Al-Burudż

Al-Burudż (arab. البروج, al-burūğ, Konstelacje) – 85 Sura Koranu. Jest to Sura mekkańska. Składa się z 22 ajat (آيات).

al-Burudż
Znaczenie nazwy

Konstelacje

Numer

85

Liczba aja

22

Miejsce objawienia

Mekka

Tematem tej sury jest zapowiedz kary, jaką Allah ześle na prześladujących wiernych muzułmanów (85:1-10), oraz porównuje ich los do nagrody, jaka czeka wszystkich, którzy nawrócili się na Islam i pełnili dobre uczynki (85:10). Wersety 12-18 są opisem sprawiedliwości, chwały, miłosierdzia i władzy Boga. Jako przykład służą tu kary zesłane na wojska Faraona i Temudejczyków. Ostatnie 3 ajaty są przestrogą przed znieważaniem Koranu.

NazwaEdytuj

Nazwa Sury pochodzi od jej pierwszego wersetu, który jest przysięgą kary na prześladowców wiernych, złożoną na 12 gwiazdozbiorów zodiaku.

Przysięgam na nieba zdobne dwunastu znakami zwierzyńca. (85:1)

Ważne wersetyEdytuj

  • 85:9 Potwierdza nieograniczoną moc i wiedzę Boga.
On jest królem niebieskim i ziemskim nad wszystkimi swymi stworzeniami;
On widzi wszystkie wasze sprawy.
Ci którzy palili wiernych Muzułmanów obojej płci i nie czyniąc pokuty nie powściągali się
nawet od grzechów: będą pogrążeni w płomieniach piekielnych.
  • 85:11 Nagroda czekająca na wszystkich, którzy przyjęli Islam i postępują według jego nakazów.
Ci zaś którzy przyjęli wiarę, uwierzyli w jedność Boga, i do tego łączyli wartość dobrych uczynków,
mieszkać będą w rajskich ogrodach, ożywionych strumykami, w przybytku najwyższej szczęśliwości.