Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

państwowa zawodowa uczelnia wyższa w Gorzowie Wielkopolskim

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskimpubliczna uczelnia zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim.

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Ilustracja
Siedziba Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Data założenia

21 lipca 1998

Patron

Jakub z Paradyża

Państwo

 Polska

Adres

ul. Teatralna 25
66-400 Gorzów Wielkopolski

Liczba studentów

ok. 5000

Rektor

prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Członkostwo

Socrates-Erasmus

Położenie na mapie Gorzowa Wielkopolskiego
Mapa konturowa Gorzowa Wielkopolskiego, blisko centrum na prawo znajduje się punkt z opisem „Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, po lewej nieco u góry znajduje się punkt z opisem „Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim”
Położenie na mapie województwa lubuskiego
Mapa konturowa województwa lubuskiego, u góry nieco na lewo znajduje się punkt z opisem „Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim”
Ziemia52°43′55,09″N 15°15′06,30″E/52,731970 15,251750
Strona internetowa
Budynek Akademii przy ul. Teatralnej 25 (Rektorat)
Budynek Wydziału Humanistycznego przy ul. Teatralnej 25
Budynek auli przy ul. Chopina 52
Biblioteka Główna przy ul. Chopina 52

HistoriaEdytuj

Została utworzona na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów dnia 21 lipca 1998 przy pomocy Fundacji Na Rzecz Gorzowskiej Szkoły Wyższej powstałej w 1994 r. Prezesem Fundacji był Kazimierz Marcinkiewicz, współzałożyciel i aktywny działacz uczelni, od 1998 Przewodniczący Konwentu. Po pierwszym roku istnienia społeczność akademicka uczelni wynosiła 1900 studentów i 200 słuchaczy kolegiów. Studenci mogli wybrać spośród sześciu specjalności: zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, administracja publiczna, edukacja wczesnoszkolna, edukacja opiekuńczo-wychowawcza, język polski i język niemiecki.

W strukturach Akademii działa Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych pod patronatem Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Przy uczelni istnieje także klub AZS AJP Gorzów Wielkopolski.

W 2006 r. uczelnia przejęła od Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim zlokalizowany w miejscowości Rogi pałac dawnego Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Kadr Administracji Publicznej, tworząc w nim Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny PWSZ.

W 2007 PWSZ przejęła od wygaszanego Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych kształcenie nauczycieli języka angielskiego, uruchamiając studia licencjackie w zakresie filologii angielskiej.

W 2009 nastąpiło połączenie uczelni z niepubliczną Wyższą Informatyczną Szkołą Zawodową. Zaowocowało to utworzeniem Instytutu Technicznego, prowadzącego kierunek Informatyka oraz Mechanika i Budowa maszyn. Od tegoż roku szkoła prowadzi także studia drugiego stopnia w zakresie filologii polskiej, a rozwój pozostałych kierunków licencjackich i inżynierskich rokuje następne uprawnienia dydaktyczne w tym zakresie.

29 sierpnia 2013 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał uczelni nową nazwę, tj. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Władze uczelni przy wsparciu władz województwa podjęły działania mające na celu połączenie z Zamiejscowym Wydziałem Kultury Fizycznej poznańskiej AWF, w celu utworzenia Akademii Gorzowskiej[1].

W 2016 wszczęto procedurę powołania Akademii w Gorzowie, pomimo niespełniania wymogów formalnych dla przekształcenia w akademię[2]. Zgodnie z projektem ustawy przekształcenie nastąpiło z dniem 1 września 2016 r.[3]

W 2019 r. Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. otrzymała (po raz pierwszy w historii jej istnienia) prawo do nadawania stopnia doktora, spełniając tym samym (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku[4]) wymogi formalne dot. funkcjonowania uczelni akademickiej.

Władze uczelni w kadencji 2016–2020Edytuj

 • Rektor – prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska
 • Prorektor ds. organizacji i rozwoju – dr Arkadiusz Wołoszyn (do 2017)
 • Prorektor ds. Nauki – prof. nadzw. dr hab. Paweł Leszczyński
 • Prorektor ds. studenckich – dr Przemysław Słowiński
 • Kanclerz – mgr Roman Gawroniak, Kwestor – mgr Helena Rutkowska

Poczet rektorówEdytuj

Wydziały i kierunki kształceniaEdytuj

Aktualnie Akademia oferuje możliwość kształcenia na kilkunastu kierunkach studiów pierwszego (studia licencjackie i inżynierskie) i drugiego (magisterskie) stopnia prowadzonych w ramach pięciu wydziałów.

W ofercie studiów szkoła proponuje również kształcenie podyplomowe, trwające 2, 3 lub 4 semestry, na kierunkach:

 • Bibliotekoznawstwo z informacją naukową
 • Finanse publiczne
 • Język polski dla nauczycieli
 • Logopedia
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną dziecka
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Przedsiębiorczość dla nauczycieli
 • Zarządzanie logistyką
 • Postępowanie egzekucyjne i windykacja
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Język angielski dla nauczycieli przedszkoli
 • Ekonomia społeczna
 • Zarządzanie i ochrona informacji w administracji publicznej
 • Poradnictwo dietetyczne i prozdrowotne.

Uprawnienia do nadawania stopnia doktoraEdytuj

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. otrzymała prawo do nadawania stopnia doktora w dziedzinie:

 • językoznawstwo.

WspółpracaEdytuj

Korzystne położenie geograficzne uczelni, na pograniczu polsko-niemieckim, w sąsiedztwie Berlina, w centrum Euroregionu „Pro Europa Viadrina”, w dużej odległości od takich ośrodków akademickich jak Poznań, Szczecin i Wrocław, doskonale uzupełniło i uzupełnia ofertę kształcenia w Polsce Zachodniej na poziomie wyższym. Wymiernym efektem działalności uczelni jest nawiązana i prowadzona na szeroką skalę współpraca międzynarodowa z zagranicznymi uczelniami, m.in.:

 • University of Catania (Włochy)
 • University of Salerno (Włochy)
 • Universite Paul Verlaine w Metz (Francja)
 • L’université Henri Poincaré w Nancy I (Francja)
 • Uniwersytecki Instytutu Kształcenia Nauczycieli w Lotaryngii (Francja)
 • Podkarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku (Ukraina)
 • Uniwersytet Narodowy „Akademia Ostrogska” w Ostrogu (Ukraina)
 • Frederick Institute of Technology, Nicosia (Cypr)
 • Szkoła Wyższa im. Eötvös Józef w Baji (Węgry)
 • Marchijski Instytut Wspierania Technologii i Innowacji w Strausbergu (Niemcy)
 • Pädagogische Hochschule w Wiedniu (Austria)
 • Hochschule w Cottbus (Niemcy)
 • Hochschule w Eberswalde (Niemcy).

W ramach współpracy krajowej uczelnia prowadzi wymianę studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych, realizuje wspólne projekty badawcze, korzysta i udostępnia specjalistyczną bazę laboratoryjną oraz stwarza możliwość doktoryzowania i habilitacji pracowników uczelni na wydziałach uczelni partnerskich, np.:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie
 • Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Ponadto uczelnia współpracuje ze szkołami średnimi oraz innymi instytucjami w Gorzowie i regionie, co stwarza dodatkowe możliwości uatrakcyjniania i wzbogacania oferty dydaktycznej uczelni w zakresie prowadzonych kierunków studiów.

AbsolwenciEdytuj

WykładowcyEdytuj

PrzypisyEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj