Otwórz menu główne

Aleksander Łukasiewicz (biolog)

Aleksander Łukasiewicz (ur. 12 lipca 1924) – polski naukowiec, profesor nauk przyrodniczych[1][2][3].

Aleksander Łukasiewicz
Ilustracja
Data i miejsce urodzenia 12 lipca 1924
Dąbrowica
Profesor nauk nauk przyrodniczych
Specjalność: ochrona środowiska przyrodniczego w aglomeracjach miejskich, zachowanie roślin ginących w warunkach uprawy oraz ich reintrodukcja
Alma Mater Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Doktorat 1960
Habilitacja 24 kwietnia 1967
Profesura 17 września 1982
Nauczyciel akademicki
Uczelnia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dyrektor Ogrodu Botanicznego (emeryt)
Uczelnia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Okres spraw. 1968–2000
Odznaczenia
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Złoty Krzyż Zasługi Medal 40-lecia Polski Ludowej Odznaka tytułu honorowego „Zasłużony Nauczyciel PRL” Medal Komisji Edukacji Narodowej Brązowy Medal „Za zasługi dla obronności kraju”

ŻyciorysEdytuj

Urodzony w Dąbrowicy k. Lublina 12 lipca 1924 roku, w rodzinie rolniczej, z ojca Szymona i matki Katarzyny z d. Gospodarek.

Szkołę Podstawową ukończył w Płouszowicach w 1938 i do roku 1941 pracował w gospodarstwie rolnym swego ojca. W latach 1941-1945 uczęszczał do Gimnazjum Ogrodniczego w Kijanach. Egzamin dojrzałości złożył w maju 1946 roku w Lublinie przed Komisją Weryfikacyjno-Kwalifikacyjną Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego. Początkowo studiował na Wydziale Rolnym w UMCS w Lublinie (1946-1947), a następnie na Wydziale Rolniczo-Leśnym UP w Poznaniu, uzyskując 9 grudnia 1949 roku stopień mgr inż. nauk rolniczych. W latach 1949-1952 studiował biologię na Wydziale Mat.-Przyr., a następnie na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UP w Poznaniu, uzyskując 11 czerwca 1952 roku stopień magistra botaniki.

W listopadzie 1960 roku uzyskał stopień doktora nauk przyrodniczych na podstawie pracy pt. „Morfologiczno-rozwojowe typy bylin”. Habilitował się 24 kwietnia 1967 roku na podstawie pracy pt. „Rytmika rozwojowa bylin” (część I i II). Stopień docenta uzyskał w lutym 1968 roku, a 9 października 1975 roku uchwałą Rady Państwa nadano mu tytuł profesora nadzwyczajnego nauk przyrodniczych. Profesorem zwyczajnym został mianowany 17 września 1982 roku.

Praca zawodowaEdytuj

Pracę zawodową rozpoczął w Państwowej Szkole Ogrodniczej w Kijanach gdzie, od 1 września 1944 r. do 31 sierpnia 1945 r., zatrudniony był w charakterze instruktora sadownictwa. W czasie studiów na Uniwersytecie MCS w Lublinie pracował w charakterze zastępcy młodszego asystenta tegoż Uniwersytetu (od 1 września 1945 do 31 sierpnia 1946). Po ukończonych studiach ogrodniczych na Wydziale Rolniczo-Leśnym UP, początkowo pracował jako nauczyciel biologii w Ośrodku Szkolnym TPD w Poznaniu (od 1 listopada 1949 do 1 marca 1950), a następnie w Okręgowym Zarządzie Poznań-Wschód w charakterze kierownika sekcji ogrodniczej (od 1 lutego 1950 do 30 kwietnia 1951). Od 15 kwietnia 1951 do 31 października 1951 roku był zaangażowany w charakterze starszego asystenta przy Katedrze Roślin Ozdobnych na Wydziale Rolniczo-Leśnym UP. Od 1 listopada 1951 roku rozpoczął pracę w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Poznańskiego jako: asystent naukowo-techniczny (do 1 sierpnia 1954), starszy asystent (od 1 sierpnia 1954 do 1 stycznia 1955), adiunkt (od 1 stycznia 1955 do 1 kwietnia 1968). 1 kwietnia 1968 roku został mianowany kierownikiem Ogrodu Botanicznego UAM, a od 1 września 1982 jego dyrektorem. Na tym stanowisku pracował do 30 września 2000 roku. Funkcję Pełnomocnika Rektora UAM ds. Ogrodu Botanicznego pełnił od 1 kwietnia 1974 do 31 sierpnia 1987.

Na emeryturę przeszedł 1 października 1994 roku i od tego dnia pracował dalej (na pół etatu), na stanowisku dyrektora Ogrodu Botanicznego UAM aż do 30 września 2000 roku. Od 2 października 2000 do 1 września 2003 roku zaangażowany był na pół etatu na stanowisku profesora zwyczajnego UAM, a od 1 października 2004 roku do 2007 corocznie był zatrudniany w niepełnym wymiarze godzin.

CzłonkostwaEdytuj

Od roku 1956 jest członkiem Poznańskiego Oddziału „Polskiego Towarzystwa Botanicznego”, a od roku 1967 do 1972 był członkiem Zarządu tego Stowarzyszenia. Członkiem Komisji Biologicznej „Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” jest od 1962 roku. Ponadto był członkiem i rzeczoznawcą „Stowarzyszenia Naukowego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa” od roku 1966 do 1980. W latach 1972 do 1974 pełnił funkcje zastępcy przewodniczącego przy „Poznańskim Komitecie Ochrony Środowiska” oraz przewodniczącego Komisji ds. Ochrony Zieleni przy „Poznańskim Komitecie Ochrony Środowiska Człowieka”. Od roku 1973 do 1996 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji (Rady) Ogrodów Botanicznych i Arboretów przy Komitecie Botaniki PAN, a od lutego 1975 roku został powołany na członka Rady Naukowej Ogrodu Botanicznego w Powsinie oraz na przewodniczącego Komisji Przestrzennego Zagospodarowania tegoż Ogrodu, członkiem Rady Naukowej – Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku, Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, Ogrodu Botanicznego UMCS, Ogrodu Botanicznego w Łodzi. Jest członkiem Rady Naukowej Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu od 1 października 1981. Był członkiem Rady Redakcyjnej Sekcji Dendrologicznej PTB i członkiem Rady Redakcyjnej publikacji Arboretum Kórnickiego od 13 grudnia 1985 do 31 grudnia 1987 roku, ponadto członkiem zespołu koordynującego problem międzyresortowy w Instytucie Dendrologii PAN od 1981 do 1985 roku. Ponadto wielokrotnie był konsultantem różnych instytucji na terenie kraju w dziedzinie ogrodów botanicznych i palmiarni, opracowując dla nich programy założeń botanicznych. Powoływany był również jako ekspert w zakresie przestrzennego i jakościowego rozwoju zieleni miejskiej.

