Akt małżeństwa

dokument stwierdzający zawarcie małżeństwa

Akt małżeństwadokument sporządzony przez urzędnika urzędu stanu cywilnego jako dowód zawarcia małżeństwa. W przeszłości odpowiednikiem aktu małżeństwa była metryka ślubu sporządzana zazwyczaj przez odpowiednie władze wyznaniowe, np. parafialne. W akcie małżeństwa wymienia się:

  • dane osobowe osób zawierających małżeństwo (wstępujących w związek małżeński)
  • miejsce i datę sporządzenia aktu oraz zawarcia małżeństwa
  • nazwiska i imiona rodziców, świadków oraz miejsce zamieszkania
  • stwierdzenie, że osoby zawierające małżeństwo złożyły publicznie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenie, że wstępują w związek małżeński
  • oświadczenia małżonków o nazwisku, jakie przybiorą oni i ich dzieci
  • ewentualnie dane osobowe biegłego lub tłumacza[1].
Metryki ślubu
Odpis skrócony aktu małżeństwa, str. 1
Odpis skrócony aktu małżeństwa, str. 2
Odpis zupełny aktu małżeństwa, str. 1
Odpis zupełny aktu małżeństwa, str. 2
Metryka ślubu z 1923 roku

Przypisy

edytuj
  1. Art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1378).

Bibliografia

edytuj
  • Słownik encyklopedyczny. Edukacja obywatelska. Wrocław: 1999. ISBN 83-85336-31-1.