Aklamacja

Ten artykuł dotyczy pojęcia z dziedziny prawa i politologii. Zobacz też: Aklamacja (liturgia).

Aklamacja[1] (łac. acclamatio z ad „do, z” i clamo „wołam”; consensus ordinum „zgoda stanów”) – sposób przyjęcia ustawy lub wniosku w demokratycznych organach władzy ustawodawczej. Wniosek zostaje przyjęty poprzez aklamację, gdy zostaje zaakceptowany jednomyślnie przez całe zgromadzenie (może zostać poparty okrzykami lub oklaskami).

PrzypisyEdytuj