Aldehyd octowy

związek chemiczny

Aldehyd octowy (acetaldehyd), CH3CHOorganiczny związek chemiczny z grupy aldehydów.

Aldehyd octowy
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny C2H4O
Inne wzory CH3CHO; CH3−CO−H
Masa molowa 44,05 g/mol
Wygląd bezbarwna ciecz o mocnym zapachu[1]
Identyfikacja
Numer CAS 75-07-0
PubChem 177[2]
Podobne związki
Podobne związki aldehyd mrówkowy (HCHO)
propanal (CH3CH2CHO)
kwas octowy (CH3COOH)
acetamid (CH3CONH2)
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

WłaściwościEdytuj

Aldehyd octowy jest bezbarwną cieczą rozpuszczalną w wodzie i rozpuszczalnikach organicznych. Wobec katalizatorów kwasowych (np. H2SO4, H3PO4, HCl, HBr) polimeryzuje z wytworzeniem paraldehydu (trimeru), metaldehydu (tetramer) i poliacetaldehydu[14].

WystępowanieEdytuj

Aldehyd octowy występuje w przyrodzie w dojrzałych owocach i w kawie.

OtrzymywanieEdytuj

Acetaldehyd można otrzymać przez

2C2H5OH + O2 → 2CH3CHO + 2H2O
PhCH2CH3 + O22CH3CHO + PhOH
2H2C=CH2 + O22CH3CHO
CH3CH2OHCH3CHO + H2

ZastosowanieEdytuj

W przemyśle aldehyd octowy jest używany do produkcji kwasu octowego, bezwodnika octowego, chloroformu, pentaerytrytu i wielu innych związków. Podobnie jak aldehyd mrówkowy ulega reakcjom kondensacji z fenolem i aminami, w wyniku których tworzą się żywice syntetyczne.

Aldehyd octowy a spożywanie etanoluEdytuj

Aldehyd octowy powstaje w wątrobie w wyniku odwodornienia etanolu przez enzym dehydrogenazę alkoholową według reakcji:

 

Następnie jest on przetwarzany do kwasu octowego przez kolejną dehydrogenazę. Aldehyd octowy jest bardziej toksyczny zarówno od etanolu, jak i od kwasu octowego, i to on jest główną przyczyną objawów przedawkowania alkoholu etylowego, popularnie zwanych kacem.

PrzypisyEdytuj

 1. Aldehyd octowy (ZVG: 12760) (ang. • niem.) w bazie GESTIS, Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA). [dostęp 2012-11-21].
 2. Aldehyd octowy (CID: 177) (ang.) w bazie PubChem, United States National Library of Medicine.
 3. a b c d e CRC Handbook of Chemistry and Physics, David R. Lide (red.), wyd. 90, Boca Raton: CRC Press, 2009, s. 3-4, ISBN 978-1-4200-9084-0.
 4. CRC Handbook of Chemistry and Physics, David R. Lide (red.), wyd. 90, Boca Raton: CRC Press, 2009, s. 16-41, ISBN 978-1-4200-9084-0.
 5. a b Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne: Farmakopea Polska X. Warszawa: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 2014, s. 4276. ISBN 978-83-63724-47-4.
 6. CRC Handbook of Chemistry and Physics, David R. Lide (red.), wyd. 90, Boca Raton: CRC Press, 2009, s. 6-54, ISBN 978-1-4200-9084-0.
 7. a b c CRC Handbook of Chemistry and Physics, David R. Lide (red.), wyd. 90, Boca Raton: CRC Press, 2009, s. 6-127, ISBN 978-1-4200-9084-0.
 8. CRC Handbook of Chemistry and Physics, David R. Lide (red.), wyd. 90, Boca Raton: CRC Press, 2009, s. 9-52, ISBN 978-1-4200-9084-0.
 9. a b Aldehyd octowy (ang.) w wykazie klasyfikacji i oznakowania Europejskiej Agencji Chemikaliów. [dostęp 2015-04-10].
 10. Material Safety Data Sheet – Acetaldehyde (ang.). Fisher Scientific. [dostęp 2011-05-22].
 11. Aldehyd octowy (nr 00070) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Polski.
 12. Aldehyd octowy (nr 00070) (ang.) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Stanów Zjednoczonych.
 13. a b CRC Handbook of Chemistry and Physics, David R. Lide (red.), wyd. 90, Boca Raton: CRC Press, 2009, s. 16-14, ISBN 978-1-4200-9084-0.
 14. Acetaldehyde. W: Eckert, M., Fleischmann, G., Jira, R., Bolt, H. M., Golka, K.: Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry. 2006, s. 204–205. DOI: 10.1002/14356007.a01_031.pub2.

BibliografiaEdytuj