Aktywizm polityczny

Aktywizm polityczny lub społeczny (łac. activus – czynny, działający) – postawa reprezentowana przez jednostki dążące do wywołania określonych zmian społecznych, politycznych, ekonomicznych i w środowisku naturalnym.

Aktywizm polityczny służy często do organizacji różnych form protestu, takich jak pisanie listów do gazet i polityków, kampanie polityczne, bojkot określonych przedsiębiorstw, wiece, demonstracje, strajk, po akcje głodowe.

Niektórzy aktywiści starają się bezpośrednio przekonywać ludzi do zmiany swoich zachowań, zamiast przekonywać władze publiczne do wprowadzania zmian prawnych. Formą takiego aktywizmu jest ruch spółdzielczy, który dąży do stworzenia nowych instytucji opartych na zasadach współpracy i na ogół unika lobbingu i protestów politycznych.

Aktywizm może posiadać cechy kampanii reklamowej, szczególnie marketingu partyzanckiego, mającego jednak inny cel.

Przykłady działań edytuj

Bibliografia edytuj

  • Adam Jan Karpiński, Słownik pojęć filozoficzno-socjologicznych, Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji, Gdańsk 2007.
  • David Walls, The Activist’s Almanac: The Concerned Citizen’s Guide to the Leading Advocacy Organizations in America, Simon & Schuster/Fireside, New York 1993.
  • Randy Shaw, The Activist’s Handbook: A Primer for the 1990s and Beyond, University of California Press, Berkeley 1996.
  • Stanisław Jedynak (red.), Mały słownik etyczny, Branta, Bydgoszcz 1999.