Staże i zjazdy naukoweEdytuj

W roku 1963 był na stażu naukowym w NRD, a w roku 1969 w Czechosłowacji. Wielokrotnie brał udział w międzynarodowych zjazdach naukowych, gdzie wygłaszał referaty problemowe, np. w: Halle (1973), Moskwie i Leningradzie (1975), Budapeszcie (1976), Lipsku (1977), Pradze (1977), Liberecu (1978), Sofii (1978), Berlinie (1979), Dreźnie i Lipsku (1979), Koszycach (1979), Mühlhausen (1981), Tbilisi (1982), Wernigerode (1982), Dreźnie i Tharandtcie (1983), Nitrze (1983), Próchonicach (1985), Pradze (1985), Nitrze (1989), Brnie (1990) i na Ukrainie w Parku Dendrologicznym „Zofijówce” (1996).

Odznaczenia i nagrodyEdytuj

Państwowe medale i odznaczenia:

Z regionalnych i okolicznościowych odznaczeń otrzymał:

 • Odznakę Honorową Miasta Poznania – 25 kwietnia 1969,
 • Odznakę Honorową „Za zasługi w rozwoju Województwa Poznańskiego” – 27 września 1974,
 • Medal z okazji 50-lecia Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu – 15 września 1975,
 • Indywidualną nagrodę naukową Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej – 1976,
 • odznakę „Za zasługi dla Województwa Kaliskiego” – 24 kwietnia 1979,
 • Medal Pamiątkowy Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarneckiego w Poznaniu, leg. nr 34/1979,
 • Nagrodę Wojewody Poznańskiego „Za osiągnięcia w dziedzinie nauki i techniki – 1982,
 • Medal 40-lecia Polski Ludowej – 22 lipca 1984,
 • XV-lecie Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach – 1984,
 • Brązowy Medal „Za zasługi dla obronności kraju” – 19 września 1985,
 • medal „Honorowy Opiekun Zespołów Parkowych Muzeum Narodowego w Warszawie,
 • medal „30-lat Odkrycia Złóż Miedzi 1957-”,
 • Nagroda II stopnia w konkursie „Najlepszy użytkownik obiektu zabytkowego za lata 1993/1994” nadanym przez Ministerstwo Kultury i Sztuki – 6 kwietnia 1995,
 • medal z okazji 75-lecia Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu – 7 września 2000.

W latach 1964-1970, otrzymał nagrody Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjno-dydaktyczne. Stypendia naukowe: habilitacyjne otrzymał od 1 października 1963 do 3 kwietnia 1965. Medal Pamiątkowy „Naturae Tutela Res Necessaria Hominum Pro Regionalibus Et Urbanis Studiis” za całokształt działalności zawodowo-twórczej, innowacyjnej i rewitalizacyjnej, w orientacji użyteczności publicznej i zdrowej egzystencji, Poznań 27 XII 2008, dokument nr „Jubileum.

PrywatnieEdytuj

W roku 1951 zawarł związek małżeński z Różą Tomaszewską, z którą posiada troje dzieci (Paulinę – 1953, Annę – 1956 i Szymona – 1962).

Spis publikacjiEdytuj

Wszystkie publikacje wykonane w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu (* monografie, + artykuły problemowe).

