Aleksander Massalski

Aleksander Massalski herbu własnego (zm. w 1643 roku) – wojewoda miński (1638–1643), kasztelan smoleński (1631–1638), kasztelan dorpacki (1627), marszałek kowieński (1617), ciwun retowski w (1613–1643), starosta kowieński (1635–1643).

Aleksander Massalski
Ilustracja
Herb
Masalski
Rodzina Massalscy herbu własnego
Data śmierci 1643

Poseł na sejm 1625 roku, sejm nadzwyczajny 1626 roku i sejm 1627 roku[1]. W 1628 roku wyznaczony komisarzem z Senatu do zapłaty wojsku Wielkiego Księstwa Litewskiego[2].

Był elektorem Władysława IV Wazy z województwa smoleńskiego w 1632.

W 1634 roku wyznaczony na sejmie komisarzem z Senatu do zapłaty wojsku Wielkiego Księstwa Litewskiego[3].

BibliografiaEdytuj

  • Suffragia Woiewodztw y Ziem Koronnych, y W. X. Litewskiego, Zgodnie ná Naiásnieyssego Władisława Zygmunta ... roku 1632 [b.n.s.].
  • Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, tom IV: Ziemia smoleńska i województwo smoleńskie. XIV-XVIII wiek, pod redakcją Andrzeja Rachuby, Warszawa 2003, s. 379.
  • Złota księga szlachty polskiej, r. XVI, Poznań 1894, s. 257.

PrzypisyEdytuj

  1. Jan Seredyka, Parlamentarzyści drugiej połowy panowania Zygmunta III Wazy, Opole 1989, s. 94.
  2. Volumina Legum, t. 3, Petersburg 1859, s. 277.
  3. Volumina Legum, t. III, Petersburg 1859, s. 398.