Akta Grodzkie i Ziemskie (wydawnictwo źródłowe)

Akta Grodzkie i Ziemskie (AGZ) – wydawnictwo źródłowe w XXV tomach, wydawane w latach 1868–1935 we Lwowie. Opublikowane akta pochodzą z czasów I Rzeczypospolitej z zasobu Archiwum tzw. Bernardyńskiego we Lwowie (Archiwum Krajowego Aktów Grodzkich i Ziemskich we Lwowie).

Akta Grodzkie i Ziemskie, rok 1868

Tom I Aktów Grodzkich i Ziemskich został wydany przez Lucjana Tatomira, tom II i następne od 1870 r. przez Ksawerego Liske, a tom XVI i następne od 1894 przez Antoniego Prochaskę. Wszystkie tomy zostały wydane z fundacji hr. A. Stadnickiego.

Wydawnictwo Akt Grodzkich i Ziemskich objęło głównie:

  • dyplomatariusz - zbiór dokumentów średniowiecznych urzędowych odnoszących się do ziem czerwonoruskich (tom I-IX),
  • regesta zawarte w aktach grodu i ziemstwa lwowskiego (tom X),
  • zapiski sądowe - wszystkie średniowieczne z całego obszaru ziem czerwonoruskich z wyjątkiem zapisków tych ziem, z których księgi weszły do archiwum lubelskiego, tj. krasnostawskich, chełmskich, grabowieckich i horodelskich (tom XI-XIX), oraz
  • Lauda sejmikowe czerwonoruskie (tom XX-XXII).

Większość z nich jest niekompletna.


Linki zewnętrzne edytuj