Akcelerator LEP

LEP (z ang. Large Electron Positron Collider, Wielki Zderzacz Elektronowo-Pozytonowy) – akcelerator pracujący w CERN pod Genewą w latach 19892000. Znajdował się on w tunelu o obwodzie 27 km. Akcelerator po wybudowaniu w 1989 roku potrafił rozpędzić elektrony do energii 45 GeV, a pod koniec swojego działania do 104,6 GeV.

Posiadał detektory:

  • ALEPH (An Apparatus for LEP pHysics)
  • DELPHI (Detector for Electron, Photon and Hadron Identification)
  • L3 (Letter of intent. no. 3)
  • OPAL (OmniPurpose Apparatus for LEP)

W 2000 roku LEP został rozebrany, aby zwolnić tunel, w którym się znajdował, pod Wielki Zderzacz Hadronów (LHC).