Akt konstytutywnyakt prawny mający charakter twórczy tworzący, zmieniający lub znoszący stosunek prawny. Zmiana ta następuje z mocy samego aktu ex nunc w momencie, w którym akt ten staje się ostateczny (np. w momencie uprawomocnienia się orzeczenia sądowego)[1].

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
  1. Chróścielewski i inni, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Wolters Kluwer, 2021, s. 193, ISBN 978-83-8246-307-1, OCLC 1280200894 [dostęp 2021-12-29].