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego w Europie.
 • 2021: Uczelnia staje się członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia European Foundation for Management Development (EFMD)(inne języki)[23], które promuje i wzmacnia doskonałość w rozwoju zarządzania. Jest globalną organizacją zrzeszającą ponad 966 instytucji akademickich, biznesowych w 90 krajach.
 • 2021: Komisja Europejska przyznała Akademii WSB Excellence in Research (LOGO HR)[16].
 • 2022: Uczelnia nadała tytuł doktora honoris causa, który otrzymał prof. Krzysztof Jajuga[52].
 • 2022: Uczelnia otrzymała kategorię naukową A+ w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, kategorię naukową A w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, kategorię naukową A w dyscyplinie pedagogika, kategorię naukową B+ w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport.
 • 2023: Uczelnia nadała tytuł doktora honoris causa, który otrzymała prof. Agnieszka Gromkowska-Melosik[53]

Najważniejsze inicjatywy WSB

edytuj
 
Tydzień Bezpłatnych Szkoleń, edycja 2024 — wykład Jacka Walkiewicza Pełna MOC w trakcie zmian
 • Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych Akademii WSB[60][61]
 • Ogólnopolski Turniej Klas o profilu Mundurowym – od 2012
 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Logistycznej – od 2010[62]
 • Otwarta Akademia Nauki[63]
 • Festiwal Nauki w Dąbrowie Górniczej – jeden tydzień w marcu, raz w roku od 2003[64]
 • Dąbrowski Uniwersytet Dziecięcy[65]
 • Uniwersytet Młodzieżowy
 • Cieszyński Uniwersytet Dzieci
 • Uniwersytet Dziecięcy w Żywcu
 • Uniwersytet Juniora w Olkuszu
 • Europejska Szkoła Języków Obcych
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku[65]
 • Szkoła Liderów
 • Edukator Roku
 • Centra egzaminacyjne
 • Festiwal Kreatywności
 • Akademia Umiejętności
 • Interaktywne Dni Otwarte
 • Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
 • Poznaj swojego posła!
 • Akcja „Masz Głos, Masz Wybór”
 • „Mama i Tata idą na studia”.

Akademia WSB podejmuje współpracę międzynarodową. Bierze udział w programie wymiany studentów Erasmus. 35 europejskich uczelni ma podpisane z Akademią WSB umowy partnerskie[66].

Współpraca

edytuj

Akademia WSB jest stowarzyszona w: CEEMAN, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich, Konsorcjum PROGRESS 3, Polskim Związku Pracodawców Prywatnych Edukacji zrzeszonego w Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, Stowarzyszeniu Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego, Stowarzyszeniu Biznes-Nauka-Samorząd „Pro Silesia”.

Akademia WSB jest członkiem: Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach; Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa; Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji przy Marszałku Województwa Śląskiego; Dąbrowskiej Rady Biznesu działającej przy Prezydencie Miasta Dąbrowa Górnicza.

Uczelnia podpisała ok. 700 umów z partnerami krajowymi: przedsiębiorstwami, instytucjami administracji publicznej, instytucjami otoczenia biznesu, uczelniami oraz ok. 280 umów z partnerami zagranicznymi. Dotyczą one współpracy w zakresie wspólnych programów i projektów, badań, wymiany doświadczeń i publikacji oraz wymiany wykładowców i studentów[67].

