Albert Mehrabian (ur. 1939) – psycholog, profesor emerytowany Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles (UCLA). Absolwent (ze stopniem Master Degree) Massachusetts Institute of Technology, otrzymał stopień naukowy doktora na Clark University, od 1964 r. związany z UCLA.

Znany w szczególności z prac nad rolą i istotą komunikacji niewerbalnej w relacjach międzyludzkich.

Składowe przekazu w teorii Mehrabiana edytuj

Według Mehrabiana przekaz w komunikacji międzyludzkiej można podzielić na trzy składowe:

 • treść wypowiedzi
 • brzmienie głosu (głośność, intonacja wewnątrz wyrazów, intonacja słów w zdaniu, pauzy, parajęzyk)
 • komunikację niewerbalną (mimika, komunikacja przez dotyk, zachowanie dystansu osobniczego, gesty, postawa, wygląd zewnętrzny)

Sformułował również zasadę, znaną jako zasada 7-38-55, według której procentowy udział powyższych składowych w komunikacji postaw, uczuć i emocji kształtuje się następująco:

 
Wykres ilustrujący regułę 7-38-55 A. Mehrabiana
 • treść wypowiedzi 7%
 • brzmienie głosu 38%
 • komunikacja niewerbalna 55%

Dominacja przekazu niewerbalnego i brzmienia głosu nad treścią jest szczególnie wyraźna, kiedy obydwie grupy przekazu są ze sobą sprzeczne[1] – Mehrabian udowodnił[2], że w takiej sytuacji odbiorcy komunikatu w większości polegają na przekazie niewerbalnym i brzmieniu głosu, ignorując treść wypowiedzi.

Na przykład: dana osoba mówi, że jest jej wesoło, ale jej twarz jest smutna i mówi bardzo cicho – Odbiorca komunikatu będzie przekonany, że dana osoba jest smutna.

Błędy w interpretacji teorii Mehrabiana edytuj

Często próbuje się interpretować regułę 7-38-55 w kontekście każdej sytuacji komunikacyjnej. Warto zaznaczyć, że Mehrabian badał zależności komunikacji werbalnej i niewerbalnej tylko w kontekście komunikacji postaw i uczuć, czyli w sytuacji, kiedy osoba badana mówiła o swoich uczuciach, przekonaniach, postawach.

Teorii Mehrabiana nie można więc przenosić na pozostałe sytuacje komunikacyjne (np. komunikację faktów, danych)

Wątpliwości związane z regułą 7-38-55 edytuj

Reguła została stworzona na podstawie wyników dwóch eksperymentów, opublikowanych w 1967 r. w artykułach: „Decoding of Inconsistent Communications”[2], oraz „Inference of Attitudes from Nonverbal Communication in Two Channels”[3]. W pierwszym eksperymencie badano zależność treści wypowiedzi od brzmienia głosu, w drugim natomiast – zależność mimiki od brzmienia głosu. Na podstawie dwóch wyników badań zespół Mehrabiana ustalił współczynnik wszystkich trzech składowych przekazu jako 7:38:55.

To połączenie wyników dwóch niezależnych eksperymentów przysporzyło krytyki zespołowi Mehrabiana. Krytykę budził również dobór uczestników eksperymentu (jedynie kobiety), wyłączenie z badań innych niż mimika form komunikacji niewerbalnej oraz sztuczne środowisko eksperymentu (pojedyncze słowa były nagrywane na taśmie, a następnie odtwarzane)[4].

Eksperymenty dotyczące teorii Mehrabiana były następnie kontynuowane. w 1970 r. przeprowadzono eksperyment[5] w którym analizowano komunikację postawy uległości i dominacji. Zamiast pojedynczych zdjęć czy słów na taśmie, wykorzystano materiał wideo. Poszerzono zakres form komunikacji niewerbalnej (m.in. o postawę). Opublikowano wniosek, iż komunikacja kanałem niewerbalnym jest ok. 4.3 raza skuteczniejsza niż werbalna.

Z kolei następny eksperyment z 1992 r.[6] dotyczył komunikacji nastrojów szczęśliwy/smutny. Stwierdzono, że komunikaty werbalne są 4 razy skuteczniejsze niż komunikacja przy pomocy samej tylko mimiki (taśma wideo bez głosu).

Lista opublikowanych prac edytuj

Lista zawiera oryginalne publikacje. Nie uwzględnia tłumaczeń publikacji na inne języki.

 1. Mehrabian, A.: An Analysis of Personality Theories, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1968
 2. Wiener, M., Mehrabian, A.: Language Within Language: Immediacy, a Channel in Verbal Communication, Appleton-Century-Crofts, New York, 1968
 3. Mehrabian, A.: Tactics of Social Influence, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1970
 4. Mehrabian, A.: Silent Messages, Wadsworth, Belmont, California, 1971
 5. Mehrabian, A.: Silent Messages: Implicit Communication of Emotions and Attitudes, wyd. 2, Wadsworth, Belmont, California, 1981
 6. Mehrabian, A.: Nonverbal Communication, Aldine-Atherton, Chicago, Illinois, 1972
 7. Mehrabian, A., Ksionzky, S.: A theory of affiliation, D.C. Heath, Lexington, Mass., 1974
 8. Mehrabian, A. Russell, J.A.: An Approach to Environmental Psychology, M.I.T. Press, Cambridge, Mass., 1974
 9. Mehrabian, A.: Public Places and Private Spaces: The Psychology of Work, Play, and Living Environments: Basic Books, New York, 1976
 10. Mehrabian, A.: Basic Behavior Modification, Human Sciences Press, New York, 1978
 11. Mehrabian, A.: Basic Dimensions for a General Psychological Theory: Implications for Personality, Social, Environmental, and Developmental Studies, Oelgeschlager, Gunn & Hain, Cambridge, Mass., 1980
 12. Mehrabian, A.: Eating Characteristics and Temperament: General Measures and Interrelationships, Springer-Verlag, New York, 1987
 13. Mehrabian, A.: Your Inner Path to Investment Success: Insights into the Psychology of Investing, Probus, Chicago, 1991
 14. Mehrabian, A.: The Name Game: The Decision That Lasts a Lifetime, Penguin Group, New York, 1992

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

 1. Łukasz Michalik: Technologiczne mity. Mowa ciała ważniejsza od słów?. Gadżetomania.pl. [dostęp 2015-03-02]. (pol.).
 2. a b Mehrabian, Albert; Wiener, Morton, Decoding of Inconsistent Communications, Journal of Personality and Social Psychology 6 (1), 1967, s. 109–114.
 3. Mehrabian, Albert; Ferris, Susan R., Inference of Attitudes from Nonverbal Communication in Two Channels, Journal of Consulting Psychology 31 (3), 1967, s. 248–252.
 4. The 7%, 38%, 55% Myth. Neuro-Semantics. [dostęp 2015-03-02]. (ang.).
 5. Argyle, Michael; Salter, Veronica; Nicholson, Hilary; Williams, Marylin; Burgess, Philip, The Communication of Inferior and Superior Attitudes by Verbal and Non-verbal Signals, British Journal of Social and Clinical Psychology (9), 1970, s. 222–231.
 6. Hsee, Christopher K.; Hatfield, Elaine; Chemtob, Claude, Assessments of the Emotional States of Others: Conscious Judgments versus Emotional Contagion, Journal of Social and Clinical Psychology 14 (2), 1992, s. 119–128.

Linki zewnętrzne edytuj