Aleksander Gubrynowicz

Aleksander Krzysztof Gubrynowicz (ur. 1974[1]) – polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista w zakresie prawa międzynarodowego publicznego i prawa ochrony środowiska. Filister Korporacji Akademickiej Arkonia[2].

Aleksander Gubrynowicz
Kraj działania  Polska
Data urodzenia 1974
doktor habilitowany nauk prawnych
Specjalność: międzynarodowe prawo publiczne, prawo ochrony środowiska
Alma Mater Uniwersytet Warszawski
Doktorat 2001 – prawo
UW
Habilitacja 2017 – prawo
UW
adiunkt Uniwersytetu Warszawskiego

ŻyciorysEdytuj

W 1998 ukończył magisterskie studia prawnicze, a w 2001 studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 2001 na podstawie napisanej pod kierunkiem Zdzisława Galickiego rozprawy pt. Ochrona powietrza w świetle prawa międzynarodowego otrzymał stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: prawo międzynarodowe, prawo ochrony środowiska. Tam też w 2017 na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Od Grocjusza do Laurenta: Kształtowanie się doktryny nieograniczonego immunitetu państwa w nauce prawa i orzecznictwie sądowym uzyskał stopień doktora habilitowanego stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: prawo międzynarodowe. Został adiunktem Uniwersytetu Warszawskiego zatrudnionym w Zakładzie Międzynarodowego Prawa Lotniczego i Kosmicznego Instytutu Prawa Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji[3][4].

PrzypisyEdytuj

  1. Informacje o autorach książki: "1989 - Jesień Narodów". wydawnictwo.isppan.waw.pl. [dostęp 2017-07-18].
  2. Wpis z 19.12.2017 na http://arkonia.pl/Aktualnosci http://arkonia.pl/img/akt/846.jpg
  3. Autoreferat. wpia.uw.edu.pl. [dostęp 2017-07-07].
  4. Zakład Międzynarodowego Prawa Lotniczego i Kosmicznego. wpia.edu.pl. [dostęp 2017-07-07].