Przypisy

edytuj
 1. Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2022/2023 (wyniki wstępne) [online], Główny Urząd Statystyczny [dostęp 2023-09-28].
 2. O uczelni, Akademia WSB [dostęp 2018-05-07] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-07].
 3. Uczelnia – Historia – Wyższa Szkoła Biznesu. wsb.edu.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-01-01)].
 4. Studia I stopnia – Akademia WSB [online], wsb.edu.pl [dostęp 2023-01-11] (pol.).
 5. a b c d Akademia WSB – Baza Usług Rozwojowych – PARP [online], uslugirozwojowe.parp.gov.pl [dostęp 2022-01-05].
 6. Studia MBA i podyplomowe – Akademia WSB [online], wsb.edu.pl [dostęp 2023-01-11] (pol.).
 7. Szkoła doktorska i Seminaria doktorskie – Akademia WSB [online], wsb.edu.pl [dostęp 2023-01-11] (pol.).
 8. Akademia WSB cyfryzuje usługi razem z PCG Academia i WEBCON [online], PCG Academia [dostęp 2023-01-11] (pol.).
 9. Doktorat – Studia | Akademia WSB – studia wyższe, studia podyplomowe WSB [online], rekrutacja.wsb.edu.pl [dostęp 2018-07-03] (pol.).
 10. Uprawnienia – Akademia WSB – e-bip.org.pl [online], www.e-bip.org.pl [dostęp 2023-01-11].
 11. https://www.rdn.gov.pl/uprawnienia-do-nadawania-stopni.przyznanie-uprawnienia.html.
 12. a b Lista uczelni, które uzyskały finansowanie w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl [online], Ministerstwo Edukacji i Nauki [dostęp 2023-01-18] (pol.).
 13. a b Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2022 [online], 2023.ranking.perspektywy.pl [dostęp 2023-07-05] (pol.).
 14. a b c Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2023 [online], ranking.perspektywy.pl [dostęp 2023-07-05] (pol.).
 15. Akademia WSB w top 10 polskich uczelni prestiżowego rankingu Times Higher Education Impact Ranking 2023 – Akademia WSB [online], wsb.edu.pl [dostęp 2023-07-05] (pol.).
 16. a b c Forum Akademickie – portal środowiska akademickiego i naukowego Akademia WSB 25+2 – Forum Akademickie – portal środowiska akademickiego i naukowego [online] [dostęp 2023-01-11] (pol.).
 17. a b CEEMAN IQA Accredited Institutions [online], www.ceeman.org [dostęp 2021-04-14].
 18. a b Baza Usług Rozwojowych – Dostawca usług – Akademia WSB [online].
 19. a b WSB University | European Engineering Education Database [online], eurace.enaee.eu [dostęp 2022-11-29].
 20. a b Aktualne akredytacje [online], www.kaut.agh.edu.pl [dostęp 2021-04-14].
 21. Już 36 polskich instytucji naukowych z logo HR Excellence in Research [online], Nauka w Polsce [dostęp 2023-01-11] (pol.).
 22. Forum Akademickie Dwie kolejne polskie uczelnie w EUA – Forum Akademickie [online] [dostęp 2023-01-11] (pol.).
 23. a b List of EFMD members – EFMD Global [online], 31 sierpnia 2019 [dostęp 2023-01-11] (ang.).
 24. Jonathan T. Scott, Zrównoważony rozwój w biznesie. Na drodze do osiągnięcia długoterminowej rentowności i konkurencyjności. Przewodnik praktyka., wyd. 2, 5 maja 2010 [dostęp 2023-01-11].
 25. Uczelnia – Kadra i struktura – Akademia WSB [online], wsb.edu.pl [dostęp 2021-04-14] [zarchiwizowane z adresu 2021-04-14].
 26. Wyborcza.pl [online], katowice.wyborcza.pl [dostęp 2022-01-05].
 27. Redakcja, Akademia WSB: studia MBA dla przedsiębiorczych. Teraz w systemie online [online], Dąbrowa Górnicza Nasze Miasto, 7 lipca 2020 [dostęp 2022-01-05] (pol.).
 28. Studia I stopnia – Akademia WSB [online], wsb.edu.pl [dostęp 2021-04-21] (pol.).
 29. Studia I stopnia – Akademia WSB [online], wsb.edu.pl [dostęp 2022-01-05] (pol.).
 30. Wyszukiwarka – Akademia WSB [online], wsb.edu.pl [dostęp 2022-01-05] (pol.).
 31. Akademia WSB w top 10 polskich uczelni prestiżowego rankingu Times Higher Education Impact Ranking 2023 - Akademia WSB [online], wsb.edu.pl [dostęp 2023-10-04] (pol.).
 32. Wyróżnienie Izby Rzemieślniczej dla Rektor Akademii WSB - Akademia WSB [online], wsb.edu.pl [dostęp 2023-10-04] (pol.).
 33. Orzeł WPROST 2023 dla Pani Rektor Akademii WSB – Akademia WSB [online], wsb.edu.pl [dostęp 2023-07-05] (pol.).
 34. Akademia WSB wyróżniona przez Times Higher Education (THE) World University Rankings podczas konferencji LUMEN 2022 - Akademia WSB [online], wsb.edu.pl [dostęp 2023-10-04] (pol.).
 35. Akademia WSB z Platynowym Laurem Umiejętności i Kompetencji! [online], dziennikmetropolii.pl [dostęp 2023-01-23] (ang.).
