Nazwy Jerozolimy

lista w projekcie Wikimedia
(Przekierowano z Al-Quds)

W ciągu stuleci miasto Jerozolima (Jeruzalem) znane było pod wieloma nazwami w różnych językach.

NazwyEdytuj

 
Jerozolima – widok z 1910 roku

SalemEdytuj

(Akadyjskie Uru oraz asyryjskie Ur współgrają z hebrajskim rdzeniem Ir ("miasto należące do..."), którego nie należy mylić z Jeru- w nazwie Jeruzalem pochodzącego od jerusza - "dziedzictwo".)

W biblijnej Księdze Rodzaju, Salem występuje jako nazwa miasta w czasach Abrahama. Panował tam Melchizedek, którego imię oznacza "król prawości".

Salem to również skrótowa nazwa Jerozolimy.

MoriaEdytuj

W biblijnej księdze Rodzaju, Moria to nazwa Wzgórza Świątynnego, zanim zostało zamieszkane. W tym miejscu Abraham miał ofiarować swego syna.

JebusEdytuj

W Starym Testamencie jest to nazwa kananejskiej fortecy w czasach króla Dawida, które zamieszkiwali Jebuzejczycy. Dawid zdobył to miasto i uczynił je swoją stolicą, którą nazywano Miastem Dawida.

JerozolimaEdytuj

Jerozolima to nazwa miasta najczęściej występująca w Biblii i dlatego preferowana przez Żydów i chrześcijan na świecie. Arabski odpowiednik, Ūrshalīm, jest używany przez rząd Państwa Izrael w języku arabskim, oraz przez Arabów w kontekście historycznym lub biblijnym.

Greckie formy Hierousalēm i Hierosolyma oraz łacińska wersja Hierusalem przywodziły w starożytności do interpretacji nazwy w połączeniu z greckim słowem hieros czyli "święty".

SyjonEdytuj

Syjon to tradycyjna nazwa Miasta Dawida i Wzgórza Świątynnego.

ArielEdytuj

Ariel to poetycka nazwa miasta.

Aelia CapitolinaEdytuj

Aelia Capitolina to nadana przez Rzymian nazwa dana Jerozolimie po stłumieniu powstania Bar Kochby (132 - 135 n.e.). Nazwa nawiązuje do rodu Eliuszów, do którego należał Hadrian i do świątyni Jowisza Kapitolińskiego, zbudowanej na Wzgórzu Świątynnym.

Al-QudsEdytuj

Al-Quds jest najczęściej spotykaną nazwą arabską Jerozolimy, przyjętą także przez inne narody wyznające islam. Nazwa ta pochodzi prawdopodobnie od hebrajskiego określenia Ir Ha-Qodesh ("Miasto Świętości"), które dostało się do arabskiego prawdopodobnie za pośrednictwem aramejskiego.

Bayt ul-MaqdisEdytuj

  • Arabski بيت المقدس Bayt al-Maqdis, Bayt al-Muqaddas "Dom Świętości"

Bayt al-Maqdis lub Bayt al-Muqaddas to rzadszy wariant arabskiej nazwy Jerozolimy, częściej spotykany w źródłach historycznych i to raczej chrześcijańskich. Pochodzi od hebrajskiego Beit Ha-Miqdash ("Świątynia", dosłownie "Dom Świętości").

Al-BalatEdytuj

  • Arabski البلاط Al-Balāṭ, rzadkie poetyckie określenie Jerozolimy, z łaciny palatium "pałac".

BibliografiaEdytuj