 • 1953. Miododajne byliny ozdobne, [w:] Przegląd Ogrodniczy, Warszawa
 • 1953 Chemiczne zwalczanie chwastów. [w:] Przegląd Ogrodniczy: 25-27, Warszawa
 • 1954. W poszukiwaniu roślin okrywowych. [w:] Przegląd Ogrodniczy: 32-33, Warszawa
 • 1955. Znaczenie roślin trawiastych w kompozycji terenów zielonych. [w:] Przegląd Ogrodniczy: 14-15, Warszawa
 • 1955. Zastosowanie paproci gruntowych. [w:] Przegląd Ogrodniczy: 24-25, Warszawa
 • 1956*. Krajowe byliny ozdobne. PTPN: 1-276, Poznań
 • 1956. Nowy sposób sadzonkowania bylin. [w:] Przegląd Ogrodniczy: 17-18, Warszawa
 • 1957. Późno jesienne sadzonkowanie roślin zimozielonych. [w:] Wiadomości Botaniczne 1 (1): 69-72, Kraków
 • 1957. Uwagi o głównych działach pracy ogrodów botanicznych. [w:] Ogród, Park, Krajobraz nr 5 :100-105, Warszawa
 • 1957. Wpływ czynników klimatycznych na wzrost roślin. [w:] Wiadomości Botaniczne 1 (3): 1-2, Kraków
 • 1958. Rytmika rozwojowa gatunków rodzaju Calanthe (Orchidaceae). [w:] Wiadomości Botaniczne 2 (4): 247-251, Kraków
 • 1959. Kiełkowanie nasion niektórych gatunków z rodzaju Bromeliaceae. [w:] Wiadomości Botaniczne 3 (3): 163-165, Kraków
 • 1959. Rytmika rozwojowa Zygophyllum fabago L. [w:] Wiadomości Botaniczne 3 (4): 229-231, Kraków
 • 1959. Żyworodność u lilii białej (Liliom candidum L.). [w:] Wiadomości Botaniczne 3 (1-2): 119-121, Kraków
 • 1960. Trwałość roślin cebulkowych. [w:] Wiadomości Botaniczne 4 (3-4: 324-329, Kraków)
 • 1960+. Rośliny trwałe (byliny). [W pr. zbior.] Kwiaciarstwo: 171-293, Warszawa (6 wydań: I/1960, II/1965, III/1967, IV/1969, V/1971, VI/1974)
 • 1960. Biologiczne typy bylin. Sprawozdanie PTPN, Poznań
 • 1961. Rytmika rozwojowa roślin bulwiastych. [w:] Wiadomości Botaniczne 5 (3): 243-249, Kraków
 • 1962. Dwie formy życiowe Anchusa officinalis L. [w:] Wiadomości Botaniczne 6 (2):179-182, Kraków
 • 1962. Trwałość Melandrium album (Mill.) Garcke. [w:] Wiadomości Botaniczne 6 (3): 264-265, Kraków
 • 1962*. Morfologiczno rozwojowe typy bylin. [w:] Prace Komisji Biologicznej PTPN t. 27, z. 1 : 1-398, Poznań
 • 1963. Rytmika rozwojowa gatunków rodzaju Thalictrum L. [w:] Wiadomości Botaniczne 7 (1): 67-69, Kraków
 • 1963. Skutki przymrozków wiosennych (30.04. – 03.05.1962) w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu. [w:] Wiadomości Botaniczne 3 (3-4): 240-242, Kraków
 • 1964. Wpływ warunków zewnętrznych na rytmikę rozwojową bylin. [w:] Wiadomości Botaniczne 8 (2): 175-177, Kraków
 • 1965. Wpływ uszkodzeń mechanicznych na rytmikę rozwojową bylin. [w:] Wiadomości Botaniczne 9 (2): 175-177, Kraków
 • 1966. Fenologiczne typy bylin. [w:] Wiadomości Botaniczne 10 (1): 48-51, Kraków
 • 1966*. Rytmika rozwojowa bylin (ze szczególnym uwzględnieniem organów podziemnych). [w:] Prace Komisji Biologicznej PTPN t. 31, z.5, Poznań
 • 1966. Rytmika rozwojowa bylin (ze szczególnym uwzględnieniem organów podziemnych). Sprawozdanie PTPN, Poznań
 • 1966. Rytmika rozwojowa bylin (ze szczególnym uwzględnieniem fenologii organów nadziemnych). Sprawozdanie PTPN, Poznań
 • 1966. Uwagi o przedwczesnej zimie 1964/65 r. i przebiegu końcowych faz rozwoju niektórych gatunków roślin na terenie Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu. [w:] Wiadomości Botaniczne 10 (2): 123-126, Kraków
 • 1967*. Rytmika rozwojowa bylin (ze szczególnym uwzględnieniem fenologii organów nadziemnych). [w:] Prace Komisji Biologicznej PTPN t. 31, z. 6 : 1-154, Poznań
 • 1967+. Cykle Życiowe i okresy rozwojowe w życiu bylin, [w:] Wiadomości Botaniczne 11 (2): 151-155, część I, Kraków
 • 1967+. Cykle Życiowe i okresy rozwojowe w życiu bylin. [w:] Wiadomości Botaniczne 11 (4): 297-301, część II, Kraków
 • 1967. Profesor Zygmunt Czubiński. [w:] Wiadomości Botaniczne 11, (3): 127-128, Kraków
 • 1967. Uwagi o gatunkach wskaźnikowych do wyznaczania fenologicznych pór roku. [w:] Wiadomości Botaniczne 11 (2): 129-135, Kraków
 • 1968+. Udział Poznańskiego Ogrodu Botanicznego w realizacji zadań dydaktycznych i naukowych na wydziale Biologii i Nauk o Ziemi. [w:] Kosmos A, z. 3, Warszawa
 • 1968. Wpływ łagodnej zimy 1966/67 na rytmikę rozwojową niektórych gatunków w roku 1967. [w:] Wiadomości Botaniczne 12 (3): 247-250, Kraków
 • 1970+. Lebenszyklen und Entwicklungsperioden der Stauden. [w:] Bull. Soc. Amis Scien. Lettr. Poznań, Livraison Seria D, aa, Poznań
 • 1970. Uszkodzenia roślin przez przymrozki wiosenne (7-14.04.1968) w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu. [w:] Wiadomości Botaniczne 14 (2): 165-168, Kraków
 • 1970. Wpływ specyficznych warunków atmosferycznych w czasie zimy 1968/69 na kolekcje roślin gruntowych w Ogrodzie Botanicznym UAM. [w:] Wiadomości Botaniczne 14 (2): 186-170, Kraków
 • 1970*. Mrozoodporność bylin w warunkach Ogrodu Botanicznego UAM., [w:] Prace Komisji Biologicznej PTPN t. 33, z. 6 : 98, Poznań
 • 1971+. Problemy i funkcje współczesnych ogrodów botanicznych. [w:] Kosmos A, Biologia, Rocznik XX, z. 3 : 247-252, Warszawa
 • Łukasiewicz A., Kubiak M. 1971. Rytmika sezonowa Aesculus hippocastanum L. w różnych siedliskach. [w:] Wiadomości Botaniczne 15 (3): 222-227, Kraków
 • 1972+. Rola zieleni miejskiej w ochronie środowiska człowieka. [w:] Problemy ochrony środowiska człowieka w mieście Poznaniu, rozdział 5, dział 2 :178-201 Poznań (Prezydium Rady Narodowej m. Poznania, Poznański Komitet Ochrony Środowiska Człowieka)
 • 1973. Kryteria doboru pracowników naukowych w ogrodach botanicznych. [w:] Kosmos A, z. 1: 51-55, Warszawa
