Aleksander Czetwertyński

Aleksander Czetwertyński herbu Pogoń Ruska (zm. 1769 w Mikołajewie) – podkomorzy bracławski w 1765 roku, podsędek bracławski w 1744 roku, pułkownik wojsk koronnych, poseł na sejmy, starosta pułtowiecki.

ŻyciorysEdytuj

Był konsyliarzem konfederacji generalnej 1764 roku jako marszałek konfederacji województwa bracławskiego[1]. Był posłem województwa bracławskiego na sejm konwokacyjny 1764 roku[2]. Elektor Stanisława Augusta Poniatowskiego z województwa bracławskiego w 1764 roku[3]. Był konsyliarzem województwa bracławskiego w konfederacji barskiej w 1768 roku. Wzięty do niewoli przez wojska rosyjskie.

PrzypisyEdytuj

  1. Konfederacya Generalna Koronna Po doszłym Seymie Convocationis Zaczęta w Warszawie Dnia 23. Czerwca Roku Pańskiego 1764. Ręką J. O. Xcia Jmci Prymasa Korony Polskiey [...] Stwierdzona, [b.n.s]
  2. Antoni Sozański, Imienne spisy osób duchownych, świeckich i wojskowych, które w pierwszych ośmiu latach panowania króla Stanisława Poniatowskiego od 1764-1772 r. w rządzie lub przy administracyi Rzeczypospolitéj udział brały [...]. Cz. 1, Tablice i rejestr, Kraków 1866, s. 35.
  3. Akt elekcyi Roku Tysiąć Siedemset Sześćdziesiątego Czwartego, Miesiąca Sierpnia, Dnia dwudziestego siódmego, s. 108-109.

BibliografiaEdytuj

  • Микола КРИКУН, ДОКУМЕНТИ ПРО УЧАСТЬ ШЛЯХТИ БРАЦЛАВСЬКОГО ВОЄВОДСТВА В БАРСЬКІЙ КОНФЕДЕРАЦІЇ, w: ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ Серія іст. 2010. Вип. 45, s. 603.
  • Rodzina, herbarz szlachty polskiej, t. III, Warszawa 1906, s. 25.