Akcesja Polski do Unii Europejskiej

Akcesja Polski do Unii Europejskiej - proces wstępowania Polski do Unii Europejskiej rozpoczęty formalnie 8 kwietnia 1994 zakończony wejściem Polski do wspólnoty 1 maja 2004 roku.

Kraje, które stały się członkami Unii Europejskiej 1 maja 2004
Podpisanie przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego traktatu o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Historia edytuj

Polska do 1989 roku należała do konkurencyjnej w stosunku do EWG Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG). Jeszcze przed jej rozwiązaniem, we wrześniu 1988 r., nawiązała stosunki dyplomatyczne ze Wspólnotami. 19 września 1989 roku podpisano umowę Polska-EWG.

26 lutego 1990 roku pierwszym ambasadorem Polski przy Komisji Wspólnot Europejskich został Jan Kułakowski. Nieco później, 25 maja 1990 r. Polska złożyła oficjalny wniosek o rozpoczęcie negocjacji umowy o stowarzyszeniu ze Wspólnotami Europejskimi. Umowa taka, znana pod nazwą Układu Europejskiego, została podpisana 16 grudnia 1991 roku, a weszła w życie 1 lutego 1994 roku (część handlowa – 2 lata wcześniej).

W 1993 r. na szczycie Rady Europejskiej w Kopenhadze ustalono polityczno-ekonomiczne kryteria (kryteria kopenhaskie), jakie musiały spełnić państwa Europy Środkowo-Wschodniej, aby mogły ubiegać się o przystąpienie do Unii. Oficjalny wniosek o członkostwo Polska złożyła 8 kwietnia 1994 roku w Atenach.

8 sierpnia 1996 roku powołano Komitet Integracji Europejskiej. 28 stycznia 1997[1] roku uchwalono Narodową Strategię Integracji.

Podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Luksemburgu w grudniu 1997 r. zapadła decyzja o podjęciu negocjacji członkowskich z sześcioma państwami: Polską, Węgrami, Czechami, Słowenią, Estonią i Cyprem – tzw. grupa luksemburska. Polska rozpoczęła negocjacje 31 marca 1998 roku. Negocjacje poprzedził tzw. screening czyli przegląd zgodności prawa wewnętrznego z prawem wspólnotowym.

Wszystkie sprawy związane z integracją Polski z UE koordynował utworzony w październiku 1996 r. Komitet Integracji Europejskiej. Negocjacje w imieniu rządu prowadził Pełnomocnik Rządu do spraw Negocjacji o Członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Od marca 1998 r. był nim Jan Kułakowski. W październiku 2001 r. zastąpił go Jan Truszczyński. Na szczycie w Kopenhadze, zakończonym 13 grudnia 2002 r., ówczesny rząd Leszka Millera sfinalizował negocjacje. 16 kwietnia 2003 r. Polska podpisała traktat akcesyjny. Referendum w sprawie członkostwa odbyło się w dniach 7-8 czerwca 2003. W jego wyniku Polska, razem z pozostałymi dziewięcioma innymi krajami, wstąpiła do Unii 1 maja 2004 roku[2][3][4].