 • 1973+. Űber den Einflus besonders strenger Winter auf in der Stadt Poznań angepflanzte Staudenarten. [w:] Livraison 1973, Bulletin de la Societe des Amis des Sciences et des Lettres de Poznań, Seria D-14 :13-23 Poznań
 • Łukasiewicz A., Szmajda P., Żukowski W. 1973. Zmiany gatunkowe w szacie roślinnej miast pod wpływem ekonomicznego i społecznego rozwoju kraju oraz perspektywy i środki zmierzające do korzystnego kształtowania zieleni miejskiej z uwzględnieniem roli ogrodów botanicznych, parków i ogródków działkowych. Opracowanie dla Instytutu Ochrony Środowiska przy Ministerstwie Gospodarki terenowej i Ochrony Środowiska. Warszawa
 • 1973+. Dobór drzew, krzewów i bylin dla miasta Poznania. [w:] Wiadomości Botaniczne 17 (4): 252-262, część I, Kraków
 • 1974+. Dobór drzew, krzewów i bylin dla miasta Poznania. [W[Wiadomości Botaniczne 18 (4): 201-215, część II, Kraków
 • 1974. Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. [w:] Kronika Miasta Poznania, Rocznik 42 (2): 45-56, Poznań
 • 1974. Rola współczesnych ogrodów botanicznych. [w:] Aura 9: 13-14, Warszawa
 • 1974. Szansa dla zieleni. [w:] Aura 9: 30, Warszawa
 • 1975+. Dobór drzew, krzewów i bylin dla miasta Poznania. [w:] Wiadomości Botaniczne 19 (1): 256-272, część III, Kraków
 • 1975. Konkurs na nowoczesny Ogród Botaniczny w Pawłowicach koło Poznania. [w:] Ogrodnictwo 5: 128-132, Warszawa
 • 1975*. Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza – dzieje i perspektywy rozwoju. (red. nauk.) Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu, Poznań
 • 1975. Historia Ogrodu Botanicznego UAM. [w:] Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Wydawnictwo Naukowe UAM: 7-20, Poznań
 • 1975. Działalność naukowa Ogrodu Botanicznego UAM. [w:] jak wyżej: 21-26
 • 1975. Rhizarium (laboratorium korzeniowe) w Ogrodzie Botanicznym UAM. [w:] jak wyżej: 27-30
 • 1975+. Dobór roślin wskaźnikowych dla określenia fenologicznych pór roku w rejonie Poznania. [w:] jak wyżej: 31-44
 • Łukasiewicz A., Wolska K. 1975. Kolekcje roślinne Ogrodu Botanicznego UAM. [w:] jak wyżej: 50-59
 • 1975+. Perspektywy i możliwości rozwoju przestrzennego terenów zieleni m. Poznania. [w:] jak wyżej: 72-92
 • 1975+. Dobór roślin dla terenów zieleni m. Poznania. [w:] jak wyżej: 93-151
 • 1975. Możliwości kształtowania warunków glebowych dla intensywnych nasadzeń zieleni miejskiej w rejonie śródmieścia. [w:] jak wyżej: 152-155
 • 1975+. Rośliny okrywowe i możliwości ich stosowania w obrębie terenów zieleni m. Poznania. [w:] jak wyżej: 156-164
 • 1975+. Potrzeba i możliwości tworzenia dużych, nowoczesnych ogrodów botanicznych w Polsce. [w:] jak wyżej: 165-169
 • 1975. Projektowany nowoczesny Ogród Botaniczny w Pawłowicach pod Poznaniem. [w:] jak wyżej: 170-172
 • 1975. Sprawozdanie z działalności Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce za rok 1974. [w:] Wiadomości Botaniczne 19 (2): 134-138, Kraków
 • 1975+. Wpływ warunków miejskich na rytmikę rozwojową roślin. [w:] Wiadomości Botaniczne 19 (1): 85-90, Kraków
 • 1975. Memoriał do prezydentów i wojewodów w Polsce, uzasadniający potrzeba. budowy nowoczesnych ogrodów botanicznych w różnych rejonach Polski. Poznań (Druk: ZG UAM 751/75, 4 strony)
 • 1975+/1976. Phänologische Problematik in polnischen Botanischen Gärten. [w:] Zu Problemen Botanischer Gärten 6: 131-136. Wissenschaftliche Beiträge der Martin-Luther-Universität, Halle-Wittenberg
 • 1976. Historia Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu i perspektywy jego rozwoju. [w:] Wiadomości Botaniczne 20 (4): 249-258, Kraków
 • 1976. O zadačach i razvitii botaničeskich sadom Pnr. [w:] Biul. GL. Bot. Sada, Vyp. 100: 67-68, Moskva
 • 1976. Poznań otrzyma nowoczesny ogród botaniczny. [w:] Aura 10: 25-26, Warszawa
 • 1976. Sprawozdanie z uroczystości jubileuszowych Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu. [w:] Wiadomości Botaniczne 20 (4): 134-138, Kraków
 • 1976. Sprawozdanie z uroczystości jubileuszowych Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu. [w:] Kronika Miasta Poznania Rocznik 2: 106-109, Poznań
 • 1976+. Wyróżnienie rocznych przyrostów w nadziemnych i podziemnych częściach bylin. [w:] Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, t.B, z. 29: 147-178, Poznań
 • 1976. Zachować najcenniejsze tereny w aglomeracjach miejskich. [w:] Aura 7: 21-22, Warszawa
 • 1976. Günther Natho Berlin DDR – Das Arboretum and der Humboldt-Universität zu Berlin – Geschichte aktueller Stand, Entwicklungsperspektiven. (tłumaczył A. Łukasiewicz). [w:] Wiadomości Botaniczne 20 (4): 267-270, Kraków
 • 1977. Czy będą w Polsce nowoczesne ogrody botaniczne. [w:] Konfrontacje 5: 2-3, Nowy Sącz
 • 1977+. Der Botanische Garten der Adam-Mickiewicz-Universität in Poznań und die Probleme seiner weiteren Entwicklung.] W] Zu Problemen Botanischer Gärten. Wissenschaftliche Beiträge der Karl-Marx-Universität: 23-28 Leipzig
 • 1977. Kryteria warunkujące rozwój ogrodów botanicznych. [w:] Wiadomości Botaniczne 21 (3): 198-201, Kraków
 • 1977. Pjatidesatiletie Botaničeskogo Sada Universita im. A. Mickiewicza v Poznani. [w:] Bjul. Glav. Bot. Sada AN SSSR, Vyp. 103: 108-110, Moskva
 • 1977. Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. [w:] Kwiaty 3: 8-9, Kraków
 • 1977. Plánová sit novodobýzahrad v Polsku a jejich úlocha i deck problematyka. [w:] Zpravodaj Bot. Zdrad Českosl. c, 17: 49-60, Praga
 • 1978. Der Botanische Garten Poznań und die Probleme seiner weiteren Entwicklung. [w:] Gärtnerisch-Botanischer Brief 55: 37, Hamburg
