Aleksander Kochański

Aleksander Kochański (ur. 16 kwietnia 1928 w Warszawie, zm. 7 października 2019[1][2]) – polski historyk, doktor habilitowany, badacz dziejów najnowszych.

Aleksander Kochański
Data urodzenia

16 kwietnia 1928

Data śmierci

7 października 2019

Zawód, zajęcie

historyk

Życiorys edytuj

W 1952 ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Doktoryzował się 28 czerwca 1966 na UW[3] na podstawie pracy Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy w latach 1907–1910. Jej założenia ideologiczne i programowe napisanej pod kierunkiem Tadeusza Daniszewskiego[4]. Pracował w Centralnym Archiwum Komitetu Centralnego PZPR. W latach 1958–1962 był sekretarzem redakcji pisma „Z Pola Walki[5]. Był członkiem Rady Naukowej Polskiego Słownika Biograficznego i profesorem Collegium Varsioviense. Autor haseł w Słowniku biograficznym działaczy polskiego ruchu robotniczego[6].

Został pochowany na cmentarzu komunalnym Północnym w Warszawie[7].

Publikacje edytuj

 • (przekład) A. Jefimow, Historia nowożytna 1642–1870, z ros. przeł. Aleksander Kochański, Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1954 (wiele wydań).
 • (współautor: Ignacy Orzechowski), Zarys dziejów ruchu zawodowego w Królestwie Polskim (1905–1918), Warszawa: „Książka i Wiedza” 1964.
 • Księga Polaków uczestników rewolucji październikowej 1917–1920: biografie, oprac. Lidia Kalestyńska, Aleksander Kochański, Wiesława Toporowicz, przy współudziale Leonarda Dubackiego i Heleny Kozłowskiej, Warszawa: „Książka i Wiedza” 1967.
 • (współautor: Wiesława Toporowicz) Polacy – bojownicy wielkiego października, Warszawa: Związek Bojowników o Wolność i Demokrację 1967.
 • (przedmowa) Edmund Stefański, Wspomnienia z pociągu śmierci, Warszawa: „Czytelnik” 1967.
 • Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy w latach 1907–1910: problemy polityczne i ideologiczne, Warszawa: „Książka i Wiedza” 1971.
 • Róża Luksemburg, Warszawa: „Książka i Wiedza” 1976.
 • 100 lat polskiego ruchu robotniczego: kronika wydarzeń, oprac. Aleksander Kochański, Tadeusz Rawski, Zbigniew Szczygielski, Warszawa: „Książka i Wiedza” 1978.
 • Kazimierz Kelles-Krauz, Listy, t. 1: 1890–1897: listy 1–366, t. 2: 1898–1905: listy 367–387, pod red. i ze wstępem Feliksa Tycha, zebrali i oprac. Wiesław Bieńkowski, Aleksandra Garlicka, Aleksander Kochański, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1984.
 • Czerwona Międzynarodówka Związków Zawodowych (Profintern): 1920–1937, Warszawa: „Książka i Wiedza” 1985.
 • Dokumenty programowe polskiego ruchu robotniczego: 1878–1984, pod red. Norberta Kołomejczyka i Bronisława Syzdka, wybór i oprac. Józef Jakubowski, Aleksander Kochański, Witold Kowalski, Warszawa: „Książka i Wiedza” 1986.
 • Protokoły posiedzeń Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej] 1944–1945, oprac. Aleksander Kochański, Warszawa: ISP PAN 1992.
 • Protokół obrad KC PPR [Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej] w maju 1945 roku, oprac. Aleksander Kochański, Warszawa: ISP PAN 1992.
 • Polska 1944–1991: informator historyczny, t. 1: Podział administracyjny, ważniejsze akty prawne, decyzje i enuncjacje państwowe (1944–1956), Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe 1996.
 • Sprawozdanie stenograficzne z posiedzenia Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej 31 sierpnia – 3 września 1948 r., przygotował do druku, opatrzył wstępem i przypisami Aleksander Kochański, Pułtusk: WSH; Warszawa: NDAP 1998.
 • Polska 1944–1991: informator historyczny, t. 2: Ważniejsze akty prawne, decyzje i enuncjacje państwowe (1957–1970), Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe – Kancelaria Sejmu 2000.
 • Centrum władzy: protokoły posiedzeń kierownictwa PZPR: wybór z lat 1949–1970, oprac. Antoni Dudek, Aleksander Kochański, Krzysztof Persak, Warszawa: ISP PAN 2000.
 • (współautor: Włodzimierz Janowski) Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR 1948–1990, pod red. Krzysztofa Persaka, Warszawa: ISP PAN 2000.
 • Polska w dokumentach z archiwów rosyjskich 1949–1953, wybór i oprac. Aleksander Kochański, tł. Ewa Rosowska, Warszawa: ISP PAN 2000.
 • Protokoły posiedzeń Sekretariatu KC PPR 1945–1946, przygotował do druku, opatrzył wstępem i przypisami Aleksander Kochański, Warszawa: ISP PAN 2001.
 • Protokoły posiedzeń Biura Politycznego KC PPR 1947–1948, przygotował do dr., opatrzył wstępem i przypisami Aleksander Kochański, Warszawa: ISP PAN 2002.
 • Kierownictwo PPR i PZPR wobec wojska 1944–1956, oprac. Jerzy Poksiński, Aleksander Kochański, Krzysztof Persak, Warszawa: ISP PAN 2003.
 • Polska 1944–1991: informator historyczny, t. 3: Ważniejsze akty prawne, decyzje i enuncjacje państwowe (1971–1991), 1, (1971–1982), Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe – Kancelaria Sejmu 2005.
 • Polska 1944–1991: informator historyczny., t. 3: Ważniejsze akty prawne, decyzje i enuncjacje państwowe (1971–1991). 2, (1983–1991), Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe – Kancelaria Sejmu 2005.
 • Polskie dokumenty dyplomatyczne 1974, red. Aleksander Kochański, Mikołaj Morzycki-Markowski, Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 2007.

Przypisy edytuj

 1. Nekrolog w „Gazecie Wyborczej”. 2018-10-12.
 2. Nekrolog w „Gazecie Wyborczej”. 2019-10-12.
 3. J. T., Rozprawy doktorskie pracowników Zakładu Historii Polski przy KC PZPR bronione w latach 1964–1966, „Z Pola Walki” 9 (1966), nr 4 (36), s. 256.
 4. Tadeusz Rutkowski, Nauki historyczne w Polsce 1944–1970. Zagadnienia polityczne i organizacyjne, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, s. 572, przyp. 151, ISBN 978-83-235-0318-7
 5. Z życia Instytutu Ruchu Robotniczego. 25-lecie kwartalnika „Z Pola Walki”. Posiedzenie Komitetu Redakcyjnego, w: Z Pola Walki, nr 3/1984, s. 201–207
 6. Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego, t. 1: A–D, red. nacz. Feliks Tych, Warszawa: „Książka i Wiedza” 1978, s. 5.
 7. Wyszukiwarka cmentarna - Warszawskie cmentarze, cmentarzekomunalne.com.pl [dostęp 2021-07-01] (pol.).

Bibliografia edytuj

 • Tadeusz Rutkowski, Nauki historyczne w Polsce 1944–1970. Zagadnienia polityczne i organizacyjne, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2007, s. 562.