Tabela wydarzeń edytuj

Rok Wydarzenia
1988
 • 16 września – Nawiązanie stosunków dyplomatycznych PolskaEWG
1989
 • 14 lipca – Powołanie programu PHARE
 • 19 września – Podpisanie umowy o handlu i współpracy handlowej i gospodarczej
1990
 • 26 lutego – Powołanie ambasadora Polski przy WEJana Kułakowskiego
 • 25 maja – Złożenie przez Polskę wniosku ws. rozpoczęcia negocjacji umowy o stowarzyszeniu
1991
1992
 • 1 marca – Rozpoczęcie obowiązywania Umowy przejściowej
 • 4 lipca – Ratyfikowanie Układu europejskiego przez Sejm RP
 • 16 września – Ratyfikowanie Układu europejskiego przez Parlament Europejski
1993
1994
 • 1 lutego – Wejście w życie Układu europejskiego
 • 7 marca – Pierwsze spotkanie Rady Stowarzyszenia RP – UE
 • 8 kwietnia – Złożenie przez Polskę wniosku o członkostwo w UE (Ateny)
 • 9–10 grudnia – Potwierdzenie przez UE woli rozszerzenia o kraje stowarzyszone i przyjęcie strategii przedakcesyjnej (Essen)
1995
 • 26–27 czerwca – Formalne potwierdzenie strategii, tzw. białej księgi (Cannes)
 • 17 lipca – Podpisanie protokołu dodatkowego do Układu europejskiego ws. otwarcia programów wspólnotowych dla Polski
1996
 • 3 października – Rozpoczęcie działalności Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej
 • 31 grudnia – Ratyfikowanie protokołu dodatkowego do Układu europejskiego ws. otwarcia programów wspólnotowych dla Polski
1997
 • 28 stycznia – Przyjęcie przez rząd RP Narodowej Strategii Integracji
 • 2 kwietnia – Uchwalenie przez Sejm RP Konstytucji RP (z art. 90. pełniącym funkcję tzw. klauzuli europejskiej)
 • 12–13 grudnia – Podjęcie przez RE w Luksemburgu decyzji o rozpoczęciu negocjacji członkowskich z Polską (nowa edycja PHARE)
1998
 • 12 marca – Obrady Konferencji Londyńskiej dla państw kandydujących
 • 16 marca – Przyjęcie przez UE pierwszej edycji dokumentów Partnerstwo dla członkostwa (PHARE, SAPARD i ISPA)
 • 24 marca – Ustanowienie pełnomocnika rządu ds. negocjacji o członkostwo w UEJan Kułakowski
 • 27 marca – Powołanie przez rząd RP Polskiego Zespołu Negocjacyjnego
 • 31 marca – Rozpoczęcie w Brukseli negocjacji członkowskich
 • 23 czerwca – Przyjęcie przez rząd RP pierwszej edycji Narodowego Programu Przygotowania do Członkostwa w UE
1999
 • 24–25 marca – Obrady Nadzwyczajnego Szczytu RE w Berlinie ws. Agendy 2000
 • 4 maja – Przyjęcie pierwszej modyfikacji Narodowego Programu Przygotowania do Członkostwa w UE
2000
2001
 • 25 stycznia – Podpisanie przez Polskę i UE porozumienia ws. programu SAPARD
 • 11–12 czerwca – Obrady Konferencji Międzyrządowej w Luksemburgu ws. rozszerzenia UE
 • 14–15 grudnia – Przyjęcie przez RE Deklaracji dotyczącej przyszłości Unii w Laeken w Belgii
2002
 • 25 stycznia – Podpisanie przez Polskę i UE porozumienia w/s programu SAPARD
 • 9 października – Podanie przez Komisję Europejską daty akcesu Polski
 • 13 grudnia – Finał negocjacji Polski z UE podczas szczytu w Kopenhadze
2003
2004
2005
 • 17 grudnia – Negocjacje przywódców państw UE w Brukseli nt. budżetu UE na lata 2007-2013, w której Polska otrzymała 59,65 mld € funduszy strukturalnych i spójności
2007
2008

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

 1. Narodowa Strategia Integracji. biurose.sejm.gov.pl. [dostęp 2014-03-25]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-03-26)]. (pol.).
 2. 10 lat w Unii Europejskiej, www.eds-fundacja.pl [dostęp 2023-11-30].
 3. 1 maja – 16. rocznica przystąpienia Polski do UE - Polska w Maroku - Portal Gov.pl, Polska w Maroku [dostęp 2023-11-30] (pol.).
 4. Polska w UE - Polska w Unii Europejskiej - Portal Gov.pl, Polska w Unii Europejskiej [dostęp 2023-11-30] (pol.).

Linki zewnętrzne edytuj