 • 1978. Dotychczasowa działalność Komisji Ogrodów Botanicznych i Arboretów przy Komitecie Botaniki PAN. [w:] Wiadomości Botaniczne 22 (4): 261-271, Kraków
 • 1978. Ecological Investigation on underground organs of plants living on dune sand in the Słowiński National Park. [w:] Morphologie development types of perenniale, PTPN, Prace Kom. Biol. 27 (1): 110-112, Warszawa-Poznań
 • 1978. Konkurs na nowoczesny Ogród Botaniczny w Pawłowicach koło Poznania. [w:] Ogrodnictwo 5: 128-132, Warszawa
 • 1978. Kulturné výchovana ulocha botanický zahrad a arboreta v Polsku. [w:] Zpravodaj Bot. Zahrad ČSSR. C 18: 17-24, Praga
 • 1978. Problemy budowy nowoczesnych ogrodów botanicznych w Polsce. [w:] Ogrodnictwo 4: 107-108, Warszawa
 • 1978*. Ramowy program budowy nowoczesnych ogrodów botanicznych w Polsce., [w:] Wydawnictwo Naukowe UAM ; 1-118, Poznań
 • 1978*. Rozwój drzew i krzewów na terenie miasta Poznania., [w:] Prace Komisji Biologicznej t.49 :1-132, PWN, Warszawa-Poznań
 • 1978. Uwagi o opracowaniu Index Seminum w ogrodach botanicznych i instytucjach pokrewnych. [w:] Wiadomości Botaniczne 22 (4): 256-261, Kraków
 • 1978+. Wachstumsuntersuchung von Holzarten in der Stadt Poznań. [w:] Biológiai Környezetünk Védelme. A fák és a város: 105-108, Mezőgazdasági Kiadó, Budapest
 • 1979. Konkurs na projekt Ogrodu Botanicznego w Pawłowicach k. Poznania. [w:] Kronika Miasta Poznania Rocznik 42 (2): 143-145, Poznań
 • 1979. O potrzebie znajomości szkodliwego działania roślin. [w:] Ogrodnictwo 11: 292-293, Warszawa
 • 1979. Podstawy programowania ogrodów botanicznych. [w:] Ogrodnictwo 10: 266-270, Warszawa
 • (Mskr.) 1979. Wykaz najpospolitszych roślin gruntowych i szklarniowych rosnących na terenie Ogrodu Botanicznego UAM, których znajomość obowiązuje studentów biologii (botaniki), 38 stron maszynopisu, Poznań
 • 1980. Das Verhalten von Nadelgehölzen unter den Verhältnissen der Stadt Poznań – 100 Jahre Arboretum (1879-1979): 93-99, Berlin
 • 1980. Konkurs na nowoczesny Ogród Botaniczny w Pawłowicach koło Poznania. [w:] Wiadomości Botaniczne 24 (4): 284-289, Kraków
 • 1980*. Przewodnik po Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. [w:] Wydawnictwo Naukowe UAM: 1-152, Poznań
 • 1980. Rów. [w:] Polityka 37 (1228), (13.11.1980)
 • 1980+. Stosowanie roślin okrywowych w obrębie terenów zieleni miejskiej. [w:] Ogrodnictwo 2: 43-47, Warszawa
 • 1980. Vorgesehene Typen moderner Botanischer Gärten in der VR Polen und ihre Aufgaben. [w:] Wissenschaftkiche Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin. Mathematisch-Natruwissenschaftliche Reiche: 337-339, Berlin
 • 1980+. Waloryzacja cech przy określaniu życiowych form roślin. Streszczenie wykładów i komunikatów z XLV Zjazdu PTB w Lublinie, w dn. od 10-13.09.1980, Lublin
 • 1981+. Ekstensywne powierzchnie trawiaste na terenach zieleni. [w:] Ogrodnictwo 5: 134-140, Warszawa
 • 1981. Literatura dotycząca ogrodów botanicznych. [w:] Wiadomości Botaniczne 52 (2): 135-146, Kraków
 • 1981. Regulamin organizacyjny Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu. Wydawnictwo Naukowe UAM, Zarządzenie nr 193, Poznań
 • 1981*. Rośliny okrywowe dla zieleni miejskiej. Wydawnictwo Naukowe UAM: 1-107, Poznań
 • 1982. Kryteria lokalizacji działów w nowo powstających ogrodach botanicznych. [w:] Wiadomości Botaniczne 26 (4): 219-221, Kraków
 • 1982*. Kryteria prawidłowego rozwoju terenów zieleni w aglomeracjach miejskich na przykładzie miasta Poznania. Wydawnictwo Naukowe UAM: ’1-61, Poznań
 • 1982. Profil i problematyka „Biuletynu Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów”. [w:] Wiadomości Botaniczne 26 (3): 133-135,
 • 1982. Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i jego działalność. [w:] Wiadomości Botaniczne 26 (3): 145-150, Kraków
 • 1982. Prawidłowość oznaczeń roślin w ogrodach botanicznych. [w:] Wiadomości Botaniczne 26 (4): 233-235, Kraków
 • 1982. Wspomnienia pośmiertne o profesorze Jarosławie Urbańskim (03.09.1909-13.08.1981). [w:] Ogrodnictwo 2: 56, Warszawa
 • 1983. Co dalej z Wielkopolskim Parkiem Botanicznym w Poznaniu-Pawłowicach. [w:] Nurt 6: 2 i 12, Poznań
 • Górska Zajączkowska M., Łukasiewicz A. 1983. Fenologiczne pory roku w Poznaniu w latach 1968-1979. [w:] Wiadomości Botaniczne 27 (1): 67-75, Kraków
 • 1983. Kryteria pro wyber mista pro nove Bot. Zahrady. [w:] Zpravodaj botanických Zahrad CSSR, 25: 22-25, Praga
 • 1983. Kulturalno-wychowawcza rola ogrodów botanicznych w Polsce. [w:] Wiadomości Botaniczne 27 (2): 135-140, Kraków
 • 1983. Program nowoczesnego ogrodu botanicznego w ujęciu H. Teuschera – twórcy Ogrodu Botanicznego w Montrealu (na podstawie pracy Pt. Program for an Ideal Botanical Garden-Montreal). [w:] Wiadomości Botaniczne 27 (2): 147-156, Kraków
 • 1983. W obronie krajobrazu miasta. [w:] Nurt 5: 5-6, Poznań (art. ten wysłany był pt. W obronie najatrakcyjniejszych terenów przyrodniczych dla aglomeracji miejskiej)
 • 1983. VIII Dendrologiczny Kongres Krajów Socjalistycznych w Tbilisi w dniach od 27.05 do 03.06.1982 r. [w:] Wiadomości Botaniczne 27 (4): 289-294, Kraków
 • 1984. Metodyka pracy nad zachowaniem gatunków rzadkich i ginących, stosowana w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu. [w:] Wiadomości Botaniczne 28 (2): 165-168, Kraków
 • 1984. Najważniejsza konsekwencja. [w:] Głos Wielkopolski 53 (12132), Poznań (art. ten wysłano pt. „Możliwości przywrócenia Poznaniowi miana miasta zieleni)
