Akcent (czasopismo)

czasopismo literacko-artystyczne

„Akcent”czasopismo literacko-artystyczne, wydawane od 1980 w Lublinie.

„Akcent”
Częstotliwość

kwartalnik

Państwo

 Polska

Wydawca

Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent”

Pierwszy numer

1980

Redaktor naczelny

Bogusław Wróblewski

Stali współpracownicy

Monika Adamczyk-Garbowska
Waldemar Michalski
Lechosław Lameński
Bohdan Zadura

ISSN

0208-6220

Początkowo „Akcent” ukazywał się jako almanach. Po Sierpniu 1980 został zalegalizowany jako czasopismo poświęcone literaturze, sztukom plastycznym i naukom humanistycznym. W latach osiemdziesiątych na skutek restrykcji politycznych był dwukrotnie zawieszany, ale środowisku artystycznemu udawało się odzyskać tytuł w niezmienionej postaci.

Pismo analizuje głównie procesy kulturowe, jakie zachodzą na pograniczu kultur i narodowości a zainteresowanie tym tematem zainicjowało jeszcze w czasach PRL-owskiej cenzury.

„Akcent” był nazywany „domem najwybitniejszych śpiewających poetów” – publikowano tu utwory W. Młynarskiego oraz wysokiej próby przekłady piosenek G. Brassensa, J. Brela, B. Okudżawy, W. Wysockiego. W Akcencie debiutowało wielu młodych autorów, których nazwiska stały się głośne (m.in. P. Szewc, E. Ostrowska, M. Świetlicki, A. Niewiadomski, E. Tkaczyszyn-Dycki).

„Akcent” ma też znaczący udział w popularyzacji literatury polskiej tworzonej na obczyźnie – już w latach 80. prezentowano twórczość pisarzy emigracyjnych i jej kompetentne omówienia. Pismo drukowało pierwsze polskie przekłady Spotkania w Telgte G. Grassa, Malowanego ptaka J. Kosińskiego, Cementowego ogrodu I. McEwana, Szatańskich wersetów S. Rushdiego, opowiadań I. B. Singera.

Co pewien czas „Akcent” publikuje blok tekstów poświęconych jednemu tematowi, problemowi czy osobie, np.: Dziecko i świat, Samobójcy i inni, Gra – temat i metoda, Chłopi – twórcy kultury, Powstanie warszawskie, Węgry i o Węgrach, Erotyka w literaturze, Komizm, humor i groteska w kulturze Europy, Polscy Amerykanie, Karol Wojtyła – poeta, dramaturg, filozof, Czytanie Ukrainy, Józef Piłsudski w dziełach kultury i w świadomości społecznej.

„Akcent” gości na swych łamach m.in. Bogusława Bakułę, Edwarda Balcerzana, Urszulę M. Benkę, Tadeusza Chabrowskiego, Jacka Dehnela, Annę Frajlich, Michała Głowińskiego, Pawła Huelle, Ryszarda Kapuścińskiego, Tadeusza Konwickiego, Istvana Kovacsa, Hannę Krall, Jacka Łukasiewicza, Leszka Mądzika, Wojciecha Młynarskiego, Wiesława Myśliwskiego, Danutę Mostwin, Wacława Oszajcę, Piotra Sommera, Sergiusza Sternę-Wachowiaka, Jerzego Święcha, Bolesława Taborskiego, Alfreda Wierzbickiego.

Jest czasopismem niezależnym, utrzymuje się z dotacji budżetowych oraz dobrowolnych wpłat. Od początku istnienia czasopisma funkcję redaktora naczelnego sprawuje Bogusław Wróblewski. W zespole redakcyjnym znaleźć można także nazwiska Moniki Adamczyk-Garbowskiej, Waldemara Michalskiego, Lechosława Lameńskiego, Łukasza Janickiego, Jarosława Wacha, Bohdana Zadury. Stale współpracują m.in.: Jarosław Cymerman, Marek Danielkiewicz, Ewa Dunaj, Anna Goławska, Iwona Hofman, Magdalena Jankowska, Andrzej Jaroszyński, Tomasz Kłusek, Alina Kochańczyk, Jerzy Kutnik, Eliza Leszczyńska-Pieniak, Jan Lewandowski, Łukasz Marcińczak, Mykoła Riabczuk, Jarosław Sawic, Jacek Zalewski.

Wydawcy: Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent” oraz – na zlecenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Instytut Książki[1] (od 1 kwietnia 2010; wcześniej, od 2005 Biblioteka Narodowa).

Przypisy

edytuj
  1. Czasopisma patronackie w Instytucie Książki. 2010-04-06. [dostęp 2010-04-21]. (pol.).

Linki zewnętrzne

edytuj