 36. Akademia WSB sygnatariuszem dokumentu Magna Charta Universitatum - Akademia WSB [online], wsb.edu.pl [dostęp 2023-10-04] (pol.).
 37. Biblioteka Akademicka im. Prof. Jerzego Altkorna Akademii WSB włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej [online], Biblioteka Narodowa [dostęp 2023-01-23] (pol.).
 38. Wywiad z prof. Zdzisławą Dacko-Pikiewicz, rektorem Akademii WSB [online], terazpolska.pl [dostęp 2023-01-23] (pol.).
 39. „Złoty Laur” dla rektor Akademii WSB [online], Dąbrowa Górnicza [dostęp 2023-01-23].
 40. Aleksandra Jańczak, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej wyróżniona HR Excellence in Research [online], polishscience.pl, 2 lipca 2021 [dostęp 2023-01-23] (pol.).
 41. Samorząd studencki – Akademia WSB [online], wsb.edu.pl [dostęp 2023-01-11] (pol.).
 42. Aktualności – Akademia WSB [online], wsb.edu.pl [dostęp 2023-01-11] (pol.).
 43. Uczelnia – Historia – Wyższa Szkoła Biznesu [online], wsb.edu.pl [dostęp 2018-06-26] [zarchiwizowane z adresu 2018-06-25] (pol.).
 44. 27 lat Akademii WSB – Akademia WSB [online], wsb.edu.pl [dostęp 2023-01-11] (pol.).
 45. a b Forum Akademickie – portal środowiska akademickiego i naukowego Akademia WSB 25+2 – Forum Akademickie – portal środowiska akademickiego i naukowego [online] [dostęp 2022-11-27] (pol.).
 46. a b c Redakcja, Wyższa Szkoła Biznesu stała się Akademią WSB [online], Dąbrowa Górnicza Nasze Miasto, 19 kwietnia 2018 [dostęp 2022-05-26] (pol.).
 47. Prof. Wiesław Banyś doktorem honoris causa Akademii WSB [online], Nauka w Polsce [dostęp 2023-01-26] (pol.).
 48. Nowoczesny model kształcenia Akademii WSB sprawia, że są bezkonkurencyjni ! – Panorama gospodarcza [online] [dostęp 2023-01-26] (pol.).
 49. Doktorat honoris causa dla Profesora Michała Kleibera – Portal edukacyjny Perspektywy [online], perspektywy.pl [dostęp 2023-01-26] (pol.).
 50. Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2021 [online], ranking.perspektywy.pl [dostęp 2023-01-26] (pol.).
 51. Forum Akademickie Dwie kolejne polskie uczelnie w EUA – Forum Akademickie [online] [dostęp 2023-01-26] (pol.).
 52. Prof. Krzysztof Jajuga doktorem honoris causa Akademii WSB [online], Nauka w Polsce [dostęp 2023-01-26] (pol.).
 53. Doktorat Honoris Causa Akademii WSB dla prof. dr hab. Agnieszki Gromkowskiej-Melosik - Akademia WSB [online], wsb.edu.pl [dostęp 2023-10-24] (pol.).
 54. Uczelnia – Aktualności – Wyższa Szkoła Biznesu [online], wsb.edu.pl [dostęp 2018-06-26] [zarchiwizowane z adresu 2018-06-26] (pol.).
 55. Prof. Wiesław Banyś doktorem honoris causa Akademii WSB [online], dzieje.pl [dostęp 2023-01-16] (pol.).
 56. Prof. Michał Kleiber doktorem honoris causa Akademii WSB [online], Nauka w Polsce [dostęp 2023-01-16] (pol.).
 57. Prof. Krzysztof Jajuga doktorem honoris causa Akademii WSB [online], dzieje.pl [dostęp 2023-01-16] (pol.).
 58. Forum Akademickie Prof. Agnieszka Gromkowska-Melosik uhonorowana d.h.c. Akademii WSB – Forum Akademickie [online] [dostęp 2023-07-05] (pol.).
 59. Tytuł Doktora Honoris Causa Akademii WSB dla Pana Jacka Cygana - Akademia WSB [online], wsb.edu.pl [dostęp 2024-03-23] (pol.).
 60. Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych – Akademia WSB [online], wsb.edu.pl [dostęp 2023-01-11] (pol.).
 61. Piotr Sobierajski, Dąbrowa Górnicza: pokazy służb mundurowych, warsztaty i neutralizacja materiałów wybuchowych. To Dzień Bezpieczeństwa w Akademii WSB [online], Dziennik Zachodni, 17 stycznia 2023 [dostęp 2023-01-17] (pol.).
 62. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Logistycznej w Dąbrowie | Zespół Szkół w Cieszynie [online], www.szkoly.cieszyn.zdz.pl [dostęp 2022-01-05].
 63. Otwarta Akademia Nauki – Akademia WSB [online], wsb.edu.pl [dostęp 2023-01-11] (pol.).
 64. Redakcja, XIII Festiwal Nauki WSB: atrakcje, spotkania, prezentacje [PROGRAM, FOTO] [online], Dąbrowa Górnicza Nasze Miasto, 16 marca 2017 [dostęp 2022-01-05] (pol.).
 65. a b Redakcja, Akademia WSB także w Będzinie. Studia zacznie ponad 1000 studentów FOTO [online], Będzin Nasze Miasto, 4 października 2019 [dostęp 2022-01-05] (pol.).
 66. Współpraca międzynarodowa – Partnerzy – Wyższa Szkoła Biznesu [online], www.wsb.edu.pl [dostęp 2018-07-06] [zarchiwizowane z adresu 2018-07-06] (pol.).
 67. Uczelnia – Partnerzy – Wyższa Szkoła Biznesu [online], wsb.edu.pl [dostęp 2018-07-06] [zarchiwizowane z adresu 2018-07-06] (pol.).

Linki zewnętrzne

edytuj