 • 1984+. Potrzeba ujednolicenia metodyki fenologicznej w polskich ogrodach botanicznych i arboretach. [w:] Wiadomości Botaniczne 28 (2):153-158, Kraków
 • 1984. Wystawa „Flora-Olomouc 1983” – Czechosłowacja. [w:] Kwiaty 2: 22, Warszawa
 • 1985+. Die Eigenschaftsvalorisation bei Bestimmung der Lebensformen der Pflanzen am Beispiel psammophiler Gattungen. [w:] Feddes Repertorium 96 (1-2): 145-156, Januar Berlin
 • Górska-Zajączkowska M., Łukasiewicz A. 1985. Jubileuszowa Konferencja ogrodów botanicznych w ČSRS. [w:] Wiadomości Botaniczne 29 (4): 323-327, Kraków
 • 1985+. Ocena stanu zieleni miasta Poznania oraz kryteria jej rozwoju zgodnie z zasadami ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego. Sprawozdanie PTPN 102, za 1983 rok: 263-273, Poznań
 • 1985+. Rola ogrodów botanicznych i arboretów w ochronie gatunków rzadkich i ginących. [w:] Wiadomości Botaniczne 29 (2): 137-152, Kraków
 • 1985+. Rytmika rozwojowa Parrotia persica (DC.) C. A. Mey w warunkach Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu. [w:]Wiadomości Botaniczne 29 (2): 153-162, Kraków
 • 1986. Botanischer Garten der Adam Mickiewicz-Universität in Poznań. [w:] Botanische Gärten Mitteleuropa-Wissenschaftliche Beiträge der Martin-Luther-Universität Halle-Wttenberg B. 2, 7 (P 24): 160-163, Halle / Saale
 • 1986. Granice przyszłego Poznania. [w:] Głos Wielkopolski 14 (15.06.1986), Poznań
 • 1986. Jeszcze raz o zieleni poznańskiej. [w:] Głos Wielkopolski (29.07.1986), Poznań
 • 1986. Możliwości przyrodniczego zagospodarowania śródmieścia Poznania. [w:] Kronika Wielkopolski 2 (41): 212-226, PWN, Warszawa-Poznań
 • 1986+. Projekt trwałego zachowania nienaruszalnych terenów zieleni śródmiejskiej oraz najcenniejszych terenów środowiskotwórczych na przykładzie aglomeracji poznańskiej. [w:] Mat. na konferencję naukową pt. „Niektóre zagadnienia ochrony środowiska i krajobrazu w świetle aktualnych potrzeb kraju”: 65-71, organizowaną przez Wlkp. Oddz. Tow. Nauk. Organizacji i Kierownictwa w Poznaniu z Instyt. Dendrologii PAN w Kórniku i Zakł. Biologii Rolnej i Leśnej w Poznaniu, Poznań
 • 1986+. Rola doboru roślin w racjonalnym przyrodniczym zagospodarowaniu środowiska miejsko-przemysłowego. [w:] Wiadomości Botaniczne 30 (1): 85-90, Kraków
 • 1986 Untersuchungsmethoden zur Erhaltung seltener und bedrohter heimischer Pflanzenarten im Botanischen Garten der Adam-Mickiewicz-Universität Poznań. [w:] Wissenschaftliche Zeitschrift der Pädagogischen Hochschule “Dr Theodor Neubauer”, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Reihe, H 22: 15-19, Erfurt-Mühlhausen
 • 1986+. Znaczenie Ogrodu Botanicznego UAM dla ochrony środowiska. [w:] Kronika Wielkopolski 2 (41): 191-211, Poznań
 • 986/87. Bluszcz (Hedera helix L.) i jego rytmika rozwojowa w warunkach Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu. Rocznik Dendrologiczny vol. XXXVII, s. 139-149
 • 1987. Metod fenologičeskich nabljudenij predlagaemyj Polskom botaničeskim sadom i arboretom. [w:] Folia Dendrologia 14: 69-75, Bratysława
 • 1987. Od Redakcji. [w:] Wiadomości Botaniczne – Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów 31 (2): 5-6, Kraków
 • 1987. Możliwości pomocy Ogrodów Botanicznych i Arboretów w rewaloryzacji i utrzymaniu parków zabytkowych. [w:] Wiadomości Botaniczne – Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów 31 (2): 19-21, Kraków
 • 1987+. Ogrody botaniczne i arboreta w Polsce. (red. nauk.), s. 172, PWRiL: 7 Wstęp, Warszawa
 • 1987+. Rozwój ogrodów botanicznych i arboretów w Polsce na tle światowego rozwoju tych instytucji. [w:] Ogrody botaniczne i arboreta w Polsce: 8-11, Warszawa
 • 1987. Ogród Botaniczny UAM w Poznaniu. [w:] Ogrody Botaniczne i arboreta w Polsce: 43-53, Warszawa
 • 1987+. Organizacja ogrodów botanicznych i arboretów w Polsce oraz przewidywany dalszy ich rozwój. [w:] Ogrody botaniczne i arboreta w Polsce: 145-148, Warszawa
 • 1987. Powiększenie Ogrodu Botanicznego im. A. Mickiewicza w Poznaniu. [w:] Wiadomości Botaniczne – Biul. Ogr. Bot. Muzeów i Zbiorów 31 (2): 23-25, Kraków
 • 1987+. Projekt trwałego zachowania nienaruszalności terenów zieleni śródmiejskiej oraz najcenniejszych terenów środowiskotwórczych w aglomeracji poznańskiej. [w:] Kronika Miasta Poznania Rocznik 40 (1): 5-17, Poznań
 • 1987. Sprawozdanie z działalności Komisji Ogrodów Botanicznych i Arboretów przy Komitecie Botaniki PAN. [w:] Wiadomości Botaniczne – Biul. Ogr. Bot. Muz. i Zbiorów 31 (2): 9-17, Kraków
 • 1987. Wpływ surowej zimy 1984/85 na drzewa i krzewy w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu. [w:] Wiadomości Botaniczne – Biul. Ogr. Bot. Muz. i Zbiorów 31 (4): 5-36, Kraków
 • 1987. Zasługi ptof. W. Szafera dla rozwoju polskich ogrodów botanicznych. [w:] Wiad. Bot. – Biuletyn Ogrodów Botanicznych Muzeów i Zbiorów 31 (2): 7-8, Kraków
 • 1988. Kritéria na zahováni vzácných a hynoucich rostlinných druhu na územi Botanicke zahrady University A. M. v Poznani (Polša), [w:] Zpravodaj botanických zahrad ČSRR: 33: 4-9, Praga
 • 1988+. Vlijanie surowych zim na derevja i kustarniki v kolekcjach Botaničeskogo Sada universita im. A. M. v Poznane (Polša). [w:] Sovremiennoje sostojańie obšnego issledovanija jestiestviennoj dendroflory s osobym sochranienija jego gienofonda 3: 456-464 (8 oktabria 1988), Sofia
 • 1988. Waloryzacja cech przy określaniu życiowych form roślin (ze szczególnym uwzględnieniem gatunków psammophilnych). [w:] Wiad. Bot. – Biuletyn Ogrodów Botanicznych Muzeów i Zbiorów 32 (4): 67-68, Kraków
