Aleida Assmann (ur. 22 marca 1947) – niemiecka profesor nauk humanistycznych, literaturoznawczyni, antropolożka kultury, anglistka i egiptolożka.

Aleida Assmann
Ilustracja
Data i miejsce urodzenia

22 marca 1947
Bielefeld

profesor nauk humanistycznych
Specjalność: antropologia kulturowa, pamięć kulturowa, historia komunikacji, filologia angielska, literaturoznawstwo
Alma Mater

Uniwersytet w Heidelbergu, Uniwersytet w Tybindze

Doktorat

1977 – literaturoznawstwo
Uniwersytet w Heidelbergu

Habilitacja

1992 – literaturoznawstwo
Uniwersytet w Heidelbergu

Profesura

1993

Doktor honoris causa
Uniwersytet w Oslo – 2008
Członek
Towarzystwo naukowe

Niemiecka Akademia Przyrodników Leopoldina – sekcja kulturoznawcza

Organizacja naukowa

Academia Europaea

Działalność naukowa

edytuj

W latach 1966–1972 studiowała filologię angielską i egiptologię na uniwersytetach w Heidelbergu i Tybindze. W 1977 obroniła pracę doktorską (Die Legitimität der Fiktion). W 1992 roku uzyskała tytuł profesora na Uniwersytecie w Heidelbergu, a w 1993 roku uzyskała tytuł profesora na Uniwersytecie w Konstancji w zakresie literatury angielskiej i ogólnej. Była profesorem wizytującym na Uniwersytecie Rice’a w Houston (2000), Uniwersytecie Princeton w New Jersey (2001), Uniwersytecie Yale w New Haven (2002, 2003, 2005), Uniwersytecie Wiedeńskim (2005) i Uniwersytecie Chicagowskim (2007).

Aleida Assmann opublikowała liczne prace z zakresu literatury i kulturoznawstwa. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na antropologii kulturowej, pamięci kulturowej oraz historii komunikacji.

W swojej działalności podjęła się systematyzacji zagadnienia pamięci kulturowej, przyczyniając się do rozwoju nauk humanistycznych na tym polu. Opierając się na teoriach Maurice’a Halbwachsa, wyróżnia poszczególne rodzaje pamięci kulturowej – m.in.: pamięć jako aspekt polityki historycznej, wynikającą z kreacji świadomości historycznej, jak i pamięć zbiorową, będącą obrazem przeszłości, wydobytej ze wspólnych świadectw w obrębie danej grupy. Badaczka w swoich pracach zagadnienie pamięci często odnosi do Holokaustu oraz problemu odpowiedzialności Niemiec za dokonaną zbrodnię, starając się zinterpretować sposób postrzegania przez Niemców swojej przeszłości[1].

Życie prywatne

edytuj

Córka protestanckiego teologa Günthera Bornkamma. Żona egiptologa Jana Assmanna, z którym ma pięcioro dzieci – Vincenta, Davida, Marlene, Valerie, Corinnę – związanych z branżą filmową[2].

Nagrody

edytuj

Lista publikacji

edytuj

Wydania polskie:

Wydania zagraniczne:

Przypisy

edytuj
  1. Kornelia Kończał. Długi cień przeszłości. Aleida Assmann o niemieckich kulturach pamięci (recenzja). „Kultura Współczesna: teoria, interpretacja, krytyka”. 3(53), s. 202–205, 2007. Narodowe Centrum Kultury. ISSN 1230-4808. (pol.). 
  2. Film dokumentalny stworzony przy współudziale rodzeństwa Assmann: Football Under Cover (2008). [dostęp 2020-10-18].
  3. Nagroda Pokojowa Księgarzy Niemieckich dla pary kulturoznawców. Deutsche Welle, 2018-10-14. [dostęp 2020-10-15]. (pol.).
  4. Aleksandra Burdziej. Kultura jako pamięć. Aleidy Assmann dialog ze współczesnością (recenzja). „Literaria Copernicana”. 2(14), s. 366–370, 2014. Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. DOI: 10.12775/LC.2014.045. ISSN 1899-315X. (pol.). 
  5. Aleksandra Burdziej. Literatura jako fenomen kulturowy. O kulturoznawstwie Aleidy Assmann (recenzja). „Literaria Copernicana”. 2(22), s. 147–154, 2017. Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. DOI: 10.12775/LC.2017.044. ISSN 1899-315X. (pol.).