 • 1988. Wspomnienia pośmiertne o Telesforze Łukowskim (28.11.1913-13.05.1987). [w:] Wiad. Bot. – Biuletyn Ogrodów Botanicznych Muzeów i Zbiorów 32 (4): 65-66, Kraków
 • 1989+. Drzewa w środowisku miejsko-przemysłowym. [w:] Nasze drzewa leśne T. 21 „Życie drzew w skażonym środowisku”: 49-85, PWN, Warszawa-Poznań
 • Łukasiewicz A., Wojtowicz W. 1989. Projektowane kolekcje rodzimych gatunków roślin rzadkich i ginących w Ogrodzie Botanicznych UAM w Poznaniu. [w:] Wiad. Bot. – Biul. Ogr. Bot. Muz. i Zb. 33 (3): 57-63, Kraków
 • 1989+. Wpływ katastrofalnej suszy w latach 1982 i 1983 na drzewa i krzewy w Ogrodzie Botanicznym UAM i na terenie miasta Poznania. [w:] Wiad. Bot. – Biul. Ogr. Bot. Muz. i Zb., część I, 33 (2): 21-32, część II, 33 (2): 33-52, Kraków
 • 1989+. Streszczenie referatu pt. Kryteria pobierania roślin zagrożonych ze stanowisk naturalnych oraz ich rozmnażanie. [w:] The 3-rd International Meeting of the European – Mediterranean Division of the Botanical Gardens (29 May-June 1989), Budapest-Vácratót Węgry
 • 1990. Kritéria programovania a usporiadania oddeleni a rastlin v botanických záhradách. [w:] Zpravodaj botanických zahrad 37: 43-48, Praga
 • 1991+. Ekologia, uprawa oraz reintrodukcja Dictamnus albus L. [w:] Prace Ogrodu Botanicznego PAN, Vol.1: 75-85, Powsin
 • 1991+. Vlijanie prodolzitielnych periodom letniej zasuchi na derenia i kustarniki v krestnostjach Poznani. [w:] Folia Dendrologia 18, Proceedings of the Sympodium Theory and Practice of Plant Introduction: 323-331, Bratislava
 • Łukasiewicz A., Puchalski J. 1992. Biuletyn Ogrodów Botanicznych – Historia i perspektywy. [w:] Biul. Ogr. Bot. Muz. i Zb., Vol.1: 3-6, Warszawa
 • 1992*. Charakterystyka roślin psammofilnych i ich przystosowanie do środowiska wydmowego Mierzei Łebskiej. S. 85, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań
 • 1992+. Kryteria pobierania roślin zagrożonych ze stanowisk naturalnych. [w:] Biul. Ogr. Bot. Muz. i Zb., Vol.1: 11-15, Warszawa
 • Cieśliński S., Łukasiewicz A. 1992. Projektowany Świętokrzyski Ogród Botaniczny w Kielcach. [w:] Biul. Ogr. Bot. Muz, i Zb., Vol.1: 71-77, Warszawa
 • 1992. Sprawozdanie z Międzynarodowego Sympozjum Pt. „Teoria i praktyka introdukcji” Nitra (12-15.09.1989). [w:] Biul. Ogr. Bot. Muz. i Zb., Vol.1: 87-88, Warszawa
 • 1992. Zahamowanie rozwoju pąków u niektórych drzew iglastych po surowej zimie 1986/87 i wynikająca stąd potrzeba uzupełnienia skali przemnożeń u drzew i krzewów. [w:] Biul. Ogr. Bot. Muz. i Zb., Vol.1: 53-57, Warszawa
 • Łukasiewicz A., Stuchlik L. 1992. Zasady i cele działalności Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów przy Komitecie Botaniki PAN. [w:] Biul. Ogr. Bot. Muz. i Zb., Vol.1: 7-9, Warszawa
 • 1993+. Morfologiczno rozwojowe typy bylin i ich przystosowanie do środowiska wydmowego na Mierzei Łebskiej. [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Biologia 10: 67-99, Gdańsk
 • 1993+. Rozwój klonów (Acer L.) w kolekcjach Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu, ich odporność na mrozy i susze oraz ocena przydatności poszczególnych gatunków dla terenów zieleni. [w:] Biul. Ogr. Bot. Muz. i Zb., Vol.2: 37-67, Warszawa
 • 1994+. Dydaktyczna rola ogrodów botanicznych – stale aktualnym ich zadaniem. [w:] Biul. Ogr. Bot. Muz. i Zb. 3: 17-21, Warszawa
 • 1994+. Właściwości morfologiczno-rozwojowe Buglossoides purpurocaerulea (L.) I. M. Johnson oraz możliwość jego reintrodukcji i zachowania w warunkach ex situ. [w:] Biuletyn Ogrodów Botanicznych 3: 63-68, Warszawa
 • 1994. Odnawianie się z samosiewu obcych gatunków drzew i krzewów w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu w roku 1984. [w:] Biul. Ogr. Bot. Muz. i Zb., Vol.3: 59-61, Warszawa
 • Łukasiewicz A., Łukasiewicz Sz. 1994. Potrzeba i możliwości powołania Ogrodu Botanicznego w Gnieźnie. [w:] Piwowarczyk-Pawuła R. (red.). Gniezno u progu XXI wieku: 199-201. Krajowy Instytut Badań Samorządowych. Gaudentium. Gniezno
 • 1994+. Wpływ katastrofalnej suszy w latach 1982 i 1983 na wieloletnie gatunki zielne w rejonie Poznania. [w:] Biul. Ogr. Bot. Muz. i Zb., Vol.3: 23-57, Warszawa
 • 1994. Wpływ surowej zimy 1986/87 na drzewa i krzewy w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu. [w:] Biul. Ogr. Bot. Muz. i Zb., Vol. 3: 69-93, Warszawa
 • 1994. Wpływ nagłego spadku temperatury w styczniu 1985 roku na wybrane gatunki roślin szklarniowych na terenie Ogrodu Botanicznego UAM. M. [w:] Biul. Ogr. Bot. Muz. i Zb. 3: 95-96, Warszawa
 • 1994. Sprawozdanie z działalności Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów przy Komitecie Botaniki PAN za okres 1978-1995. [w:] Biul. Ogr. Bot. Muz. i Zb., Vol.3: 97-104, Warszawa
 • 1994+. Zachowanie terenów środowiskotwórczych warunkiem prawidłowego kształtowania terenów zieleni miejskiej. [w:] Konferencja Naukowo-Techniczna Przyroda, Zieleń miejska i Krajobraz. Mat. Konferencyjne: 23-35, Poznań
 • 1995*. Dobór drzew i krzewów dla zieleni miejskiej środkowo-zachodniej Polski, S. 170. [w:] Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań
 • 1996+. Budowa i prowadzenie alpinariów w warunkach niżowych. [w:] Biul. Ogr. Bot. Muz. i Zb., Vol.5: 19-29, Warszawa
 • 1996. Historia Biuletynu Ogrodów Botanicznych w Polsce. [w:] Biul. Ogr. Bot. Muz. i Zb., Vol 5: 119-123, Warszawa
 • Łukasiewicz A., Łukasiewicz Sz. 1996. Koelreuteria paniculata Lam. – mydleniec wiechowaty. Zjazd członków Sekcji Dendrologicznej PTB w Szczecinie w dniach od 3-5.09.1996. Materiały Zjazdu: 39-43, Szczecin
 • 1996. Ogrody Botaniczne istniejące dotychczas w Polsce i perspektywy ich dalszego rozwoju. [w:] Biul. Ogr. Bot. Muz. i Zb., Vol.5: 7-11, Warszawa
 • 1996. Koń na etacie adiunkta. [w:] Życie Uniwersyteckie nr7-8(39-40), Poznań
 • 1997. Jubileusz 200-lecia Parku Dendrologicznego „Zofiówka” na Ukrainie. [w:] Biul. Ogr. Bot. Muz. i Zb., Vol.6: 121-125, Warszawa
 • 1997. Najważniejsze efekty działalności Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów przy Komitecie Botaniki PAN w latach 1973-1996. [w:] Biul. Ogr. Bot. Muz. i Zb., Vol.6: 127-130, Warszawa
 • 1997. Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza i jego specyfika. [w:] Biul. Ogr. Bot. Muz. i Zb., Vol.6: 71-74, Warszawa
 • 1997. Rola Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza dla aglomeracji poznańskiej. [w:] Współczesna rola ogrodów botanicznych w ochronie środowiska przyrodniczego: 21-22. Oficyna in Plus, Szczecin
 • 1997. Rola Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w przebudowie zabytkowego parku w Ciążeniu. [w:] Biul. Ogr. Bot. Muz. i Zb., Vol.6: 95-102, Warszawa
 • 1998+. Dotychczasowe akta prawne dotyczące ochrony ogrodów botanicznych i ogrodów zoologicznych w Polsce. [w:] Biul. Ogr. Bot. Muz. i Zb., Vol.7: 21-24, Warszawa
 • 1998. Rola Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza dla aglomeracji poznańskiej. [w:] Biul. Ogr. Bot. Muz. i Zb., Vol.7: 33-36, Warszawa
 • 1999+. Konieczność przestrzegana zasad nieszkodliwego pobierania rzadkich i ginących roślin ze stanowisk naturalnych. [w:] Chrońmy Przyrodę Ojczystą 55 (2): 108-111, Kraków
 • 1999+. Metodyka badań fenologicznych proponowana dla polskich ogrodów botanicznych i arboretów. [w:] Prace Naukowe Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin 1999
 • 2000*. Ogród Botaniczny UAM w Poznaniu 1925-2000. (album) Wyd. Nauk. UAM: 1-114, Poznań (Wyróżnienie Poznańskiego Przeglądu Nowości Wydawniczych – Książka Lata 2000 dla Wydawnictwa Naukowego UAM za wydanie albumu „Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 1925-2000”, Poznań, wrzesień 2000 –Biblioteka Raczyńskich, Radio „Merkury”, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek)
 • 2000. Ogród Botaniczny UAM. Wydawnictwo Naukowe UAM (folder)
 • 2000. Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. [w:] Kronika Miasta Poznania Rocznik 42 (2): 185-200, Poznań 2000
 • 2000. Dotychczasowy rozwój Ogrodu Botanicznego UAM oraz perspektywy jego dalszego rozwoju. [w:] Życie Uniwersyteckie nr 10(90): 17-18, Poznań 2000
 • 2001+. Botaniczny Ogród. [w:] Wielka Encyklopedia. PWN: 329-332, Warszawa
 • * 2002. Prace Ogrodu Botanicznego UAM. Vol. 1: 9 Wstęp (red. nauk.), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań
 • 2002+. Historia Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1925-2000. Wydawnictwo Naukowe UAM (red. nauk.), [w:] Prace Ogrodu Botanicznego Vol.1: 11-53, Poznań
 • 2002+. Jedność zadań i różnorodność form w polskich ogrodach botanicznych. [w:] Prace Ogrodu Botanicznego Vol.1: 75-82, Wyd. Nauk. UAM, Poznań
 • 2002+. Sieć ogrodów botanicznych w Polsce proponowana przez Komisję / Radę Ogrodów Botanicznych i Arboretów przy Komitecie Botaniki PAN w latach 1974-1994. [w:] Prace Ogrodu Botanicznego Vol.1: 83-108, Wyd. Nauk. UAM, Poznań
 • 2002+. Wpływ czynników ekologicznych na niepojawianie się, w niektórych latach, organów nadziemnych bylin. [w:] Prace Ogrodu Botanicznego Vol.1: 109-122, Wyd. Nauk. UAM, Poznań
 • *Łukasiewicz A., Puchalski J. 2002. Ogrody Botaniczne w Polsce. (pod redakcją naukową A. Łukasiewicza i J. Puchalskiego), s,362, Warszawa
 • 2002+. Rozwój ogrodów botanicznych w Polsce i na świecie oraz ich współczesne zadania. [w:]Ogrody Botaniczne w Polsce: 15-22, Warszawa
 • 2002. Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. [w:] Ogrody Botaniczne w Polsce: 69-86, Warszawa
 • 2003*.Rośliny okrywowe. S. 143, PWRiL, Poznań
 • 2003*. Przewodnik po Ogrodzie Botanicznym. S. 240, Wyd. Nauk. UAM, Poznań (wyd. II, z uwzględnieniem rozbudowy Ogrodu, jego modernizacji i rozwoju kolekcji roślinnych).
 • 2005. Łukasiewicz A., Łukasiewicz Sz. 2005. Park na Morasku. [w:] Życie Uniwersyteckie nr 6 (146), s. 22 i nr 7 (147), s. 4
 • *Łukasiewicz A., Łukasiewicz Sz. 2006. Rola i kształtowanie zieleni miejskiej. Skrypt dla studentów ochrony środowiska. Wyd. Nauk. UAM, Poznań, s. 128 (wyd. I)
 • *Łukasiewicz A., Łukasiewicz Sz. 2009. Rola i kształtowanie zieleni miejskiej. Skrypt dla studentów ochrony środowiska. Wyd. Nauk. UAM, Poznań, s. 148 (wyd. II)
 • Dzieje Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu. Cz. I. Na skraju, 8/2010: 12, Poznań.
 • Dzieje Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu. Cz. II. Na skraju, 9/2010: 10-11, Poznań.
 • Dzieje Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu. Cz. III. Na skraju, 10/2010: 5-6, Poznań.
 • Rośliny okrywowe dla terenów zieleni. [w:] Drozdek M. E. (red.) Rośliny do zadań specjalnych: 91-100. PWSZ, Sulechów 2011.
 • *Łukasiewicz A., Łukasiewicz Sz. 2011. Rola i kształtowanie zieleni miejskiej. Skrypt dla studentów ochrony środowiska. Wyd. Nauk. UAM, Poznań, s. 148 (wyd. III)
 • *Łukasiewicz A., Łukasiewicz Sz. 2015. Udokumentowana historia Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wyd. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań, s. 174 (wyd. I)

PrzypisyEdytuj